Útra indul az Oltáriszentség Erdélyben

Külhoni – 2019. december 3., kedd | 14:13

Jakubinyi György érsek advent első vasárnapján, december 1-jén a gyulafehérvári székesegyházban ünnepi szentmise keretében megáldotta azt a nyolc monstranciát, amelyek az év során minden egyházközségbe eljutnak. 2020 az Eucharisztia éve lesz a gyulafehérvári egyházmegyében a jövő évi budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) alkalmából.

A magyarországi missziós kereszt, a NEK jelképének mintájára az egyházmegye Együtt Jézussal – az Oltáriszentség útja címmel lelki programot szervez a hívek számára. Egy-egy erre a célra készült monstrancia indul útnak az egyházmegye nyolc rekollekciós kerületében.

A főpásztor homíliájában az Eucharisztia alapításáról és életünkben betöltött szerepéről beszélt. Jézus Krisztus valóságos jelenléte az Oltáriszentségben a mi hitünk forrása – hangsúlyozta a főpásztor. Ez a hit tartotta meg Egyházunkat az évszázadok során, és ez a mi személyes életünknek is az éltető forrása, amelyből táplálkozhatunk.

A megáldott monstranciákat e hét folyamán, a papi rekollekciós szentmisék keretében ünnepélyesen átveszik a főesperesek. Innen indul majd minden főesperesi kerületben az Együtt Jézussal – az Oltáriszentség útja című program. A kerületek saját beosztása és saját elképzelése szerint jár plébániáról plébániára a megáldott monstrancia, alkalmat teremtve minden egyházközség számára egy Jézussal való szép, bensőséges, ünnepi találkozásra.

Ez az alkalom minden helyszínen az egyházközség ünnepi előkészülete lehet a közelgő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra. Egy nap, amely szentségimádások, imaórák és tetszés szerinti közösségi programok útján lehetőséget ad a híveknek a szentségi Jézus jelenlétében való elmélyülésre, az Eucharisztia átformáló erejének megtapasztalására.

A monstranciákat Hajas László székelyudvarhelyi művész készítette, minden részletet úgy kidolgozva, hogy a mű szimbolikájában összefonódjon a mi személyes életünkkel.

Az alkotás méretei az Úr Jézus földi életére utalnak: 33 évét a kereszt átlója (33 centiméter), valamint az ostya és a ráma közötti rész távolsága (33 milliméter) jelképezi. A feszületben negyven rovás van, mivel Jézus negyven napig volt a pusztában. A rámán lévő 12 motívum a 12 apostolt idézi, akik a legközelebb álltak az Úr Jézushoz, és akiket elsőként küldött misszióba, hirdetni az örömhírt.

A keret alatt egy szív alak foglalja magába a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus szimbólumát, amelynek forrása táplálja azt az életfát, amely az emberiséget jelképezi: azokat, akik hisznek és bíznak az Úr Jézusban. Az alján lévő kör Jézus jelenlétére emlékeztet. A fügefa szegeket, amelyek a keretet biztosítják, a međugorjei Križevac hegyéről hozta a művész. Azzal az üzenettel építette be a monstranciákba, hogy mindannyian hozzunk életünk során minél több jó gyümölcsöt, amely kedves az Úr Jézus számára.

Forrás: Molnár Izabella/Romkat.ro

Fotó: Romkat.ro

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria