Mindszenty József veszprémi püspök kinevezési bullája – Érsekségi ékességek (90.)

Kultúra – 2023. szeptember 17., vasárnap | 13:00

A Veszprémi Főegyházmegye kiemelt feladatának tekinti a hitből fakadó kultúra és a kulturális értékek gondozását, ezek méltó bemutatását, ezért Érsekségi ékességek címmel sorozatban ismerteti őket honlapján. Ezúttal Mindszenty József veszprémi püspök 1944. március 5-én kelt kinevezési bulláját ismerhetjük meg.

A Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár őrzi Mindszenty József veszprémi püspökké történő kinevezési bulláját, amely egészen a legutóbbi évekig, 2012-ig illetve 2015-ig elkerülte a kutatók figyelmét.

XII. Piusz pápa 1944-ben három főpásztort nevezett ki a korábban megüresedett püspöki székhelyekre. Hamvas Endre a csanádi, Kovács Sándor a szombathelyi és Mindszenty József a veszprémi egyházmegye élére került. Hamvas és Kovács püspökök kinevező bullája szövege szerint 1944. március 3-án kelt, Mindszenty József püspöké azonban március 5-én.

Az Acta Apostolica Sedis azonban mindhárom kinevezést március 3-ra datálja. Mindszenty József veszprémi püspöki kinevezésének időpontja az Annuario Pontificio 1947 és 1975 közötti kiadásaiban eléggé következetlen módon jelent meg, de némi sorminta felfedezhető benne. Az 1947–1948 és 1971–1974 közötti kiadványok a püspöki és a bíborosi résznél március 3-át adják meg püspöki kinevezési dátumnak. Az 1949 és 1970 közötti kiadványok a püspöki résznél március 3-át, a bíborosi résznél azonban március 4-ét jelzik a veszprémi főpásztori kinevezés időpontjaként. Így a szakirodalomban Acta Apostolica Sedis és Annuario Pontificio nyomán ez a két dátum szerepelt Mindszenty József veszprémi püspöki kinevezésének dátumaként, holott az apostoli bulla egyértelműen március 5-ét ír.

A történeti irodalomban először 2012-ben jelent meg a helyes dátum, majd 2015-től vált általánosan elfogadottá. A szakirodalom – némi fenntartással – egyelőre az oklevelet kiállító írnok tévesztésének tartja a március 5-i dátumot. Ezt árnyalja viszont az a tény, hogy Kovács Sándor kinevezése 30. szám alatt kelt, Mindszenty József pedig a 36. szám alatt.

A három pápai kinevezési bullát ténylegesen csak utóbb, 1944. március 26-án rótták pergamenre, így Angello Rota nuncius korábbi jogosítványai alapján állította ki azt az okiratot, mely a kinevezési bullát helyettesítette. Ez tette lehetővé, hogy Esztergomban 1944. március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén Hamvas Endrét, Kovács Sándort és Mindszenty Józsefet püspökké szentelhessék, illetve mindegyikük átvehesse saját egyházmegyéje kormányzását.

A függőpecséttel ellátott oklevelek és az ólompecsétes pápai bullák egyik jellemző tulajdonsága, hogy ismeretlen okból nyomuk vész, vagy a pecsét szakad le róluk és tűnik el. Ez a sors sajnos Mindszenty József kinevezési bulláját sem kerülte el. A veszprémi püspöki palota nyilas majd szovjet megszállása miatt szükségessé vált a püspöki levéltár iratait menekíteni, illetve elrejteni. A püspöki kinevező bulla is erre a sorsa jutott, és 1945 márciusában került elő újból. Az irodaigazgató így írt erről püspökének címzett beszámolójában a front átvonulása után: „Egyelőre nem lehet mondani, hogy mikor lesz rend. Hely sincs hová rakni az iratokat. A pincében szalma alatt előkerült a kinevezési bulla, de pecsét (bulla) nélkül, mert az leszakadt.”

Forrás: Veszprémi Főegyházmegye

Fotó: Veszprémi Főegyházmegyei Könyvtár és Levéltár

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria