Ajándék, jelenlét, titok – Szent VI. Pál Eucharisztia című könyve segít az úrnapi készületben

Kultúra – 2020. június 8., hétfő | 15:28

Az Eucharisztia keresztény életünk középpontja és forrása. Vasárnap ünnepeljük úrnapját, mely arra hív bennünket, hogy az Oltáriszentség titkáról elmélkedjünk. Ebben segít kiadványunk, melyben Szent VI. Pál pápa gondolatai olvashatók. A könyvhöz Erdő Péter bíboros, prímás írt ajánlást.

A könyv, melyet Tőzsér Endre SP fordításában vehet kezébe az olvasó, Ajándék, jelenlét, titok alcímmel jelent meg. A kiadványban szereplő beszédeket Ettore Malnati rendezte témák szerint. A szerkesztő előszavában leírja: „VI. Pál, aki végtelenül közel volt a modern ember gyötrődéséhez, és igyekezett melléje szegődni a gondolkodó ember és a figyelmes pásztor minden érzésével, az Eucharisztiában nemcsak a »hit nagy misztériumát« látja, hanem a példaadó dinamizmust is a lehetőségeit és kapcsolatiságát veszélyeztető humanizmus számára.”

Dionigi Tettamanzi bíboros, Milánó emeritus érseke ajánlójában hangsúlyozza: a beszédekben „világosan kitűnik VI. Pál mély hite Krisztus Eucharisztiában való valóságos jelenlétében, valamint abban a társadalmi dinamizmusban, amelyet a testté váló és az élet kenyerévé váló Igének ez a »velünk léte« kínál a keresztény ember evangelizáló küldetésének a világban”.

Erdő Péter többek között a következőket írja a könyv előszavában: „Országunkban többéves elő­készület kezdődött a következő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra, amely Buda­pesten lesz. A magyar főváros egyszer már otthont adott az eucharisztikus világkongresszusnak, mégpedig 1938-ban, amelyen részt vett Eugenio Pacelli bíboros államtitkár mint a pápa követe (a későbbi XII. Piusz pápa), és helyettese, Giovanni Battista Montini is (a későbbi VI. Pál pápa). Az itt közölt beszédek – amelyek természetesen a korra jellemző, olykor kissé nehezen követhető, barokkos szónoki stílusban íródtak – segíthetnek bennünket abban, hogy felfedezzük az Eucharisztia valóságának végtelen gazdagságát, s ezen túlmenően, hogy életünknek, tetteinknek, világszemléletünknek valóban az Eucharisztia legyen éltető forrása. Boldog VI. Pál gondolatai, időnként egészen közvetlen hangnemben elhangzó mondatai nemcsak arra buzdítanak minket, hogy higgyük Jézus valóságos jelenlétét az Oltáriszentségben, hanem arra is, hogy megújítsuk döntésünket „az egész evangéliumi üzenet mellett”, mert ez „egy szabad ajánlat szabad embereknek, […] ez egy ingyenes és érdekmentes ajánlat” (17. fejezet); azt kéri, hogy mindig az egységre törekedjünk, utasítsuk vissza „a versengés és a széthúzás szellemét, egymás megszólásának alig észrevehető kísértését” (12. fejezet). Felhívja figyelmünket arra is, hogy az úrnapja, Krisztus testének és vérének ünnepe „annak a szeretetnek az ünnepe is, amelyet egymás iránt, illetve a testvéreink iránt érzünk, akik közé minden ember tartozik, a legközelebbiektől a legtávolabbiakig, a legkisebbekig, a legszegényebbekig, a leginkább rászorulókig, sőt azokig, akik netán ellenszenvesek vagy ellenségek” (10. fejezet).

„Szívből kívánom minden olvasónak, hogy a VI. Pál eucharisztikus beszédeiről való elmélkedés segítse elmélyíteni hitét a köztünk jelen lévő Úr Jézusban, növelje reményét Isten országának növekedésében közöttünk, és tegye tágassá szívét, lángolóvá szeretetét minden ember, kivált a leginkább rászorulók iránt” – zárja gondolatait a bíboros.

Szent VI. Pál pápa Eucharisztia – Ajándék, jelenlét, titok című könyve megvásárolható az Új Ember könyvesboltban (Budapest, V. kerület, Ferenciek tere 7–8. Nyitvatartás: hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 9–17 óráig; szerdán 10–18 óráig), vagy megrendelhető az Új Ember online könyváruházban.

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria