Mindszenty Józsefre emlékeztek a kölni dómban

Külhoni – 2022. május 10., kedd | 16:31

Mindszenty József halálának 47. évfordulóján, május 6-án a kölni dóm szentségi kápolnájában imádkoztak a környéken élő magyar hívek a bíboros boldoggá avatásáért.

A koronavírus-járvány miatt 2020-ban csak két embert engedtek be a dóm kriptájába, hogy koszorút helyezzen el a bíboros halálának évfordulóján, 2021-ben pedig tizenöt főre korlátozták a jelenlévők számát, és csak rövid megemlékező ájtatosságot engedélyeztek.

Idén május 6-án azonban újra szentmise keretében imádkozhattak a hívek Mindszenty József bíboros boldoggá avatásáért a kölni dómban.

Lukács József plébános prédikációjában Joachim Meisner egykori kölni bíboros szavait idézte, aki öt évvel ezelőtt az esztergomi Mindszenty-zarándoklat meghívott vendége és szónoka volt. A német bíboros még gyermekként látta a helyi újságban a vádlottak padján ülő prímást ábrázoló fényképet, amely a Katolikus Egyház üldözésének egyik szimbólumává vált Kelet-Európában. „Mélyen megindított, hogy Jézus tanítványait még ma is bíróság elé vezetik. Ez a kép olyan erős benyomást tett rám, hogy kivágtam és a hálószobámba akasztottam. És egyre nőtt bennem a vágy, hogy egy nap olyan legyek, mint ő, hogy Krisztus tanúja legyek, aki elég bátor ahhoz, hogy kitartson a világ hatalmasaival szemben.”

Lukács József rávilágított, hogy a bebörtönzött ember magatartása arról a hitről szólt, amely képessé teszi az embert egy ilyen áldozatra. Ezt a szavakban és tettekben egyaránt kifejeződő hitet Isten kegyelme erősíti, hogy képesek legyünk az Ő akaratát teljesíteni.

Különös ajándék, hogy a megemlékező szentmisét a dóm szentségi kápolnájában tarthatták, a napi evangéliumban ugyanis Jézus az élet kenyerének mondja önmagát (vö. Jn 6,52–59). Mindszenty bíboros naponta táplálkozott az Élet Kenyerével, ebből merített erőt személyes küzdelmeihez.

A szentmisét koszorúzás követte a kriptában, ahol Szilágyi Gergő düsseldorfi főkonzul és Ingbert Mühe, a kölni érsekség anyanyelvi pasztorációért felelős referense imádkozott Mindszenty József boldoggá avatásáért a bíborosnak emléket állító emléktábla előtt.

„A hitvalló bíboros életének példája erősítsen minket földi zarándoklatunkon és hívjuk segítségül közbenjárását szükségleteinkben, hogy mielőbb hivatalosan az oltár magaslatára emelve tisztelhessük őt.”

* * *

Mindszenty bíboros 1973. május 1-jén ünnepi szentmisét celebrált a kölni dómban, amelynek keretében lelkére kötötte az egybegyűlteknek: „A jó Isten Titeket magyaroknak teremtett, és ezt a teremtő rendelkezést nekünk sosem szabad elfelejtenünk!” Ezt követően a kölni magyarok az általuk használt házat Mindszenty Magyar Háznak nevezték, amelynek bejáratánál emléktábla és dombormű őrizte a bíboros látogatásának emlékét.

Közel ötven évnyi használat után a kölni érsekség más funkciót adott a háznak, a magyar lelkészség más épületben folytatta tevékenységét. Az emléktáblát – amely szövegét tekintve máshol nem kaphatott helyet – eltávolították. A magyar hívek azonban továbbra is szerették volna kifejezni Mindszenty József iránti tiszteletüket egy konkrét helyen, amely emléket állít a mártírsorsú bíboros kölni látogatásának.

 

Hosszas egyeztetések után sikerült megállapodni, és 2019. május 7-én helyet kapott és megemlékező püspöki szentmise után leleplezésre került egy új emléktábla a kölni dóm kriptájában, amely Mindszenty József bíborosnak, Magyarország hercegprímásának és Esztergom érsekének állít emléket, aki száműzetése idején többször felkereste a kölni dómot, ahol hazájáért és népéért imádkozott.

Dominikus Schwaderlapp kölni segédpüspök akkor a hit bátor tanújának nevezte Mindszenty bíborost, aki a szabadságért és az igazságért küzdött. „Ő, aki egykor a kölni dómban imádkozott, most értünk és hazájáért imádkozik.”

Szöveg és fotó: Mustos Edit, Köln

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria