Rafael, a gyógyító angyal

Kultúra – 2019. november 8., péntek | 19:05

Bár a Katolikus Egyház nem ma ünnepli a főangyalokat, a borús, egyre fénytelenebb novemberben jól esik egy gyógyító angyalról olvasni: Rafaelről.

Rafael angyal héber nevét többféleképp lehet értelmezni: „isteni gyógyító”, „Isten gyógyítása” – ám mindenképp a „gyógyít” (rapha) és az „Isten” (el) szavakból áll össze. Angyali küldetése a földön: a gyógyítás, ami különösen fontossá teszi őt a szenvedők számára.

A három, a Bibliában szereplő főangyal közül róla tudunk a legkevesebbet. Azért is, mert ő csak az Ószövetségben szerepel, míg Gábor és Mihály főangyal többször megjelenik az Újszövetségben is. 

Hagyományosan október 24-én, külön ünnepelték Rafaelt, majd ünnepe átkerült szeptember 29-re. Az ortodox egyházakban pedig éppen ma, november 8-án ünneplik Szent Mihály arkangyal és a Testetlen Hatalmak napját; a Görögkatolikus Egyházban Mihály és Gábor főangyalok és a többi égi erők ünnepét.

Rafael hathatós közbenjáró, akiről jó, ha nem feledkezünk el, különösen, amikor leginkább rászorulunk a gyógyításra. Tóbiás könyvében az elme, a test és a lélek gyógyítójaként ismerjük meg Rafaelt. Tóbit, Tóbiás édesapja igaz ember volt, mégis vakság sújtotta hosszú évekig, ami kétségbeesésbe taszította őt, és meg akart halni.

Ugyanabban az időben egy Sára nevű leányt egy démon gyötört. Hétszer ment férjhez, de mind a hétszer megölte vőlegényét a démon a nászéjszakán. Ő is boldogtalanul élt, és a halálát kívánta.

Rafael angyal küldetése mind a kettejükhöz szólt. Gyógyításukat úgy kivitelezte, hogy elkísérte útjára Tóbit fiát, Tóbiást, aki apja pénzéért indult. Útközben Tóbiás fogott egy halat, melynek a magát Azarjának nevező angyal tanácsára kivette szívét, máját és epéjét.

Rafael Tóbiás útitársának, vezetőjének álcázta magát – ennek köszönhető, hogy zarándokok azóta is gyakran kérik segítségét, és az utazók védőszentjeként tisztelik.

Hazafelé vezető útjukon megálltak Tóbit rokonainak házánál – az ő lányuk volt Sára. Tóbiás és Sára egymásba szerettek, és nászéjszakájukon Rafael tanácsára Tóbiás a parázsra tette a hal máját és szívét, s a füst hatására a démon messzire menekült. Rafael Egyiptomig üldözte és leláncolta, majd visszatért a fiatalokhoz. Tóbiás tiszta szerelmet fogadott Sárának.

Amikor Tóbiás hazatért feleségével, Rafael tanácsára apja szemét megkente a hal epéjével, apja rögvest visszanyerte látását. Tóbiás és Sára lakodalmán a család köszönetet mondott az útitársnak a segítségért – aki ekkor fedte fel valódi kilétét.

Saját vagy mások szenvedéseiben kérhetjük Rafael segítségét, például az alábbi imával.

Dicsőséges Szent Rafael főangyal, a mennyei udvar fejedelme, aki nevezetes vagy arról, hogy bölcsességet és kegyelmet ajándékozol. Utat mutatsz azoknak, akik szárazföldön, vízen vagy a levegőben utaznak, vigasztalod a szenvedőket, a bűnösök menedéke vagy. Kérlek, állj mellettem minden szükségemben, életem minden szenvedésében, mint ahogy Tóbiást megsegítetted útja során. Mivel te vagy „Isten gyógyszere”, alázattal kérlek téged, gyógyítsd meg lelkem és testem betegségeit és gyengeségeit. Különösen kérlek téged, hogy… (itt említsd meg szándékodat), és hogy add meg nekem a tisztaság kegyelmét, hogy a Szentlélek temploma lehessek. Ámen.

Forrás: Aleteia.org; Magyar katolikus lexikon

Fordította: Verestói Nárcisz

Fotó: Wikimedia.Commons

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria