Védőszent a járványos betegségek ellen: Palermói Szent Rozália szűz

Kultúra – 2021. szeptember 4., szombat | 8:01

Szent Rozália (1130–1166) emléknapját ünnepeljük szeptember 4-én. Szicíliában született, grófi családban; a fejedelmi udvar helyett az önmegtagadást, a remeteséget választotta. A járványos betegségek ellen is segítségül hívható védőszent.

Rozália a normann származású szicíliai Sinibaldi család sarja volt, a fejedelmi udvarban nevelkedett, kényelem és pompa között. Mindezt otthagyta, és az önmegtagadást, a magányt választotta: egy elhagyatott helyen barlangba vonult. Később Palermo mellett a Monte Pellegrinón talált egy még ridegebb barlangot, oda átköltözött.

Lába előtt terült el Palermo, a gazdag város, minden pompájával, csábításával; körülötte pedig csodálatos vidék pompázott. Rozália azonban a legszigorúbb önmegtagadást és a szüntelen imát választotta.

Halála is ima közben érte 1166-ban, jobbjában feszületét szorongatva.

Csaknem ötszáz év múlva, 1624-ben találták meg barlangja padlóján fekve, a palermói pestisjárvány idején egy csodálatos útmutatás nyomán. Járványos betegségek ellen azóta is sokan érezték hathatós közbenjárását.

Palermo védőszentje lett 1927-ben, XI. Piusz pápa rendeletére; a város 2020-ban, a Covid-19-járvány idején is kérte közbenjárását. Palermóban július 14-én, földi maradványai átvitelének napján ünneplik Rozáliát, kétnapos rendezvénysorozattal, körmenettel. A szeptember 4-i emléknap jellegzetes hagyománya, hogy tisztelői mezítláb elindulnak a városból fel a Pellegrino-hegyre.

A szicíliai nyelvjárásban a „La Santuzza” (kicsi szent), illetve a „Rusulia” beceneveken is emlegetik.

Rozália a katolikus barokk népi vallásos élet egyik legjellegzetesebb alakja magyar nyelvterületen, akihez akkoriban sokan fordultak imáikban járványos betegségek idején. Kultuszát a jezsuiták terjesztették el egész Európában; tisztelete magyar földön is nagyon népszerű volt.

Rozália tiszteletét Esterházy Pál nádor plántálta Grazon át hazánkba, amikor a Fraknó vára mellett húzódó hegység legmagasabb csúcsára építtetett Rozáliának szentelt kápolnát 1666-ban. Később aztán az egész hegységet a szent remeteleányról nevezték el.

Hallgass meg minket, üdvözítő Istenünk, akik Szent Rozália szűz ünnepén irgalmadat kérjük. Add, hogy példájára növekedjünk a jámbor, alázatos lelkületben, közbenjárására pedig szabadíts meg minket minden bajtól. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

*

Az alábbi vers népi imádságszövegekben torzult formában való továbbélése is Palermói Szent Rozália hazai kultuszát tanúsítja. A feltehetően latinból készült fordítás teljes szövege a Lelki fegyverházban maradt meg, amelynek elveszett első kiadása feltehetően 1674 előttről való.

Dögletesség és mirigy ellen szüz Szent Rosáliához való imádság

HYMNUS

Tövis nélkül nyilt szép Rósa
Mirigyesek új orvosa,
Herczegeknek Unokája,
Üdvöz légy Szent Rosalia.

Kristus példáját követted,
Világtól ügyed ki vötted,
Atyád udvarát nem nézted,
’S-igiretit meg vetetted.

Kö-sziklák közt nagy Havasban,
Ember rettentö Barlangban,
Szolgáltál nagy buzgóságban,
Jegyesednek ez világban.

Szent Angyalok oktatának,
Uj módokat mutatának,
Mint könyörgésid jussanak,
Istenhez 's-illatozzanak.

A’ Barlang mennyé változott,
Midön JESUS ott lakozott,
Szent Annyával mulatozott,
Veled szemben nyájaskodott.

Hiva téged házasságra,
A’ mennyei koronára,
Hajlál Jesusnak szavára,
’S bé-jutál bóldogságára.

Tested nem téteték sirban,
De a’ kö szikla folyásban,
Indúla ’s mint koporsóban,
Bé zárá maga gyomrában.

Sok üdök ’s esztendök után,
Tested éppen találtatván,
Dög ellen nékünk adatván,
Aldunk segétséget várván.

Hálá mennyei Felségnek,
Szent Háromság egy Istennek,
Ki érdeméért e’ Szüznek,
Végét adgya a’ mirigynek, Amen.

Forrás
Diós István: A szentek élete
Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium

Fotó: Wikimedia Commons

Magyar Kurír
(vn)

Kapcsolódó fotógaléria

Anthonis van Dyck: Szent Rozália megkoronázása, 1629.