Megjelent a Vigilia augusztusi száma

Kultúra – 2022. augusztus 7., vasárnap | 16:00

A Vigilia ez évi nyolcadik számát ajánljuk olvasóink figyelmébe.

„Augusztusi számunkban több olyan kérdés is terítékre kerül, amely súlyos feszültségeket okoz az észak-atlanti világban: ilyen például az abortusz problémája vagy az azonos nemű párok kapcsolatának megítélése. Nehézségek nemcsak abból erednek, hogy ezekben a kérdésekben igen széttartó vélemények léteznek a társadalmakban, de abból is, hogy magának a kereszténységnek sincsen egyöntetű állásfoglalása, s az egyházak között teológiai területen lassan kialakuló egyetértést nagyban veszélyezteti az etikai téren megfigyelhető széttartás. A reformáció egyházai maguk is könnyen ellentétbe kerülnek egymással a homoszexualitásról, az asszisztált öngyilkosságról vagy az abortuszról kialakított álláspontjuk miatt, az elmúlt két év során pedig a világjárvány pontosan rávilágított, mekkora nézetkülönbségek vannak az ortodox közösségek között etikai kérdésekben” – írja Görföl Tibor főszerkesztő Feszültségek című vezércikkében.

Az ezúttal nem tematikus számban Csejtei Dezső: A női létezés módozatai Ortega y Gasset bölcseletében (II. rész), Kustár György: A hit csapdája, avagy miért nem követhető Bonhoeffer?, Nick Ripatrazone: Marshall McLuhan spirituális víziója egy virtuális korszakról és Harag Márton: Értelmet adhat-e a lélek fejlődése a szenvedésnek? John Hick elméletének kritikai vizsgálata című tanulmányát olvashatjuk.

A Vigilia beszélgetése rovatba Gájer László készített interjút Halmos Ábellel és Viszló Andreával a Pannonhalmi Területi Főapátság szinodális folyamatáról. Az Egyház a világban Magnus Striet: A természetjog és a nemek közötti kapcsolatok, Török Csaba: Sodródás az árral? Megjegyzések Magnus Striet gondolatmenetéhez, Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz: Test – szerelem – vágy. Hova vezet a természet és a személy szétválasztása és Fodor Júlia: Fordulat az abortuszkérdésben. A terhességmegszakításhoz való „alkotmányos alapjog” sorsa Amerikában című írását közli.

A Napjaink rovatban Paár Tamás – Békefi Bálint: Nagyszerűen egyszerű: az Isten-hipotézis mint kapudrog és Bernáth László: Leegyszerűsítve – válasz Paár Tamás és Békefi Bálint kritikáira, a Szép/Művészetben pedig Ruzsa György: Vaszilij Akimovics Nyikiforov-Volgin és az ikonok mellett Prohászka László: Borbereki Kovács Zoltán egyházművészeti alkotásai című tanulmánya szerepel.

A folyóirat szépirodalmi részében Gömöri György: Látogatás Jasna Górán című esszéje, Sopsits Árpád, Tomaji Attila és Fecske Csaba versei, illetve Méhes Károly: Fish and Chips című novellája olvasható.

A Kritika rovatban Horváth Csaba elemzi Grecsó Krisztián: Valami népi című regényét, a Szemle rovatban pedig Peter Seewald: XVI. Benedek. Egy élet, I–II., Vasvári Zoltán „Csillagom, emlék: tégy tökéletessé…” Rónay György-tanulmányok, Závada Pál: Apfelbaum. Nagyvárad, Berlin és az Itt minden tele van zenével. 35 kortárs cseh költő című könyvekről találunk ismertetőket.

A Vigilia honlapján részletek olvashatók a legújabb szám néhány írásából.

Vigilia Szerkesztőség / Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria