Kápolnabúcsú a vajdasági Versecen

Külhoni – 2022. szeptember 22., csütörtök | 13:21

Szeptember 14-én ünnepelték a délvidéki verseci (Vršac) hegyi kápolna búcsúját. A koncelebrált búcsúi szentmisét Szent Kereszt felmagasztalása ünnepén Német László SVD püspök mutatta be. Lantos Ilonának a nagybecskereki egyházmegye honlapján megjelent beszámolóját szerkesztve közöljük.

Jézusra tekintve a felújított hegyi keresztnél, amint kezeit a kereszten széttárja, felismerhetjük Isten végtelen szeretetét. A keresztfához megyünk, és életünk megváltozik. Ott, a hegy tetején találkozunk a végtelenül kegyelmes Istennel – hangzott el a verseci kápolna búcsúünnepén.

A búcsú keresztúti ájtatossággal kezdődött a kálvárián, melyet Tápai Leon diakónus vezetett, a bánáti lelkipásztorokkal együtt.

Az ünnepi szentmisét Német László SVD nagybecskereki megyéspüspök celebrálta az egyházmegyei papokkal együtt.

Prédikációjában a bánáti főpásztor a kereszt lényegéről, életünkben való fontosságáról beszélt.

Délután a plébániatemplomban Gyuris László általános helynök mutatott be ünnepi szentmisét az espereskerületi paptesvérekkel együtt.

A helyi plébániai kormányzó, Palatinus Alen megköszönte a paptestvérek és a hívek jelenlétét és szorgalmas munkáját.

A templom orgonájának közeljövőben megvalósuló felújítása miatt a búcsúi szentmise végén a székelyi kántor ünnepélyes akkordokkal búcsúztatta el ideiglenesen a hangszert.

Az ünnepi szentmise után a hívek a Szent Kereszt-ereklye előtt meghajolva fejezték ki hódolatukat és hálájukat az Üdvözítő iránt, aki kereszthalála által váltotta meg a világot.

Forrás és fotó: Nagybecskereki Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria