Ökumenikus ifjúsági találkozót tartottak Nagyváradon a taizéi lelkiség jegyében

Külhoni – 2018. április 23., hétfő | 15:17

Közös imával kezdődött április 20-án „A közösség öröme – Bucuria comuniunii” főcímmel szervezett kétnapos ifjúsági találkozó a nagyváradi Posticum Keresztény Kulturális Központban. A harmadízben megrendezett program a taizéi lelkiség jegyében zajlott.

A programot a régió különböző nemzetiségű és felekezetű fiataljai számára szervezték, hogy közösen imádkozzanak, megismerjék egymást, egymás értékeit, és együtt gondolkodjanak a keresztény egység megélésének lehetőségeiről.

A péntektől vasárnap délelőttig tartó találkozó közös imával kezdődött, majd Böcskei László római katolikus, Sofronie Drincec ortodox, Csűry István református és Virgil Bercea görögkatolikus püspök nyitotta meg a rendezvényt. Mindegyikük  örömét fejezte ki a találkozóért, és az egység mellett való elköteleződés fontosságát hangsúlyozták.

A magyar nyelven is szóló Sofronie Drincec nagyváradi ortodox püspök felelevenítette saját taizéi és a taizéi találkozókhoz fűződő élményeit. „Taizének nagyon fontos üzenete van a mai Európa számára, azt az utat mutatja fel a közösség megélésére, amelyen az első, még megosztottság nélkül élő keresztények jártak. Kívánom, hogy minél többen tapasztalják meg a Krisztusban való közösségnek ezt az örömét” – biztatott az ortodox püspök.

Csűry István református püspök egy, az Ószövetségből vett történetre építve szólt az egység fontosságáról: „A 21. század emberének ki kell józanodnia és meg kell állapítania, hogy egység nélkül nincs jövője. Mindegy, milyen felekezethez vagy nemzetiséghez tartozunk, nekünk egyetlen célunk van: a teremtő Istent, a megváltó Krisztust és a mindenkor jelen lévő Szentlelket áldani.”

Virgil Bercea görögkatolikus püspök szintén taizéi élményeit és a közösségalapító Roger testvérhez fűződő személyes kapcsolatát emelte ki beszéde elején. Elmondta, hogy számára sokat jelentettek a taizéi templom és a közös imák fényei. Tapasztalata szerint „fényt” sugároz ez a közösség, és segít minden fiatalt keresztényi – a világ világosságát élő – hivatásának betöltésében. „Merítkezzünk meg ebben a fényben, és sugározzuk azt tovább a világba, mert a világnak szüksége van erre. Felekezettől és nemzetiségtől függetlenül legyünk tanúi Krisztus mindent egyesítő fényének” – fogalmazott a görögkatolikus püspök.

Böcskei László megyéspüspök már harmadízben vett részt a Posticumban szervezett ökumenikus találkozón, és most is figyelemmel kísérte az előkészületi munkákat is. Számára is meghatározó volt a taizéi közösséggel való találkozás. „Nagyon szép, hogy ilyen rendezvények által jelezzük azt, hogy lehet utakat találni egymás felé: sokfélék vagyunk és mégis tudunk együtt lenni. Ez nagyon fontos a mi világunkban, amelyik inkább széthúz, minthogy összetartana. A csend, az egyszerűség és a közösség megtapasztaltatása által Taizé szép utat mutat fel mindnyájunk számára, amelyen keresztül egymásra találhatunk. Ez a tapasztalat azt is fel kell erősítse bennünk, hogy küldetésünk van: az egységet a találkozó után is élnünk kell, az egység krisztusi üzenetét másoknak is tovább kell adnunk” – hangsúlyozta Böcskei László.

Nemes István, a Posticum programigazgatója, a szervezőmunka koordinátora erős jelnek nevezte a négy püspök jelenlétét. Véleménye szerint ebben az irányban kellene tovább haladni az egység felé.

A négy felekezet fiataljainak és papjainak részvételével zajló nagyváradi találkozó első napja élő zene mellett tartott román–magyar népi tánctanítással és népviseletbemutatóval zárult.

A szombati program kétnyelvű közös imádsággal indult, majd bibliai előadásokkal folytatódott. Ezt párhuzamosan tartott kétnyelvű műhelyek követték. A Posticumban zajlottak az önismereti, képzőművészeti és szociális-karitatív workshopok; a taizéi énekkel és zenével közelebbről ismerkedni vágyók a csillagvárosi református templomban, az ikon teológiája és művészete iránt érdeklődők pedig a főtéri ortodox templomban találkoztak.

A sepsiszentgyörgyi Osonó Színházműhely Ismeretlen barátok társasága, avagy Piknik egy japán szőnyegen című előadása a találkozó egyik fő programpontjának számított. A román–magyar együttélés kihívásait feldolgozó stúdiószínházi bemutatót nagy érdeklődés kísérte, de az azt követő kerekasztal-beszélgetésbe is bekapcsolódott a közönség. A szombati napot az esti közös ima zárta, amit a főtéri görögkatolikus püspöki székesegyházban tartottak.

„Bevallom, eddigi életem során most éreztem a leginkább katolikusnak magam, de mégsem annyira, hogy ne tudjak tovább gazdagodni. Folyamatosan nyitottnak kell lennünk a valóság egyetemességére, és mindig tanulnunk kell egymástól” – fogalmazott Nemes István a program végén. Hasonló élményekről számolt be a legtöbb résztvevő, akik valóban szép példáját élték meg Nagyváradon a Krisztus által kívánt egységnek.

Forrás: Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye

Fotó: Sütő Zsolt; Balló Annamária

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria