Megjelent a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus alapdokumentuma

Kultúra – 2019. április 11., csütörtök | 11:54

Végre magyar nyelven is megjelent a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) alapdokumentuma (testo base), amely kifejti a kongresszus jelszavát és alapgondolatát. Olasz fordítását a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusok Pápai Bizottsága már 2018-ban jóváhagyta.

A felkészülés utolsó évében nélkülözhetetlen segédeszközünk lesz ez a kis könyv. Szinte kötelező olvasmány mindazok számára, akik meg akarják érteni a budapesti eucharisztikus kongresszus szellemiségét és lelkiségét.

A vatikáni szabályzat szerint a kongresszus alapdokumentuma hivatott elősegíteni a kongresszus témájának „teológiai elmélyítését és a lelki megújulást, a helyi egyház javára” (Statutum, 18. p.). A Teológiai Bizottságnak tehát arra kellett törekednie, hogy új szempontokat is figyelembe véve megfogalmazza az Egyház hitét, de egyúttal a keresztény életet és a hívek lelki megújulását is segítse; hogy a kongresszus dokumentuma utaljon azokra a teológiai és lelkiségi szempontokra, amelyek a kongresszus megrendezésekor kiemelten fontosak a világegyház és a helyi egyház szempontjából. Már a könyv tartalomjegyzékének áttekintése után is nyugodtan állíthatjuk, hogy a budapesti kongresszus dokumentuma megfelel az elvárásoknak: a szövegben létrejön a teológiai, a lelkiségi és a pasztorális szempontok szintézise.

A Szent István Társulatnál megjelent kis könyv (87 old.) címlapja is jelzi, hogy ez dokumentum a kongresszus jelszavát és alapgondolatát magyarázza. Az is nyilvánvaló, hogy biblikus, teológiai és pasztorális szempontokkal akarja segíteni a lelkipásztorokat és a hitoktatókat az előkészület sokrétű folyamatában. A kilenc fejezetre osztott dokumentum szerkezete világos, logikus és könnyen áttekinthető. A dokumentum kulcsfogalma, sőt vezérfonala az Eucharisztia „forrás” jellege, amelyre főképpen a II. vatikáni zsinat tanított meg bennünket. Egyházunk legutóbbi egyetemes zsinata ismételten hangsúlyozta, hogy az Eucharisztia megünneplése „az egész keresztény élet forrása és csúcspontja” (LG 11). Nem az Eucharisztia szisztematikus teológiáját olvashatjuk tehát ebben a hivatalos kiadványban, hanem a jelszó magyarázatához kapcsolódva megerősít bennünket abban a hitben, hogy az Eucharisztia valóban keresztény életünk és küldetésünk egyik legfontosabb forrása.

A liturgia, elsősorban az Eucharisztia liturgiája „csúcs és forrás” – szinte már teológiai közhelyszerűen ismételjük a II. vatikáni zsinatnak ezt a tanítását. Kilenc helyen is találkozunk ezzel a fontos hitigazsággal a zsinati dokumentumokban. Sajnálatos módon ez a rendkívül fontos zsinati tanítás még napjainkban sem vált eléggé tudatos meggyőződéssé a katolikus hívek életében. Reméljük, hogy ez a dokumentum és főként a budapesti eucharisztikus kongresszus megerősít bennünket abban a hitben, hogy a szentmiseáldozat keresztény életünk nélkülözhetetlen forrása.

Szöveg: Dolhai Lajos

Forrás és fotó: Egri Hittudományi Főiskola

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria