Aki megérezte a szabadság ízét – Örökfogadalmat ünnepeltek a domonkos nővérek

Megszentelt élet – 2023. augusztus 8., kedd | 20:31

Szent Domonkos emléknapján szentmise keretében tett örökfogadalmat Neveda Orsolya Bernadett domonkos nővér. Augusztus 8-án az Árpád-házi Szent Margitról nevezett Domonkos Nővérek közössége a budakeszi Havas Boldogasszony-templomban ünnepelt.

Intenzív napokat él az Árpád-házi Szent Margitról nevezett Domonkos Nővérek közössége. Sorozatban ünnepelnek. Szent Domonkos liturgikus emléknapjához kapcsolódva kezdte meg két új növendék jelöltévét, jelöltjük beöltözött, és már novíciaként van jelen a közösségben, egy nővérük letette első fogadalmát, Baritz Laura nővér pedig ezüstfogadalmát ünnepelte, és az emléknap előestéjén elhunyt a budakeszi Sziénai Szent Katalin Konvent tagja, Emília nővér. Az emléknap Neveda Orsolya Bernadett nővér örökfogadalmának ünnepe.

Megtelt a budakeszi Havas Boldogasszony-templom. A fogadalmat tevő nővér délvidéki, a nyugat-bácskai Bezdán szülötte. Népes családja, nagy rokonsága, barátai, szerzetestársai, egyetemi évfolyamtársai ünnepelnek ma a domonkos nővérek közösségével.

Szentmise keretében tesz Bernadett nővér fogadalmat. A főcelebráns és szónok Puskás Antal OSPPE pálos tartományfőnök. Nagy számban koncelebrálnak paptestvérek, többen érkeztek a Vajdaságból.

Az evangélium elhangzása után Bernadett nővért a magisztra középre vezette az elöljáró elé. Mit kívánsz? – tette fel Kakucs Adél Petra általános főnöknő a fogadalmat tevőnek a kérdést. Isten irgalmát és a tiéteket – válaszolta Bernadett nővér, majd véniát tett, a földre borulva fejezte ki önátadását Jézusnak és meghalását a világnak.

Puskás Antal szentbeszédét ehhez a jelenethez kapcsolta, s arról a lelkületről beszélt, melyben tudatosul a szerzetesben, hogy rászorul Isten és szerzetestársai irgalmára, szeretetére. „Ez teszi képessé és alkalmassá, hogy egy életen keresztül ott legyen jegyese, Krisztus mellett, ez az a lelkület, mellyel kezdődnie kell a szerzetes életnek, és ezzel kell előre haladnia – kezdte szentbeszédét a pálos tartományfőnök. – Akit Isten magához hív, magának szentel, megérzi a szabadság ízét, és ezért köteleződik el amellett, akiben ezt ez a szabadságot megismerte. Ez a szabadság, amikor semmi sem akadályozza abban, hogy szeressen.

A világ úgy gondolkodik, a szabadság korlátai kívül vannak, a körülményekben keresendők, de a valódi bilincsek belül vannak, aki Krisztus útján jár, ezektől lesz szabad.

De nem egyik napról a másikra, hanem folyamatosan. A Krisztusra figyelő, az ő vezetését követő ember azt tapasztalja, egyre tisztábban, jobban látja és hallja a lényeget abból, ami körülötte zajlik. Hallja és látja a testvéreit, egyre jobban szereti a körülötte lévő világot. Örülni tud a kis dolgoknak is. Hogy nő a retek a kertben, hogy napsütéssel kezdődik a nap. Megnyílik szeme és füle a mindennapok csodáira. Erre a szabadságra hívja meg az embert az Úr, ebben kell növekednie. És megszületik benne a vágy, hogy öröméről másoknak is beszéljen. Hirdesse a szabadulást. Látják rajta, hogy szabad, teljes az élete, s ezzel hatni tud, be tud fogadni másokat. Az életével prédikál” – mutatott rá a pálos elöljáró.

Közvetlen hangon Bernadett nővérhez fordult: „Már többször tettél fogadalmat. Egy fogadalom eszköz, mely a tökéletes szeretet felé segít, megerősít, hogy félre tudj tenni belső akadályokat. Ez küzdelem egy élethosszig tart. Mindig van mit tenni és felfedezni, mindig találni kijavítandó hibát, ahol egyúttal még jobban megérezhetem Isten irgalmát.

Életünknek a Krisztushoz való hasonlóság miatt van értelme. Ne feledjük, hogy csak így tudunk adni a világnak, ez tesz egyre szabaddá minket, ez tudja megindítani a megrekedt életeket.

Engedd, hogy Krisztus alakítson olyanná, amilyennek látni akar!”

A szertartás a fogadalomtétellel folytatódott. Az általános főnöknő kérdéseire válaszolva a jelölt megerősítette Krisztushoz és Egyházához tartozását, engedelmességét a rendi konstitúció általi tiszta életre. „Isten segítségével és a tiétekkel” – válaszolta.

Mialatt a hívek elimádkozták a Mindenszentek litániáját, a fogadalmat tevő kereszt alakban arccal a földre borulva (véniát téve) fejezte ki teljes önátadását Krisztusnak. Neveda Orsolya Bernadett fogadalmat tett, majd következett a fátyol megáldása, mely végleges Istennek szenteltséget fejezi ki, a Krisztus iránti kizárólagos jegyesi szeretet szimbólumaként. Végül a békecsók következett, mely a befogadás jelképe, immár Bernadett nővér a közösségi teljes jogú tagja.

Az örökfogadalom után agapé következett. Bernadett nővér rokonsága saját készítésű süteményekkel, a nővérek szendvicsekkel vendégelték meg ez ünneplő, több mint 150 vendéget. Örömünnepet ültek a budakeszi Sziénai Szent Katalin Konventben.

Bernadett nővér egy, Vajdaságban tartott ifjúsági alkalmon ismerte meg a domonkos nővéreket. Az eddig az egészségügyben, gyógymasszőrként dolgozó fiatal életét megváltoztatta ez az ismeretség. Hét évvel ezelőtt belépett a domonkos nővérek közösségébe. Egy év jelöltség, 2 év novíciátus, melynek második évében apostoli munkát végzett a rend egyes házaiban, majd letette első fogadalmát. Ezt a fogadalmat négy éven keresztül évente megújította, miközben folytatta tanulmányait, részt vett az apostoli munkában, egyre mélyebben élte meg a domonkos hivatást, és felkészült az örökfogadalomra. Hivatása elvezette arra a felismerése is, hogy mennyire szeret gyerekekkel foglalkozni. Elvégezte a hittanári szakot, most pedig a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskolán szerez tanítónői képesítést.

Szerzetesi nevét, melyet a beöltözése óta visel, Soubirous Szent Bernadette, a lourdes-i látnok ihlette.

A domonkos nővérek közösségéhez 47 nővér tartozik. Négy házban élnek: Budakeszin, Kőszegen, Szombathelyen és Hódmezővásárhelyen .

Szerző: Trauttwein Éva

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria