Tanúságtevő hálaadás Nagybecskereken

Külhoni – 2013. november 28., csütörtök | 16:51

Püspöki szentmisével zárták a hit évét a Nagybecskereki Egyházmegyében. Homíliájában Német László SVD püspök személyes hitét próbára tevő életeseményekről is beszélt.

Keresztelővel kezdődött a hit évét lezáró püspöki szentmise Nagybecskereken. „Mélyebb és szebb jelet nem választhattunk volna a hit évének lezárásaként, mint hitünk továbbadását a keresztségben. A kis Albert keresztelője, amely egyúttal a gyermek közösségbe való fogadása, szimbolikus értékű – fogalmazott Német László homíliájában.

A püspök személyes élményekkel folytatta. Elmondta, hogy az elmúlt évben négy közeli rokonát veszítette el: édesanyját, legidősebb nővére leányát, nővérét és nagybátyját. „A hit éve próbára tette személyes hitemet, de Isten kegyelme volt, hogy amikor ez a négy haláleset történt, itthon lehettem. Harmincegy évig külföldön voltam, s 2008 óta, amióta püspökké neveztek ki, szeretteimhez közel éltem. Édesanyám, nővérem és a nagybátyám is személyes hitükről tettek tanúságot, pappal találkoztak utoljára, ily módon mutatva meg, mit jelent számukra Isten és a felkészülés a nagy útra.”

Homíliája befejezéseként a háláról beszélt. Megköszönte Istennek mindazokat, akik megpróbáltak a Mennyei Atyához közelebb kerülni, akik részt vettek az egyházmegye által szervezett programokban, azok szervezésében, lebonyolításában. Egyúttal felhívta a figyelmet arra is, hogy folyamatosan kell imádkozni azért, hogy hitünket tovább tudjuk adni.

A Nagybecskereki Egyházmegye hit évében szervezett rendezvényei sorát a Hitünk fotópályázat díjazottainak fogadása és a munkák kiállítása zárta.

A pályamunkákat Deák Róbert fotós bírálta el, öt alkotó kapott díjat:

1. Váci Nándor (Nagybecskerek),

2. Martinek Imre (Torontálvásárhely),

3. Palkovics Tímea (Nagybecskerek).

Szarvák Cecília (Muzslya) és Laura Gherghel (Versec) különdíjban részesült.

A misét követően a püspök fogadta a Hitünk fotópályázat díjazottait.

 

Nagybecskereki Egyházmegye/Magyar Kurír