Az állandó pálos kiállítás is megújult Boldog Özséb ünnepére Márianosztrán

Megszentelt élet – 2024. január 26., péntek | 17:37

Ünnepi szentmisével emlékeztek Esztergomi Boldog Özsébre a márianosztrai Magyarok Nagyasszonya-bazilikában a pálos rend megszervezőjének ünnepéhez kapcsolódóan – a hagyományokhoz híven a január 20-ához legközelebb eső szerdai napon – január 17-én.

A szentmise főcelebránsa Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek volt, aki együtt misézett Tamás Józseffel, a gyulafehérvári főegyházmegye nyugalmazott segédpüspökével, Bíró László nyugalmazott tábori püspökkel, Puskás Antal pálos tartományfőnökkel, valamint a jelen lévő pálos és világi papokkal. Az ünnepségen jelen volt Beer Miklós nyugalmazott váci megyéspüspök is.

A márianosztrai Boldog Özséb-ünnep hagyományosan egyúttal a pálos konfráterek találkozója is, akik a szentmise végén közösen mondták el a konfráteri imát.

Bábel Balázs beszédében felidézte Esztergomi Boldog Özséb alakját és a pálos rend születését, valamint megemlékezett arról, hogy a pálosok az 1786-ban II. József császár által elrendelt feloszlatásukat követően, közel százötven év kényszerű távollét után éppen kilencven évvel ezelőtt, 1934-ben tértek vissza Lengyelországból Magyarországra, és kezdték meg még abban az évben a működésüket két helyszínen: Budapesten, a Sziklatemplomban és Pécsett.

A szentmisét követően adták át a tavaly év végére megújított állandó pálos rendtörténeti kiállítást, amelyet még 2012-ben hoztak létre az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) közreműködésével. Az átadás alkalmával beszédet mondott Puskás Antal pálos tartományfőnök; Rózsa Dávid, az OSZK főigazgatója, valamint Sudár Annamária, a Pálos rend barátja cím tavalyi kitüntetettje, az OSZK munkatársa, a kiállítás egyik kurátora. A megújított tárlatot Bábel Balázs érsek áldotta meg. A megnyitóünnepségen jelen volt Sarbak Gábor, a kiállítás másik kurátora, az ELKH-OSZK Fragmenta et Codices Kutatócsoport vezetője, pálos konfráter, valamint Török Máté, a Misztrál együttes tagja, a kiállítás arculattervezője, pálos konfráter, aki Babits Mihály Zsoltár gyermekhangra című versének megzenésített változatát is előadta.

Puskás Antal tartományfőnök elmondta, hogy az elmúlt több mint tíz évben a kiállítás tablói elhasználódtak, az installációk sérültek, ezért vált szükségessé a megújítás, amelynek első lépéseként a beázások miatt az épület tetőzetét kellett helyreállítani, majd a termet kellett felújítani. A munkák keretében a kiállítás tablóit újragyártották, a fényképes tartalmakat felfrissítették, monitorral is gazdagodott a tárlat, valamint az egyik tárló tartalma is megújult. Ebben az elmúlt években lezajlott Boldog Özséb Program kulturális projektrésze keretében megjelentetett rendi kiadványokat lehet most megtekinteni.

Puskás Antal ezt követően megköszönte a tető javításával kapcsolatban a Gézavár Lakópark Kft. és Váli Tibor ügyvezető munkáját, valamint a terem belső felújításával kapcsolatban a munkát elvégző Márianosztrai Fegyház és Börtön, illetve személy szerint Papp Péter ezredes, intézetparancsnok segítségét. Továbbá köszönetet mondott a tablók tartalomfrissítését elvégző Török Máténak és a tablók legyártását és felszerelését végző Design Műhely Kft.-nek és munkatársainak, Erdős Gézának és Varga Gábornak.

Puskás Antal atya kiemelte a rend és az OSZK évtizedes gyümölcsöző együttműködését is, amely kiállításokban, könyvek kiadásában, kódexrestaurálásban, közösen szervezett eseményekben is megnyilvánult, végül köszönetet mondott a magyar kormánynak, mert a kiállítás megújítása a Miniszterelnökség vallásturisztikai támogatásából valósulhatott meg.

Az OSZK főigazgatója, Rózsa Dávid beszédében kiemelte, hogy nagyon jó intézményközi megállapodás született a pálosok és a könyvtár között.

Sudár Annamária felidézte a 2012-ben elvégzett munka néhány emlékét, és hangsúlyozta, hogy miközben kevés a papi, szerzetesi hivatás és kevés az elköteleződésben megmaradni tudó ember, a pálos rend körül egyre növekszik azoknak a világiaknak a hálózata, akik e szerzetesrend számára az élet különböző területeiről érkezve szakértelmüket, idejüket, lehetőségeiket és kapcsolataikat adják. A pálosok pedig – lévén igazi emberhalászok – olyan közösséget hoztak létre maguk körül, amelyben természetes a kölcsönös tisztelet, egymás határainak és tudásának elfogadása, valamint a pálos atyák, a mindenkori tartományfőnökök és a rendi vezetés bizalma, elfogadó, odaadó várakozása és segítsége.

Forrás és fotó: Magyar Pálos Rend

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria