Kovács Gergely érsek megemlékezik Ferenc pápa csíksomlyói zarándoklatáról

Külhoni – 2020. május 29., péntek | 19:35

Június 1-jén lesz egy éve annak, hogy Ferenc pápa Csíksomlyóra látogatott. Június 1-jén fél 11-től Kovács Gergely érsek, a Gyulafehérvári Főegyházmegye főpásztora celebrálja a szentmisét Csíksomlyón, a pápalátogatásra emlékezve.

A főpásztor új körlevelében is megemlékezik a jeles eseményről és arra buzdít, hogy hálánk jeléül imádkozzunk a Szentatyáért.

„»Szívem ujjong üdvözítő Istenemben« (Lk 1,47). A Szűzanya öröméneke jut eszembe, amikor 2019. június 1-jére gondolok vissza, hisz a Gondviselés megadta azt a kegyelmet, hogy Szent Péter utódját, Ferenc szentatya személyében Csíksomlyón köszönthettük. Szentbeszédében a zarándoklat fontosságáról és mibenlétéről, átalakító és egymás testvéreivé tevő erejéről elmélkedett a pápa: »Zarándokolni nem más, mint érezni a meghívást és a késztetést, hogy járjunk együtt az úton«. Együtt könnyebben haladunk, fejlődünk és viseljük el az élet nehézségeit, megpróbáltatásait. A koronavírus-járvány sok mindenre megtaníthatott bennünket, de leginkább arra, hogy milyen rossz, amikor távol kell tartanunk magunkat szeretteinktől. Most, amikor megemlékezünk Ferenc szentatya erdélyi látogatásáról, újítsuk meg a Szeretetbe vetett hitünket azáltal, hogy együtt járva építjük »Isten országát és annak igazságát« (Mt 6,33).

Hálánk jeléül imádkozzuk el Szentatyánkért az alábbi imát, könyörögve érte, hogy továbbra is jó egészségben vezethesse a rábízott nyájat…


Ima Ferenc pápáért

Gondviselő Istenünk,
aki életünket Jó Pásztorként vezeted,
Szent Péter utódában, Ferenc pápánkban
atyát és testvért ajándékoztál nekünk.
Add, hogy mindig meghallja a Szentlélek biztos hangját,
elöl járjon a szeretetben,
és életével továbbra is tegye élővé örömhíredet.
A vele való találkozás élményének felidézése
szítsa fel bennünk az egy test közösségéhez való tartozás vágyát,
és az evangélium tiszta forrásának frissességéből naponta merítve
eljussunk együtt örök országodba.
Ámen.”

(Részlet a Gyulafehérvári Főegyházmegye 2020/VI. körleveléből)

Forrás: Romkat.ro

Fotó: Csúcs Mária

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria