Udvardy György tartott előadást a temesvári kateketikai találkozón

Külhoni – 2021. február 3., szerda | 13:30

A Temesvári Római Katolikus Egyházmegyében sokéves hagyomány, hogy a Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepéhez legközelebb eső szombaton a papság és a szerzetesrendek tagjai közös zarándoklaton, szentmisén és találkozón vesznek részt. Idén január 30-án online formában tartották meg a találkozót, és meghívást kaptak rá a hittantanárok, hitoktatók is.

A találkozó fő témája a katekézis 2020 márciusában megjelent új direktóriuma volt, az erről szóló előadást Udvardy György veszprémi érsek videoüzenetben továbbította.

A találkozót Pál József Csaba megyéspüspök nyitotta meg, és üdvözölt minden jelenlévőt: a papokat, a szerzeteseket és a szerzetesnőket, a hitoktatókat, továbbá mindazokat, akik az egyházmegye területén valamilyen formában részt vesznek a kateketikai munkában. Az egyházmegyében 83 helyről mintegy száz fő kapcsolódott be a nap programjába.

Udvardy György érsek így fogalmazott előadása bevezetőjében:

Nem pusztán az elektronikus világban kapcsolódunk egymáshoz, a mi kapcsolatunk sokkal több, lényegi; nem más, mint Jézus Krisztus ismerete és a közös küldetés, amit kaptunk az Egyháztól püspökként, papként, katekétaként.

Az Ige szolgálatára szenteljük magunkat, az evangélium hirdetésével szeretnénk jó szolgálatot végezni a lelkek javára. Különösen nagy lehetőséget teremt erre a katekézis új általános direktóriuma, amely a megújulás lehetőségét kínálja mindannyiunk számára.

A meghívott előadó kiemelte:

a katekézis az Egyház kiemelt feladata.

A katekéták mint az Egyház küldöttei kiemelt szereppel bírnak az Egyház egészében. Olyan küldöttek, akik az Egyház lényegénél az Ige szolgálatában vesznek részt.

Udvardy György érsek bemutatta azokat a dokumentumokat, amelyek előzményként szolgáltak az új direktórium megszületéséhez: az Evangelii nuntiandi (1975) kezdetű apostoli buzdítás, az Általános Katekétikai Direktórium (1971), a Catechesi tradendae (1979) kezdetű apostoli buzdítás, A Katolikus Egyház katekizmusa (1992), a Katekézis Általános Direktóriuma (1998).

Ezt követően az előadó Ferenc pápa gondolatait idézte, mindazt, amit a Szentatya fontosnak tart az evangelizációval és a katekézissel kapcsolatban, mint például: a misszióra kilépő Egyház reformja; a missziós elköteleződés lelki motivációi; az alapgondolat, hogy Isten irgalommal fordul az emberhez, illetve hogy

Isten irgalmáról nem kívülállóként kell beszélni, hanem úgy, mint akinek már irgalmaztak, mint aki már találkozott Isten irgalmával.

A Fratelli tutti kezdetű enciklika kapcsán az érsek úgy fogalmazott: nagyon átfogó és alapos társadalomvizsgálati szempontrendszert tartalmaz, amely segít az evangélium fényében vizsgálni a társadalmi jelenségeket.

A katekézis új direktóriumával kapcsolatban az előadó hangsúlyozta: világosan körvonalazódik benne egy központi mag, amely az evangelizáció és a katekézis kapcsolatának meghatározásában mutatkozik meg,

ez pedig a kérügma, amely alatt Ferenc pápa az Atya irgalmának megismerését érti.

A katekézis feladatait a direktórium öt pontja tartalmazza: elvezet a hit ismeretére; beavat a misztérium ünneplésébe; formál a Krisztusban való életben; megtanít imádkozni; bevezet a közösségi életbe.

Előadásában Udvardy György érsek kitért a katekéták képzésére, a katekézis forrásaira, nyelvezetére, valamint jelenléti formáira az emberek (családok, fiatalok, idősek, társadalom peremén élők) életében.

Az előadást követő kiscsoportos megbeszéléshez a következő témákat javasolta: személyes élettörténet, kérügma megfogalmazása, az isteni irgalom hatékony működésének példái, az öröm megjelenítése, a szolgálat konkrét területének átgondolása, javaslatok plébániai, illetve egyházmegyei szinten a katekézis megújulására.

A kiscsoportos beszélgetések során a résztvevők javasolták a még jobb együttműködést, a rendszeres találkozókat, melyek során megoszthatják egymással tapasztalataikat, kitértek az online hittanórákat érintő nehézségekre, ugyanakkor rámutattak, fontosnak tartották a személyes tanúságtételt, illetve hogy

a szolgálatukat örömmel végezzék, hiszen senki sem követ szívesen egy szomorú apostolt.

A találkozó főpásztori áldással ért véget.

Forrás: Temesvári Római Katolikus Egyházmegye

Fotó: Veszprémi Főegyházmegye; Temesvári Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria