Ferenc pápa elismerte Pedro Díez Gil piarista szerzetes pap erényeinek hősiességét

Megszentelt élet – 2023. május 22., hétfő | 17:52

Május 20-án Ferenc pápa elismerte Kármel-hegyi Boldogasszonyról nevezett Pedro Díez Gil piarista atya erényeinek hősiességét, s ezáltal tiszteletreméltóvá nyilvánította.

Hosszú adatgyűjtés és előkészítő munka után 1997. május 30-án indította el Zaragozában a boldoggáavatási eljárás egyházmegyei szakaszát Ruppert József piarista szerzetes pap, az akkori generális posztulátor.

1998. február 14-én zárult le ünnepélyesen az egyházmegyei szakasz; az iratokat Ruppert József SchP vitte el a római kongregációba.

25 évnek kellett eltelnie az ügy vatikáni vizsgálatáig. E munkának lett eredménye, hogy az 1983-ban elhunyt piarista szerzetes „tiszteletreméltó, venerabilis“ lett.

*

Az alábbiakban Pedro Aguado generális atya levelének magyar fordítását közöljük az ünnepi esemény kapcsán.

Adjunk hálát Istennek!

Ma, május 20-án, szombaton Ferenc pápa elismerte Kármel-hegyi Boldogasszonyról nevezett Pedro Díez Gil piarista atya erényeinek hősiességét, s ezáltal tiszteletreméltóvá nyilvánította.

Ez nagyszerű hír a kegyes iskolák számára, melyet hálával fogadunk. Hálásak vagyunk Istennek, mert szeretettel kíséri az Egyház eme kicsiny közösségét, mely Kalazanci Szent József karizmáját követi.

Kérem az összes piarista közösséget, hogy egy alkalmas időpontban mutassanak be hálaadó szentmisét Tiszteletreméltó Pedro Díez atya életéért és tanúságtételéért, aki hősies fokon élte meg azokat az erényeket, amelyeket szent alapítónktól tanult.

A Generális Kongregáció az Emmausz Provinciával együttműködve ünnepélyes hálaadó misét szervez majd Zaragozában, ahol Pedro Díez atya piarista rendi szolgálatának legnagyobb részét végezte, és ahol sok öregdiák emlékezik rá szeretettel és hálával. Ennek a misének – szeptember végére vagy október elejére tervezett – pontos időpontját idejében közöljük majd.

Róma, 2023. május 20.

Testvéri öleléssel:

Pedro Aguado SchP rendfőnök

Francesc Mulet SchP rendi titkár

Forrás és fotó: piarista.hu

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria