Életükkel világoskodtak – A három szent főpapot ünnepelték a görögkatolikusok

Kultúra – 2019. január 31., csütörtök | 16:41

A három szent főpap (Aranyszájú Szent János, Nagy Szent Bazil és Nazianzi Szent Gergely) ünnepe volt január 30-án a görögkatolikus egyházban. Papp Zoltán atya gondolatait adjuk közre.

„Aki csak egyet is elhagy a legkisebb parancsok közül és így tanítja az embereket, az igen kicsi lesz a mennyek országában” – mondja a Biblia. Éppen az ellentéte igaz a három főpapra, akiket január 30-án ünnepel a keleti egyház, hiszen ők Krisztus minden szavának hűséges tanítói és megvalósítói voltak.

„Úgy világoskodjék a ti világosságtok, hogy lássák jócselekedeteiteket ...” – mondta Jézus. Ők életükkel, cselekedeteikkel világoskodtak, és helyesebb, ha így mondjuk: világítanak, pedig éppoly anya szülte őket, mint bennünket. De vajon a mi világosságunk, illetve világoskodásunk milyen erős? És meddig tart? Mozzanatok a három szent életéből:

Nazianzi Szent Gergely: A hittudós életének jelentős részét az tette ki, hogy az Istent „tanulmányozta”, próbálta megismerni. Az volt a véleménye, hogy akit nem ismerünk, azt nem is szerethetjük. Talán e tekintetben is követhető példaképünk ő. Hiszen nyugodtan elmondhatjuk, hogy mi is nagyon keveset tudunk Róla. Márpedig lényegbevágó kérés, hogy mennyire ismerem Őt, mert amennyire ismerem, olyan lesz az életem! Akit megismertünk és megszerettünk, arról nagyon sokat akarunk tudni, pontosabban fogalmazva: mindent, ami megtudható; Isten megismerését illetően így viselkedjünk.

Nagy Szent Bazil: „Ha imáinkat, mindennapi lelkiismeretvizsgálatainkat valamikor nem tudjuk megtenni, akkor azt sürgősen pótolni kell, mint a hiányzó alvást!” A „nagy” jelzőt utólag kapta magatartása, belső nagysága miatt. Az ő nagysága nem egyenlő azokkal, akik például nagy karriert futottak be. Nála a nagyság gazdag lelki világot jelent. Mindnyájunknak kötelessége ez: minél nagyobbnak lenni Isten előtt, magunk előtt pedig kicsinynek. Minél többet kihozni magunkból a jóság terén, hogy kapott talentumainkat kamatoztathassuk.

Aranyszájú Szent János: „Akik bölcs emberek között élnek, azokra ráragad azok bölcsessége...” Ki milyen közegben él, olyan lesz az életvitele. Aki becsületesek és jók között él, az csak jókat tanulhat. És aki megátalkodottak, rossz szellemet képviselő közé keveredik, az csak rosszat tanulhat. Éppen ezért nagyon sok múlik rajtunk, hogy például milyen társaságot választunk vagy milyen eszme után megyünk. Mert bizony minden tőlünk függ és rajtunk múlik. „A tömjén jó illatú önmagában is, de mikor tűzre veted, kimutatja egész kellemességét. Hasonlóképpen az isteni Írás is nagyon kedves önmagában is, de amikor behatol lelkünkbe mint tömjénezőbe, betölti az egész házat jó illattal.”

Forrás és fotó: Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria