Erdő Péter szentelte fel Szepsiben a Boldog Salkaházi Sára Iskolaközpont kápolnáját

Külhoni – 2023. május 17., szerda | 17:43

Erdő Péter bíboros, prímás május 16-án Bernard Bober kassai érsek meghívásának eleget téve a felvidéki Szepsibe látogatott, ahol szentmisét mutatott be, és felszentelte a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont kápolnáját, valamint megáldotta Isten szolgája, gróf Esterházy János domborművét, melyet Túri Török Tibor keszthelyi szobrászművész készített.

Erdő Péter bíboros homíliáját teljes terjedelmében közöljük.

Excellenciás Érsek Úr,
Főtisztelendő Paptestvérek,
Krisztusban Kedves Testvérek!

Mikor Krisztus megígérte a Szentlelket, kijelentette: „Amikor eljön, meggyőzi a világot a bűnről, az igazságról és az ítéletről.” Maga Jézus is beszélt földi életében a bűnről (Mt 12,31), például amikor kimondta, minden bűnre elnyerik az emberek a bocsánatot, de az, aki a Lelket káromolja, nem nyer bocsánatot. Ugyancsak Krisztus mondja a bénának: „Bocsánatot nyernek bűneid.” De Jézus az igazságról is beszél, sőt kijelenti, hogy maga az út, az igazság és az élet. Az ítéletről pedig szintén világosan szól, mert nagyszerű vízióban mutatja be az utolsó ítéletet, de már a saját kereszthalála vonatkozásában is beszél arról, hogy ítélet van most a világban.

A Szentlélek mindezt konkrétabban is megmutatja nekünk. Jézus azt ígéri a Szentlélekről, hogy majd a tanítványoknak eszébe juttat mindent, amit ő mondott nekik. Mi is megkaptuk a Szentlelket. Ő tesz képessé arra, hogy életünk és a történelem új meg új helyzeteiben megtaláljuk, hogy mit kíván tőlünk itt és most Jézus tanítása.

Nepomuki Szent János Prágában volt általános helynök, ugyanakkor, amikor Mikulás Puchník volt a másik helynök, aki a bíróságot vezette. Koruk gyermekei voltak, több javadalommal rendelkeztek. Amikor IV. Vencel király és Ján Jenstejin érsek között ellentét robbant ki, hűségesek maradtak főpásztorukhoz és Egyházukhoz. Puchník kanonokot börtönbe vetették és súlyosan megkínozták. Azonban túlélte a megpróbáltatást és élete végén rövid időre prágai érsek lett, mert közben megváltozott a hatalom, és elismerték hűségét és igazságát. Nepomuki János viszont vértanúhalált halt hitéért és hűségéért 1393-ban. Az ő igazát maga a Mindenható és a történelem ismerte el. Az Egyház tiszteletében a gyónási titok jelképévé és hősévé vált. A mai Egyháznak is át kell élnie a gyónással és a gyónási titokkal kapcsolatos gyűlöletkeltést és támadásokat. Az Apostoli Szentszék azonban a legújabb időkben is hangsúlyozza, hogy a gyóntató papnak szentül meg kell őriznie a szentségi pecsétet.

A hűség, a hitünkről való biztos ismeret és a kor követelményeinek világos felismerése olyan feladatok, amelyekre egy jó katolikus iskola tudja felkészíteni az embert. Itt, Szepsiben magyar katolikus iskolát szentelünk. A kultúra, az ismeretek közlése mellett ennek az iskolának feladata, hogy igazi katolikus szemléletet adjon át. Ehhez hozzátartozik a türelemnek, a mások iránti tiszteletnek és megbecsülésnek, de a saját közösségi azonosságunk tudatos értékelésének, megőrzésének a magatartása is. Ebben az értelemben kérjük Isten áldását ennek az iskolának a tanáraira, munkatársaira és diákjaira, hogy emelt fővel és nyitott szívvel tudjanak katolikus hitünk szerint élni a mai világban. Ehhez kérjük számukra Boldog Salkaházi Sára és Nepomuki Szent János vértanúk közbenjárását. Ámen.

*

A két főpásztor főpásztori áldásában részesítette születésnapjuk alkalmából a jubiláns pedagógusokat: Madarász Róbertet, a komáromi Marianum igazgatóját; Mihályi Molnár László tanárt, írót, költőt, publicistát és Nagy Imre tanárt, zenészt és poétát; valamint Turi Török Tibor alkotóművészt, aki szintén aznap ünnepelte születésnapját.

A Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont vezetősége kifejezésre juttatta, hogy szeretnék, ha kápolnájuk felszentelése, valamint gróf Esterházy János emléktáblájának megáldása üzenet volna a világ felé: komolyan gondolják a keresztény értékrend megtartását és az anyanyelv továbbadását. Az ünnepélyes esemény után joggal érezhetik, hogy egy újabb, jelentős mérföldkőhöz értek életükben és városuk történelemében.

„Ez a nap, tanúbizonyságunk napja. Tudatosítjuk, hogy gyermekeink által Krisztus a jövőnk, ezért mindent megteszünk annak érdekében, hogy őseink hitét, évezredes tapasztalatát tovább adjuk az utánunk érkezőknek. Boldog Salkaházi Sára élete, áldozatkészsége és gróf Esterházy János népéért való kiállása követendő példa mindannyiunk számára. Iskolaközpontunk mottóját örökre szívünkbe zárva, továbbra is Istennel a hazáért és egymásért” – áll a katolikus iskolaközpont honlapján.

Forrás: Esztergom-Budapesti FőegyházmegyeSzepsi Római Katolikus Esperesség

Fotó: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Facebook-oldala; Szepsi Római Katolikus Esperesség

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria