Nagyböjt és húsvét járvány idején – Erdő Péter kötetbe szerkesztett beszédei segítenek a készületben

Kultúra – 2021. március 23., kedd | 14:33

Kiadónk gondozásában, az Új Ember Kiadványok sorozatban jelent meg Erdő Péter Nagyböjt és húsvét járvány idején című könyve. A kötetben a bíboros, prímás Magyar Katolikus Rádióban elhangzott elmélkedései olvashatók. A kiadvány előszavát és a főpásztor mai napra írt elmélkedését adjuk közre.

Amikor 2020-ban a tavaszi járvány idején lehetőséget kaptam, hogy a hétköznapi szentírási olvasmányokról rövid beszédeket mondjak a Magyar Katolikus Rádióban, örömmel éltem az alkalommal, hogy ezen az úton tartsam a lelki kapcsolatot a hívők közösségével. Akkor még nem gondolhattuk, hogy 2021 tavaszán sok szempontból hasonló körülmények között kell végezni szolgálatunkat.

Az új helyzetben szeretettel adom közre a felvételről leírt beszédeket. Egyúttal hálás köszönetet mondok Tóth János Csabának, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye sajtófelelősének, aki az adások és a kiadvány létrejöttében lényeges segítséget nyújtott, és a Magyar Katolikus Rádiónak, amely a homíliákat közvetítette, noha nem mindig sikerült percre pontosan egyenlő hosszú beszédeket tartanom, amit pedig a rendelkezésre álló adásidő megkövetelt volna. Ezenkívül köszönetet mondok a Magyar Kurírnak a könyv kiadásáért.

Adja Isten, hogy ez a kis kötet az idén is lelki kapcsolatot teremtsen a nagyböjt végső szakaszában és a húsvéti időben Isten igéje és katolikus közösségünk tagjai között!

2021. március 10.

Erdő Péter

*

A bizalom forrása

Nagyböjt 5. hetének keddi napján az ószövetségi olvasmány a Számok könyvéből való (Szám 21,4–9): a rézkígyó történetét beszéli el. Isten ellen zúgolódott a nép a pusztában, és ezért büntetésképpen mérges kígyók, tűzkígyók jelentek meg, amelyek sokakat megmartak, sokan el is pusztultak, meghaltak a kígyómarás miatt. Igen, ez egy természeti csapásként jelentkezett, de a természeti csapás mélyén ott érezték maguk a vándorló zsidók is Isten büntetését. Biztos, hogy nemcsak azok, vagy nem főleg azok haltak meg a kígyómarástól, akik a leginkább zúgolódtak Isten ellen, hanem a nép mint közösség szembenézett ezzel a csapással, és egyszerre az összetartozás érzése mutatkozott meg benne. Ezért Mózeshez fordulnak, és azt kérik, hogy ő járjon közben értük Istennél.

Érdekes dolog, hogy nagy természeti csapások idején az ember az Isten előtti közbenjárásra is szomjazik. Nemcsak saját maga imádkozik, hanem azt is kéri, hogy valaki mintegy testesítse meg az egész közösséget, mindannyiunk nevében is kérje Isten irgalmát, kérje a szabadulást attól a nehézségtől, attól a csapástól, amit éppen elszenvedünk. Ilyen értelemben igazán felejthetetlen élmény az az imádság, amit most pénteken a Szentatya végzett Rómában az üres Szent Péter tér előtt mindannyiunkért, s aztán adta az áldást az Oltáriszentséggel a Városnak és a Világnak.

Ez a rézkígyó-történet végül is azzal zárul, hogy az Úr Mózesen keresztül fölállíttat egy rézkígyót, és aki arra föltekint, az megszabadul, megszabadul a kígyómarás következményétől, megmenekül. Nem azért, mintha ez a rézkígyó valamiféle istenség lenne, akinek tisztelet jár, nem is azért, minthogyha varázsszer volna, és maga a kígyó tudna segíteni. Nem. Már a Talmudban azt olvassuk, hogy

nem a kígyó mentette meg az izraelitákat, akik rátekintettek, hanem maga az Örökkévaló, akinek engedelmeskedtek akkor, amikor feltekintettek a kígyóra.

Egyébként titokzatos történet ez, mert a rézkígyót egészen Hiszkija király koráig őrizték Jeruzsálemben. Tehát úgy tűnik, hogy a nép emlékezete nagyon is ragaszkodott ehhez az eseményhez.

Az Újszövetségben Jézus a János-evangélium egy szakaszában (Jn 8,21–30) arról beszélt, hogy Ő maga szerez szabadulást, irgalmat, a bűnöktől való megszabadulást. Kinek? Annak, aki feltekint rá; mert Őt föl fogják emelni, tudniillik a kereszten. „Ha majd felemelitek az Emberfiát, megtudjátok, hogy én vagyok” (Jn 8,28) – mondja –, ez tehát a bizalom, a bűnbocsánat és az isteni irgalom teljessége. Annak számára hangzik az ígéret, aki ilyen bizalommal tekint fel a megfeszített Krisztusra. A jobb lator története jut erről eszünkbe, aki ilyen bizalommal kérte a kereszten haldokló Krisztust, hogy Vele lehessen Országában.

Eszünkbe jut az őskeresztényeket gúnyoló pogány falrajz is, amely Rómában maradt fönn számunkra, ahol egy keresztre feszített szamárfejű ember előtt hajbókol valaki, s az aláírás az, hogy „imádja istenét” ez a keresztény, akit gúnyolni akarnak. Ebből pedig az következik, hogy a feszület – így a korpusszal, Krisztus testével rárajzolva vagy rámintázva – már tisztelet tárgyát képezte a legrégebbi keresztény századokban. Nem pusztán a kereszt, mint jelkép, hanem a korpusszal, a Krisztus-testtel együtt a feszület, mert Jézusnak ez a kijelentése megindította a keresztény emberek bizalmát, és azt, hogy föltekintsenek arra, akit keresztülszúrtak (vö. Jn 19,37).

A megfeszített Krisztus számunkra a bizalom forrása, Ő az, akire ha bizalommal feltekintünk, akkor biztosak lehetünk benne, hogy Isten végső soron, ha földi viszontagságok árán is, de megment minket az örök boldogságra.

Erdő Péter Nagyböjt és húsvét járvány idején című kötete megvásárolható az Új Ember online könyváruházban.

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria