Egy pápai legátus Mátyás király udvarában – Bemutatták a Fraknói Kutatócsoport új kiadványát

Kultúra – 2021. szeptember 16., csütörtök | 15:52

Antonín Kalous The Legation of Angelo Pecchinoli at the Court of the King of Hungary (1488–1490) című munkája (Collectanea Vaticana Hungariae, tom. II/8) a Fraknói Kutatócsoport és az olmützi egyetem kooperációjának köszönhetően idén júliusban látott napvilágot. A kötetet szeptember 15-én a szerző budapesti látogatására időzített flashmob keretében mutatták be az Eötvös Collegiumban.

A „Középkori Esték” keretében, az Ókortudományi és a Magyar Medievisztikai Kutatócsoport közreműködésével megrendezett könyvbemutatónak az Eötvös Collegium Történész Műhelye és a Fraknói Kutatócsoport együttműködésének keretében az Eötvös Collegium adott helyet.

Tusor Péter, a kutatócsoport vezetője, egyben a kötet szerkesztője adta át Antonín Kalousnak a kötetet, és méltatta röviden az alkalom jelentőségét.

Ezt követően Horváth Richárd, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történeti Intézetének tudományos főmunkatársa szemezgetett a kiadott források között, kiemelve azokat a novumokat, amelyek tovább árnyalják és színesítik Mátyás király udvaráról kialakult képünket.

Nemes Gábor, a kutatócsoport tudományos munkatársa a mű historiográfiai előzményeit ismertetve kiemelte, a szerző egy csaknem 150 évvel ezelőtti, Augustin Theiner, majd Fraknói Vilmos által megkezdett munkát fejezett be. A követutasítások, diplomáciai jelentések és levelek nemcsak a török elleni harcról, a pápaság és a nápolyi királyság konfliktusáról, Djem herceg és Ancona város ügyéről, a morva területek felekezeti viszályairól adnak tájékoztatást, hanem a magyar egyházi és világi elit tagjairól is érdekes információkkal gazdagodhat az olvasó.

A kiadott források csaknem fele eddig ismeretlen volt a kutatás számára, és nemcsak az Egyház, hanem a politika, diplomácia és jogtörténet iránt érdeklődők is haszonnal forgathatják a reneszánsz kor pápai–magyar kapcsolatainak e fontos kötetét.

Szerző: Kanász Viktor

Forrás és fotó: MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport 

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria