Boldoggá avatták Alphonse-Marie Eppinger nővért Strasbourgban

Megszentelt élet – 2018. szeptember 11., kedd | 9:44

Szeptember 9-én, vasárnap Angelo Becciu bíboros, a Szentek Ügyeinek Kongregációja prefektusa boldoggá avatta a Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Kongregációjának alapítóját, Élisabeth Eppingert (1814–1867).


A strasbourgi székesegyházban mondott homíliájában Angelo Becciu bíboros kiemelte, hogy Eppinger Erzsébet nővér (Élisabeth Eppinger, rendi nevén Alphonse-Marie, Mária Alfonza) még életében nagy elismerést váltott ki azokból, akik találkoztak vele. Felismerték benne az életszentség és a keresztény értékek hősiességének jegyeit. Ennek a nem mindennapi nőnek két fontos jellemzőjére is rámutatott a prefektus a boldoggá avatás során: Isten vágyainak megismerése és Isten akaratának beteljesítése határozta meg életét.

Erzsébet lassan tanulta meg meghallgatni Isten szavát; Istennel bensőséges viszonyban fejlődött, míg ráébredt, hogy Isten mennyire szereti őt, és milyen sok ember közönyös e szeretet iránt. Így született meg szívében az a világos és ösztönző nyomás, hogy Isten szeretetének eszközévé váljon.

Eppinger Erzsébet nővér mottója – „Örömmel merítsetek az üdvösség forrásaiból” – kifejezi vágyát, hogy egy örömteli hitet kell hirdetni. Ebben a lelkületben hozta létre barátnőinek első közösségét 1849-ben, amely később szerzetesrenddé vált. Karizmáját áthatja Isten irgalmassága. Felkeresi a szegények otthonait, és válaszol spirituális és anyagi szükségleteikre az irgalmasság cselekedetein keresztül.

Erzsébet nővér apostoli szenvedélye abból eredt, hogy a kereszten haldokló Üdvözítőt szemlélte. Sokszor ismételte: „Istent látni Istenben, Istent látni embertársunkban, Istent látni mindenben.”


Becciu bíboros hangsúlyozta, hogy a rendalapító nővér tanúságtétele a mai napig aktuális: nem elvont eszme, hanem a leggyengébbek és a szegények érdekében végzett szolgálat. Eppinger Mária Alfonza anya tanúságot tett arról, hogy Jézus nemcsak azért jött, hogy az Atya szeretetéről beszéljen nekünk, hanem személyesen megtestesítette hatalmas irgalmasságát. Ez pedig ösztönzést jelent számunkra, hogy szeressük azokat, akikkel mindennap találkozunk, Isten irgalmas szeretetének eszközévé válva.

Becciu bíboros végül Európa szívében, Strasbourgban az egész kontinenshez fordult felhívással, hogy merítsenek példát Boldog Eppinger Erzsébet nővér életéből. A rendalapító ugyanis arra buzdított, hogy nagy szívvel forduljunk a rászorulók felé.

*

Magyarországra Simor János győri püspök hívta meg a niederbronni nővéreket 1863-ban. Sopronban árva gyermekek gondozását bízták rájuk. 1948-ban az erősödő kommunista hatalom államosította az iskolákat, 1950-ben megszüntette a betegápolás lehetőségét, a nővéreket elhurcolták. A szétszóratás közel ezerkétszáz rendtagot érintett. Az 1990-es politikai változás meghozta az újrakezdés lehetőségét. A nővérek visszakaptak egy óvodát, két általános iskolát és a budai Szent Margit Gimnáziumot; építettek egy szociális otthont és egy óvodát, valamint két kollégiumot nyitottak egyetemisták és főiskolások számára.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News; Claude Truong-Ngoc/Wikimedia Commons

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria