Károly József Iréneusz fizikus papra emlékeztek a nagyváradi premontreiek

Külhoni – 2021. március 16., kedd | 12:13

Károly József Iréneusz premontrei kanonok, fizikus, tudós (1854–1929) emlékére mutattak be szentmisét március 13-án a nagyváradi premontrei préposti széktemplomban. A járvány miatt a szentmisét követő ünnepi beszédek és a koszorúzás elmaradtak. Az ünnepi alkalom a premontreiek jubileumi évének egyik kiemelt eseménye volt.

A szentmisét celebráló Fejes Rudolf Anzelm apát, prépost-prelátus a szertartás elején azt emelte ki: különleges nap március 13-a, hiszen a leghíresebb váradi premontreire, Károly József Iréneuszra emlékeznek, halála 92. évfordulója alkalmából. Sokat köszönhet neki a rend, mivel növelte a tekintélyét, de ugyanígy a nagyváradi civil társadalom is, hiszen munkásságával hozzájárult a város fejlődéséhez. A premontrei rend idén ünnepli alapításának 900. évfordulóját, és ez a számvetés ideje is. Jó figyelni rájuk, és nem megfeledkezni azoknak a személyiségeknek az érdemeiről, akiknek köszönhetően a rend nyújtott valamit a világnak, szűkebb és tágabb környezetében egyaránt – hangsúlyozta.

Prédikációjában Fejes Rudolf Anzelm három csoportra osztotta azokat a tevékenységeket, melyeket Károly József Iréneusz az Egyházáért és népéért, illetve a civil társadalomért végzett, és példaértékűek lehetnek számunkra.

Az első a közjó szolgálata, annál is inkább, mert manapság sajnos ezt sokan a manipulálás eszközeként használják. Hirdetik, miközben inkább a saját érdekeiket helyezik előtérbe. Károly József Iréneusz viszont másképpen gondolkodott. Amikor rájött arra, hogy a villanyvilágítás olcsóbb és korszerűbb lenne, meggyőzte a városatyákat, hogy a gázvilágvításról térjenek át az elektromosra. A főgimnázium fizikaszertárában Európában másodikként röntgenlaboratóriumot rendezett be, és szívügyének tekintette a fásítást is. S ez csak néhány azon kezdeményezései közül, melyeket a köz érdekében tett.

A második elismerésre méltó tulajdonsága az volt, hogy a rábízott ifjúság keresztény nevelésére törekedett. Meg volt győződve arról, hogy ahogyan a természet törvényeit, úgy a fizika törvényeit is Isten adta, és ezt a szemléletmódot tükrözték az előadásai, az órái. Elősegítette a tanszerek gyártását és fejlesztését, és támogatta a tehetségeket az általa szervezett fizikaversenyek révén is.

A harmadik jellemző magatartása pedig az volt, hogy alázattal művelte a tudományt. „Akik ismerték, mind úgy írják le, mint egy csendes, szelíd embert. Kiütközött viselkedésén az alázat, ami keresztény erény is, mert Isten irgalma felé nyitottnak kell lenni, másképp nem lehet haladni az üdvösség útján” – fogalmazott Fejes Rudolf Anzelm.

A zenei szolgálatot Józsa Domokos orgonista látta el.

Forrás és fotó: Ciucur Losonczi Antonius/erdon.ro/hirek.varad.org

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria