A keresztet csak azt hordozva értjük meg – Megnyílt a Brenner János-kollégium Heiligenkreuzban

Megszentelt élet – 2022. szeptember 27., kedd | 18:40

Szeptember 17-én áldották meg az ausztriai Heiligenkreuzban épült ciszterci kollégiumot, mely Boldog Brenner János nevét vette fel. Az ünnepi eseményre meghívták a névadó testvérét, Brenner Józsefet, a szombathely-vasvári székeskáptalan nagyprépostját és a Zirci Ciszterci Apátság elöljáróját, Bérczi L. Bernát apátot is. Másnap a közösség együtt ülte meg a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepét.

Az esemény tiszteletére az osztrák posta alkalmi bélyeget jelentetett meg, valamint első napi borítékot adott ki, helyszíni pecsételéssel. A bélyegen a heiligenkreuzi Szent Kereszt-templom új oltárképe látható, melyen Boldog Brenner Jánost is megfestették.

A kollégium alapkövét alig egy évvel ezelőtt, 2021. október 5-én tették le. A Boldog Brenner János főiskolai kollégium ünnepélyes megáldását Brenner József nagyprépost, Maximilian Heim OCist heiligenkreuzi apát és Bérczi Bernát OCist zirci apát végezte.

Az ünnepségen több köszöntő és ismertető hangzott el. Brenner József atya testvéreiről – főleg a ciszterci vonatkozásokat említve – és a magyarországi szerzetesrendek, szemináriumok II. világháborút követő sorsáról beszélt.

A kollégium aulájának kőszikladarabokkal borított falán a ciszterci habitusban ábrázolt Boldog Brenner János nagy arcképét helyezték el. A terem üvegablakai is „beszélnek” a mártírról – alkotójuk, Raphael Statt OCist képzőművész ismertette őket.

Bérczi L. Bernát zirci apát a vértanú ciszterci indíttatásáról és a renddel kapcsolatos mindennapjairól beszélt.

Az ünnepségen mutatták be Boldog Brenner János lelki naplójának német nyelvű fordítását (Die Botschaft des seligen Pater Anasztáz János Brenner. Fordította: Krisztina Giefing. Be+Be-Verlag, Heiligenkreuz, 2022). A kötethez Maximilian Heim OCist apát írt ajánlót, Brenner József pedig előszót. A könyv tartalmazza Erdő Péter bíboros, prímás a boldoggá avatáson, 2018. május 1-jén elhangzott szentbeszédét is.

Vasárnap délelőtt a heiligenkreuzi ciszterci apátság Szent Kereszt-templomának új oltárképét készítő művész, Clemens M. Fuchs tartott előadást a nagy méretű festmény alkotási folyamatáról. A sokalakos kép jobb oldalán Boldog Brenner János tartja a keresztről levett Jézus Krisztus lábát. A festőművész ismertette a Szent Kereszt-templom további megújulásának terveit is, bemutatta annak makettjét és a készülő falképeket.

Vasárnap délután ünnepi szentmisét mutattak be a templomban. A szentbeszédet Brenner József mondta. Német nyelvű homíliájának bevezetőjében a Szent Kereszt történetéről, megtalálásáról beszélt, majd arról elmélkedett, mi a kereszt jelentősége életünkben. Krisztus keresztjével megérthetjük, miért létezik életünkben a szenvedés. Mire jó a szenvedés és a betegség? Az apostolok sem értették, amikor Jézus az előtte álló szenvedésről és kereszthaláláról beszélt. Péter azt mondta: „Uram! Ilyesmi nem történhet veled!”

Megkérdezhetjük magunktól: Hányszor harcolunk a szenvedés ellen teljes erőnkkel, és tesszük fel a kérdést, hogyan engedi meg ezt az Isten? Amikor az apostolok látták, hogy Jézus hagyja, hogy elfogják, mind elfutottak. Csak a Szűzanya és János apostol álltak a kereszt alatt. Mária fiát vérző szívvel vette ölébe. Ezt a jelenetet mutatja az a Pietà-szobor is, amelyet Boldog Brenner János emlékére Szentgotthárdon állítottak fel, a templom mellett. József atya elmondta, ott mindig édesanyjára gondol. Brenner János temetésénél a rendőrség megtiltotta, hogy megnézhesse meggyilkolt fiának arcát a koporsóban.

Amikor mi keresztutat járunk, életünket kell hogy szemügyre vennünk. Hol állunk mi Jézus keresztútján? – tette fel a kérdést a szónok. – Azok között, akik a szenvedést okozzák, vagy azok között, akik Jézust követni akarják, bár ahhoz gyengék és erőtlenek?

Milyenek a kereszt hatásai? Ezt csak azok értik, akik egyszer megtalálták és hordozták azt. Brenner János lelki naplójában írt: „Te tudod azt, hogy boldogságot itt, ez életben nem keresek, hiszen mindenemet Beléd helyeztem, ó, irgalmak Atyja. Tudom azt, hogy Te a tieidet nem kíméled a szenvedéstől, mert mérhetetlen hasznuk van belőle.”

A szentmise végén körmenet indult a Szent Kereszt-ereklyével, melyet Bernát apát vitt baldachin alatt. A relikvia előtt közösen imádkoztak, majd Bérczi Bernát apát angol nyelven mondta el gondolatait a Szent Keresztről.

Befejezésül Brenner József megáldotta az új oltárképet.

Az ünnepről szóló bővebb beszámoló ITT olvasható.

Forrás: Szombathelyi Egyházmegye

Szöveg: Pácz Miklós

Fotó: Pácz Miklós, Elisabeth Fürst/Stift Heiligenkreuz

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria