Legyünk az irgalmas Isten követei – Ünnepi szentmisét mutatott be Munkácson Ternyák Csaba érsek

Külhoni – 2023. november 12., vasárnap | 17:22

Ternyák Csaba egri érsek Munkácson mutatott be szentmisét november 11-én, Tours-i Szent Márton, a munkácsi székesegyház és az egyházmegye védőszentjének ünnepén. A főpásztor látogatása különösen a magyar ajkú hívek szívét melengette meg, mivel a vallási értékek közvetítése mellett az érsek a jelenlétével a határon túli testvérekkel való nemzeti összetartozást is erősítette.

A háború kitörése óta Ternyák Csaba érsek először látogatott Kárpátaljára, így személyesen megtapasztalhatta, hogyan éli mindennapjait a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye híveinek otthon maradt közössége. November 11-én az egyházmegye minden pontjáról érkeztek zarándokok Munkácsra: ukrán, magyar, szlovák, német nemzetiségiek egyaránt.

A szentmise előtt a helyi hívek és zarándokok együtt elimádkozták a Szent Márton-litániát, melynek során a szent életű püspök életútja és szolgálata mozzanatain elmélkedve kérték a közbenjárását az egyházmegyére, a közösségükre, saját életükre. A litánia egy ukrán nyelvű énekkel zárult Tours-i Szent Márton tiszteletére.

Az ünnepi bevonulás után Molnár János püspöki helynök köszöntötte Ternyák Csaba egri érseket, Lucsok Péter Miklós OP püspököt, Majnek Antal OFM nyugalmazott megyéspüspököt, az egyházmegye papjait, szerzeteseit, szerzetesnővéreit és minden egybegyűltet.

A szentmisét több nyelven folyt: magyarul, ukránul és egyes részeket szlovákul; az állandó részeket latinul imádkozták. Ezzel is jelezve, hogy a különböző nemzetek nemcsak megférnek egymás mellett a székesegyházban, hanem mindig is kiegészítették és gazdagították egymást.

Az olvasmányban Izajás könyvének részletét olvasták fel, melyben az Úr szolgája hálával a szívében elbeszéli a kiválasztásának, a hivatásának értelmét és tartalmát. „Az Úr lelke nyugszik rajtam, mert az Úr kent föl engem. Elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, és meggyógyítsam a megtört szívűeket” (Iz 61,1–3) A szentírási részlet legszebb üzenete, hogy

nemcsak Szent Márton, de bárki számára elérhető ez a hivatás, hiszen nincs olyan életállapot, amikor az ember ne tudna tenni a másikért.

Ha valamilyen oknál fogva tettével nem segíthet, akkor imával képes könyörögni az embertársaiért.

A válaszos zsoltárban Isten ígéretet tesz választottjának, hogy mivel szövetséget kötött vele, megerősíti ivadékát örökre, és megszilárdítja trónját nemzedékről nemzedékre. Az ember el nem múló hálájával felel erre. Ezt a tökéletes Isten és ember közötti kapcsolatot mutatja be a zsoltáros, mely a mai ember számára is példa és biztatás a mindennapokban, mankó hivatásának végzéséhez.

Ternyák Csaba érsek szentbeszéde elején elmondta: néhány nappal ezelőtt Lucsok Péter Miklós OP püspök felhívására testvéri együttérzéssel csatlakoztak a kezdeményezéshez, és szentmisét mutattak be a háborúban elhunyt honvédekért, továbbá imádkoztak a gyászoló családokért. Az egri érsek háláját fejezte ki a meghívásáért, és elmondta, hogy örömmel látogatja a kárpátaljai híveket és erősít meg őket a hitben.

„Jó testvérként vagyunk most együtt. A jó testvérekre az jellemző, hogy osztoznak egymás örömében, bánatában egyaránt. Hisszük, hogy az Úr nem hagy minket erőnkön felül megpróbáltatni és vigasztalásról is gondoskodik. Szent Márton évről évre visszatérő ünnepe is ilyen erőforrás és vigasztalás, hiszen életpéldája arra tanít, hogy a hit dolgában nem befolyásolhat bennünket a környezetünk” – mondta homíliájában a főpásztor.

Szent Márton szülei pogányok voltak, mégis 12 éves korában arra az elhatározásra jutott, hogy belép a katekumenek közé. Az érsek felelevenítette Szent Márton két legendáját, melyben a szent életű püspök tanúságot tett a szegények és Krisztus iránti elkötelezettségéről.

A mai evangéliumban is azok a szavak hangzottak el, melyek a legnagyobb inspirációt jelentették Márton számára: „Ruhátlan voltam, és betakartatok.” Szent Mártonnak a történelemben számtalan követője van mind a mai napig – hangsúlyozta Ternyák Csaba. – A közeli Sárospatakon született Szent Erzsébet nemcsak kenyeret adott a szegényeknek, hanem minden tettével arra tanított, hogy boldoggá kell tenni az embereket. Boldog Batthyány-Strattmann László, a szegények orvosa, Kalkuttai Szent Teréz anya szintén segítették embertársaikat megfeledkezve önmagukról.

Ugyanaz a Szentlélek munkálkodik bennünk is és hoz elő újabb és újabb karizmákat az Egyházban

– szögezte le a szentmise szónoka.

„A Szentírás ma is képes arra, hogy megváltoztassa az emberek életét, a mi életünket is. A mai evangéliumban Jézus nemcsak a ruhátlanok felöltöztetéséről szól, hanem éhségről, szomjúságról, börtönről, betegségről. Mi pedig még folytathatnánk a sort a legkülönfélébb emberi szenvedésekről és nyomorúságokról, melyeken mi is tudunk segíteni. Habár a mai evangéliumban nem szerepel az irgalom szó, Szent Márton életének üzenete mégis az irgalmasságról szól.

Az irgalmasság az egyetlen és hatékony válasz a gonoszság hatalma ellen. Csak ott ér véget a gonoszság, ahol van irgalom.

A világban nagyon sok ember várja az irgalmas szamaritánust, aki lehajol hozzájuk – fogalmazott az egri érsek. – Tudom, hogy Szent Márton élete milyen mélyen áthatja a kárpátaljaiak életét, és sokan vannak, akik odaadják a palástjuk felét másoknak. Vállaljuk bátran az irgalmas szamaritánus küldetését életünkben, környezetünkben, családunkban, baráti körünkben, egyházközségünkben, munkahelyünkön. Legyünk az irgalmas Isten követei! Szent Márton püspök, könyörögj érettünk!” – fejezte be szentbeszédét Ternyák Csaba.

Az egri főpásztor szentbeszéde végén gratulált Lucsok Péter Miklósnak kinevezése alkalmából, aki immár egy hónapja a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye megyéspüspöke.

A szentmisén egybegyűltek hálatelt szívvel mondtak köszönetet a szép ünnepért.

Mint minden évben, idén is a búcsúi szentmise végén adták át a Szent Márton palástja díjakat, melyeket olyan személyeknek ítélnek oda, akik valóban megérdemelték, hogy az egyházmegye köszönetet mondjon nekik munkájukért, fáradhatatlan szolgálatukért, hűségükért.

Elsőként a Szent Márton Palástja Pro Caritate díját adták át Fehér Ferencnek, az egyházmegyei Szent Márton Karitász igazgatójának, aki közel húsz éve irányítja a karitatív szervezetet.

A Pro Fide díjat Lipcsei Szilvia huszti hitoktató vehette át, aki évtizedek óta a helyi egyházközség lelkes és tevékeny tagja.

A Pro Ecclesia díjban idén két fő részesült: Krajnikné Hegyi Irén, a beregszászi római katolikus egyházközség kántora, kórusvezetője, valamint Resetár Tetjána, a Szvitlo ukrán nyelvű egyházmegyei újság főszerkesztője.

„A mai ünnep által csodálatos ajándékot kaptunk az Úrtól – a legnagyobb ajándék az ő jelenlétének megélése, megtapasztalása. Köszönöm mindnyájatoknak a jelenlétet: a zarándokoknak, hogy eljöttek, a munkácsiaknak pedig a felkészülést. Megköszönöm az érsek atyának, hogy elfogadta meghívásomat – mondta Lucsok Péter Miklós OP munkácsi megyéspüspök. – Elkezdtük a felkészülésünket az egyházmegyénk megalapításának 25. évfordulójára, és az érsek atya meghívása is ennek a programnak része, hiszen valamikor az Egri Főegyházmegyéhez tartoztunk.

Köszönjük, hogy ebben a nehéz időben, amit most a háborúban megtapasztalunk, meglátogatott bennünket, és nyitottsággal, vigasztalással fordult hozzánk, megerősítve bennünket. Köszönjük a sok segítséget, melyet kaptunk az elmúlt időszakban, többek közt a mikrobuszt, valamint két magyarajkú papot, akik az Egri Főegyházmegyéből érkeztek hozzánk szolgálni” – összegezte a munkácsi főpásztor.

Lucsok Miklós püspök egy Szent Márton-ikont ajándékozott Ternyák Csaba érseknek, és kérte, hogy a jövőben is imádkozzon a munkácsi egyházmegyéért.

A kivonulás alatt az egri érsek áldást adott a hívekre; különös szeretettel és odafigyeléssel fordult a családok felé, akik szép számmal vettek részt a búcsún.

Szöveg: Fehér Rita

Forrás és fotó: Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria