Elhunyt Horváth Lóránt Ödön premontrei apát

Megszentelt élet – 2020. november 19., csütörtök | 12:03

Elhunyt Horváth Lóránt Ödön premontrei apát, nyugalmazott csornai prépost-prelátus – adta hírül honlapunknak november 19-én a Csornai Premontrei Apátság. A gyászjelentést az alábbiakban közöljük.

A Csornai Premontrei Prépostság apátja és közössége a Szombathelyi és Győri Egyházmegye nevében is fájdalommal, de a feltámadásba vetett hittel tudatja, hogy rendtársunk, Dr. Horváth Lóránt Ödön premontrei apát, emeritus csornai prépost-prelátus, restaurator praepositurae, Csorna város díszpolgára, a Magyar Érdemrend lovagkeresztjének birtokosa életének 92., szerzetességének 74., papságának 68. évében, miután hosszú betegségét türelemmel viselte, szentségekkel megerősítve, 2020. november 18-án este rendtársai körében csendesen elhunyt, visszaadva lelkét Teremtőjének.

Temetési gyászmiséje a csornai premontrei templomban lesz november 28-án, szombaton 10 órakor.

Végakarata szerinti urnás temetésére a gyászmise után, 11 órakor kerül sor a csornai Szent Antal-temető premontrei parcellájában.

A járványügyi rendelkezésekre való tekintettel kérjük, otthonról imádkozzanak szeretett elhunytunk lelki üdvéért!

A gyászmise megtekinthető a Rábaközi Televízióban a temetés napján és másnap este 7 órakor, valamint az interneten keresztül.

Szándéka szerint kérjük, a kegyelet virágai helyett adományaikkal támogassák szeretett Szombathelyi Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnáziumát.

*

Rendtársunk 1929. augusztus 16-án született Szombathelyen. Középiskoláit a Szombathelyi Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnáziumban végezte, majd a Premontrei Rend Csornai Prépostságába kérte felvételét, ahol a szerzetesrendek feloszlatásáig két évet tölthetett. A szerzetesrendek működésének betiltása után a Szombathelyi Egyházmegye Szemináriumában, majd a Budapesti Központi Szemináriumban folytatta tanulmányait, ahol a Hittudományi Akadémián teológiai doktorátust szerzett. 1952. június 12-én a szombathelyi székesegyházban szentelte pappá Kovács Sándor megyéspüspök.

1955-től káplán-hitoktató volt Vásárosmiskén, Celldömölkön, Csesztregen, Zalaegerszegen. 1959-ben titokban tette le szerzetesi örökfogadalmát Klempa Károly premontrei szerzetes, veszprémi apostoli kormányzó kezébe. 1972 szeptemberétől 1990-ig a Győri Hittudományi Főiskola tanáraként erkölcsteológiát és lelkipásztorkodástant tanított. Ebben az időszakban több tanulmányt írt, a II. vatikáni zsinat dokumentumainak magyar kiadásában háromhoz ő írt hivatalos kommentárt.

Miután a szerzetesrendek újrakezdhették munkájukat, 1990. június 12-én rendtársai prépost-prelátussá választották, majd Pataky Kornél a csornai premontrei templomban apáttá benedikálta. Szívügye volt rendházaink visszaszerzése és renoválása. Legnagyobb öröme a Szombathelyi Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium újranyitása volt 1994 szeptemberében.

2009. augusztus 16-án, 80. születésnapján adta át közössége vezetését, de ezután is részt vett a növendékek oktatásában és szerzetesi életre nevelésében, ugyanakkor hálás volt mindazért a szeretetért és segítőkészségért, amit rendtestvéreitől kapott.

„Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok; s rám árasztott kegyelme nem maradt bennem eredménytelen!” (1Kor 15,10).

Forrás és fotó: Csornai Premontrei Apátság

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria