A mi szerzetesünk: Fogassy Judit nővér

Megszentelt élet – 2016. május 11., szerda | 19:59

A megszentelt élet évében meghirdettük „Az én szerzetesem” kampányunkat. Kértük olvasóinkat, osszák meg velünk, ki a kedvenc szerzetesük – vagy más megszentelt életet élő ismerősük. A nemrég elhunyt Fogassy Judit nővérre rendje, a Jézus Szíve Nővérek Társasága emlékezik.

Fogassy Judit nővér, a Jézus Szíve Nővérek Társaságának tagja május 7-én, elsőszombaton tért haza a mennyei Atyához. A jó halál kegyelmében részesülve volt ideje elköszönni szeretteitől, felvennie a szentségeket, és még néhány órával halála előtt egyesülhetett az eucharisztikus Jézussal. Szerzetestársai szerető imádsággal virrasztottak mellette és kísérték haza az Atyához.

Judit nővér 1949. április 28-án született Budapesten, ötödikként a nyolcgyermekes Fogassy családban. A kőbányai Szent László-templomban kereszteltették meg szülei, akik mély katolikus hitben nevelték gyermekeiket. Bátor, nyíltszívű és alkalmaként huncut gyermekként nem ijedt meg a kihívásoktól, még akkor sem, amikor ötévesen vállalta, hogy a vasúti sínek alatti gödörben húzza meg magát, amíg a fölötte átrohanó vonat elhalad, maga mögött hagyva a gyermekbanda fiú tagjait, akik nem merték vállalni a vakmerő kockázatot.

Közvetlenül az ’56-os forradalom után a Fogassy család menekülni kényszerült. Egy hónapot az egyik ausztriai menekülttáborban töltöttek, majd Németországon keresztül végül is az Egyesült Államokban kaptak menedéket. Egy magyar pap segítségével és állásajánlatával a kaliforniai San Bernando megyében kezdhettek új, de eleinte nem könnyű életet. A sokgyermekes családot nem tudták egy helyre befogadni, a gyerekeket párosával helyezték el különféle családoknál. Nagy öröm volt, amikor pár hónapos áldozatos munka után a szülőknek volt elég pénzük arra, hogy akkora házat béreljenek, ahol az egész család elfért.

A gimnázium befejezése után Judit feladta a családi hivatásra szóló tervét, és 1967. szeptember 15-én csatlakozott a magyar alapítású Jézus Szíve Nővérek Társaságához (Society Devoted to the Sacred Heart of Jesus), akikkel egy iskolai hivatásébresztő napon találkozott. Elsőfogadalmát 1969-ben, örökfogadalmát pedig 1975-ben tette le Los Angelesben. Istenszeretetéből táplálkozó öröme, energiája, tehetsége mindenféle szolgálatra alkalmassá tette, de ki nem apadó lelkesedése az egyház iránt, és vágya, hogy mindennél több embert Krisztushoz vonzzon, hatékony és bátor misszionáriussá tette, bárhova is küldte őt a Jóisten a renden keresztül.

Amikor a nővérek 1985-ben rendházat nyitottak Tajvanban, Judit nővért küldték a kínai nővérek mellett. Fáradságos munkával elsajátította a mandarin nyelvet, hogy könnyebben el tudja vinni Jézus örömhírét az ottani embereknek. Hat év missziós szolgálat után visszarendelték az Egyesült Államokba, hogy előkészüljön következő feladatára, ami nagy kincs volt az alapító, Péterfy Ida nővér számára, aki már nagyon vágyott arra, hogy a Jézus Szíve Nővérek Társasága 43 év után visszatérjen Magyarországra, és hogy az Amerikában szabadon kibontakoztatott pedagógiai módszert és a rend kateketikai karizmáját az anyaföldön is kamatoztassa.

Judit nővér húsz évig szolgált Magyarországon, és ez idő alatt a magyar hitoktatás és katekétaképzés egyik legjelentősebb szolgálójává vált. 1998-tól az Országos Hitoktatási Bizottság (OHB) pedagógiai asszisztense, majd főmunkatársa volt, több szinten szervezett kateketikai konferenciákat, kongresszusokat. Beindította a területi koordinátorok képzését, és nagy gondot fordított a katekéták továbbképzésére is. Számos segédanyaggal, kézikönyvvel, jegyzettel, előadással mozdította elő a hitre nevelés célját Magyarországon, emellett európai szintű bizottságoknak is értékes munkatársa volt. (Ezen tevékenységeiről részletesebb információt az OHB honlapján lehet találni.) Tanított a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán, és kezdeményezője volt az egyházmegyei ifjúsági tábornak, amelynek keretében nagy gondot fordítottak a fiatal vezetők képzésére. A pestszentlőrinci rendházban élő szerzetesnővéreivel a családpasztorációban, gyermektáborok szervezésében és katekéták képzésében, lelkigyakorlatok tartásában működött együtt. Áldozatos nevelői tevékenységének elismeréseként a magyar állam Magyar Ezüst Érdemkereszttel tüntette ki 2012. március 15-én.

Judit nővért 2012-ben a rend visszahelyezte az Egyesült Államokba, de húszévnyi magyarországi szolgálata azóta is gyümölcsöző és maradandó. Judit nővér utolsó éveiben a Granada Hills-i St. Euphrasia (Szent Mária-Eufrázia) plébánián vezette a felnőttképzést és a katekumenátust, ugyanazzal az erővel, szeretettel és odaadással, mint amivel nemzeti és nemzetközi szinten is dolgozott a magyarországi évek alatt. Emellett a rend szerzetesnövendékeinek képzésében is részt vett, vendég előadóként és mesterkatekétaként több egyházmegyében is előadást, képzést tartott. Nagy szeretetnek örvendett, nemcsak vidám, figyelmes és humoros természete miatt, hanem leginkább azért, mert a lelkeket, akiket Isten Judit nővér gondjaira bízott – létszámtól, nemzetiségtől, háttértől, kortól függetlenül – mindig a legjobb irányba terelte: Jézus Szívéhez, ahol megtalálhatták életük és örömük forrását. Február közepén „Az év szerzetesnővére” díjjal tüntette ki a Kolumbusz Lovagok amerikai katolikus jótékonysági szervezet.

Judit nővér januártól kezdve – az influenzából nehezen kigyógyulva – magához mérten gyengébben, néha fájdalmak közepette folytatta szolgálatát, de még mindig mosollyal az arcán. Április 8-án este fájdalmai és fizikai gyengesége miatt kórházba kellett szállítani. Pár nap és számos kivizsgálás után közölték vele, hogy áttétes rákja van, de még nem találják az eredetét. Egy hét múlva az orvosok szomorúan adták tudtára, hogy nem találják a betegség eredetét, és nincs esélye a gyógyulásra.

Judit nővér elfogadta közelgő halálát. Nem harcolt, nem dühöngött, nem szomorkodott, hanem azon volt, hogy beteljesítse Isten akaratát a végső pillanatig, és ezért kérte az imákat. Bár fizikai ereje szinte semmi nem volt, lelki ereje annál inkább. Elköszönt családjától, erősítést kapott a napi szentáldozásban és a betegek kenetében, szerzetesnővéreinek szerető gondoskodása és imái pedig egészen a túlvilág küszöbéig kísérték. Még utolsó napján is azon gondolkodott, hogy mit lehetne tenni az egyházért.

Halála után közvetlenül arca békét és örömet sugárzott, ami nekünk, akik körülette voltunk, arról tanúskodott, hogy Judit nővér hazaért, és Azt látja színről színre, akinek egész szívét, lelkét, szolgálatát és életét adta. Judit nővér megígérte, hogy továbbra is együttműködik velünk, és a mennyországból támogat minket. Számítunk ígéretére!

Fogassy Judit nővért a Jézus Szíve-nővérek kíséretében helyezik örök nyugalomra a Los Angeles-i San Fernando missziós temetőben május 13-án. Hála legyen Judit nővérért és Istennek benne megvalósuló tervéért.

Jézus Szíve Nővérek Társasága

Kapcsolódó fotógaléria