Ételszentelés Erdélyben és a Partiumban

Külhoni – 2024. április 2., kedd | 18:42

A húsvétvasárnap reggeli szentmisékhez kapcsolódóan a legtöbb magyarországi településen is szokás az ételszentelés, ám különösen nagy hagyománya van ennek Erdélyben és a Partiumban. Az alábbiakban a Romkat erdélyi hírportál alapján adunk körképet a szép szentelményről.

Nagyvárad

Húsvétvasárnap kora reggelén Böcskei László megyéspüspök megszentelte az ételeket a nagyváradi székesegyház előtti téren.

,,Szép szokás, hogy megáldjuk a húsvéti eledeleket, melyeket aztán a család elfogyaszt. Ezek az eledelek valamiféleképpen az elengedést és megtalálást jelentik. Krisztus feltámadására emlékezve fogyasztjuk el ezeket, nem egy megszokott táplálkozási rend szerint járunk el tehát. Elengedjük azt, ami régi, és a megújulást jelképező, megáldott eledeleket vesszük magunkhoz, nemcsak azért, hogy testben, hanem hogy lélekben is erősödjünk, és valami új kezdődjön a mi életünkben” – fogalmazott az egyházmegye főpásztora. A szertartás végén az ünneplők a húsvéti Mária-antifonát énekelték el.

Kép és szöveg: Ciucur-Losonczi Antonius

*

Máramarossziget

Fotó: GringoMedia

*

Csíkszentkirály

Fotó: csíkszentkirályi plébánia Facebook-oldala és Ferencz Zsolt

*


Kolozsvár

Fotó: Kolozsvári Rádió Facebook-oldala

*

Kadicsfalva

Fotó: Kadicsfalva-Bethlenfalva Egyházközség Facebook-oldala

*

Csíkszereda

Tamás József nyugalmazott gyulafehérvári segédpüspök végezte a Kárpát-medence legnagyobb húsvétvasárnapi ételszentelését Csíkszereda főterén, ahol idén is több ezren gyűltek össze, hogy az ünnepi asztalra szánt bárányhúst, bort, tojást, kolbászt és kenyeret megszenteltessék.

Az ünnepi szentmisére érkező keresztény közösség tagjai idén is rendezett sorokban, kosaraikat maguk elé a földre helyezve vettek részt a szertartáson. A liturgiát követően Tamás József nyugalmazott püspök a papság és a ministránsok kíséretében szenteltvízzel meghintette a kosarakban lévő ételeket. A püspök beszédében arra kérte a híveket, hogy ne felejtsék el a kereszténység legnagyobb ünnepének üzenetét.

„Azért olyan nagy ünnep, mert számunkra a hajnalok hajnala, a fény áradásának fókuszpontja, új tavasz, új élet jele. Arról beszél, hogy életünknek van értelme, van célja. Küzdelmünk a bűn, a gonoszság ellen nem értelmetlen, szenvedéseinknek, s még a halálnak is megvan a maga értéke. A mai globalizálódó világunkban azt tapasztaljuk, hogy húsvétnak ez az örömhíre nem nagyon érdekli a hatalomra, pénzre, anyagiakra és az élvezetekre épülő liberális magatartást, mely csupán az anyagi lét lehetőségeit igyekszik kiaknázni, sőt kirabolni, a természetfölötti világot pedig a mesék világába utalja, mint olyan valamit, ami szerinte nem létezik” – mondta.

Szöveg: Pál Bíborka / Hargita Népe
Fotó: Veres Nándor/MTI

*

Szászfenes

Fotó: a szászfenesi plébánia Facebook-oldala

*

Csíkajnád

Fotó: Csíkajnádi Szent István Szervezet

*

Gyulafehérvár

Húsvétvasárnap, Urunk feltámadásának ünnepének reggelén a gyulafehérvári szeminárium régi hagyománya szerint elvégezték az ételszentelés szertartását Kiss Endre spirituális vezetésével.

Az ünnepi szentmisét Kovács Gergely érsek celebrálta Jakubinyi György nyugalmazott érsekkel, Kerekes László segédpüspökkel, a szeminárium elöljáróival és a központi papsággal együtt.

A főpásztor homíliájában Jézus üres sírjának üzenetéről beszélt, kiemelve, hogy az üres sír az, amelynek láttan János, a szeretett tanítvány hitt (vö. Jn 20,8). A főpásztor kiemelte, hogy amint Mária Magdolnának, Péternek és Jánosnak meglepetést okozott az üres sírral való szembenézés, úgy mi képesek vagyunk-e ekképpen szemlélni a feltámadt Krisztus üres sírját? Majd hozzátette: ,,Isten a meglepetések Istene. Vajon mi, kétezer év elteltével, még meg tudunk lepődni az üres síron? Mert a meglepetés olyan esemény, helyzet, tény, amely csodálkozó lelkiállapotot okoz, ami megindítja a szívet. (…) Megérint-e az üres sír üzenete?”

Szöveg: Seminarium Incarnatæ Sapientiæ
Fotók: Kováts Álmos-Botond/SIS

*

Margitta

Fotó: a margittai plébánia Facebook-oldala

*

Nagybánya

Fotó: a nagybányai Szentháromság-plébánia Facebook-oldala

*

Sepsiszentgyörgy

Fotó: Albert Levente/Háromszék

*

Tasnád

Fotó: tasnádi plébánia Facebook-oldala

Forrás: Romkat.ro

Kiemelt fotó: a nagybányai Szentháromság-plébánia Facebook-oldala

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria