Martos Levente Balázs esztergom-budapesti segédpüspök Kolozsváron mutatott be szentmisét

Külhoni – 2024. május 24., péntek | 9:01

Május 20-án, pünkösdhétfőn, a Boldogságos Szűz Mária, az Egyház Anyja liturgikus emléknapján Martos Levente Balázs esztergom-budapesti segédpüspök, a Központi Szeminárium rektora szentmisét mutatott be a kolozsvári Szent Mihály-templomban, Lovassy Attila váci egyházmegyés pap és Száraz László, a Központi Szeminárium spirituálisa koncelebrálásával.

budapesti Központi Szeminárium papnövendékei és elöljárói csíksomlyói zarándoklatuk után, már pünkösd estéjén bekapcsolódtak a helyiek ünneplésébe a kolozsvári Szent Mihály-templomban. A vasárnap esti szentmisén Nóda Mózes egyetemi tanár igehirdetését hallgatták.

A vendégeknek László Attila főesperes-plébános bemutatta a templomot és a plébániát.

Pünkösdhétfőn, a kora reggeli szentmisén felcsendülő énekben Potyó István karnagy vezetésével a jelenlevők Szűz Máriához fohászkodtak, hogy közbenjárjon értük könyörögéseivel. Az új liturgikus emléknapot Ferenc pápa rendelte el 2018-ban.

A szentbeszédben Lovassy Attila prefektus kiemelte: Mária – Krisztus megtestesítője, az Istenszülő – jelen volt Fia mindennapi életében, még a szenvedéstörténetben is, elkísérve Jézust egészen a kereszthalálig. Mivel megtapasztalta a szenvedést, azért tud együttérezni velünk, emberekkel; észre tudja venni, mire van szükségünk, s így hathatósan közbenjárhat értünk. 

Bizalommal forduljunk égi Édesanyánkhoz megpróbáltatásaink idején, a szenvedés óráján – buzdított a szentmise szónoka. – Szűz Mária jelen volt akkor is, amikor az Egyház identitása világossá vált, mert amikor a Szentlélek az apostolokat betöltötte, Máriára is rászállt. Így ő is missziót kapott.

A szentmise Martos Levente Balázs esztergom-budapesti segédpüspök áldásával és a Márton Áron közbenjárását kérő, szentté avatásáért mondott imával zárult. A záróének Jézushoz és édesanyjához szólt, hogy földi zarándokutunkon velük együtt járjunk az Egyházban, a világban, s hogy általuk eljussunk az örök életre.

Szöveg: Bíró Jolán Ilona

Forrás és fotó: romkat.ro

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria