Megáldották a segítőnővérek új kolozsvári házát

Megszentelt élet – 2023. január 20., péntek | 15:38

Ház- és kápolnaszentelést tartottak a Segítő Nővérek Kongregációja kolozsvári 4D elnevezésű új házában január 19-én. A szentmise főcelebránsa Kovács Gergely gyulafehérvári érsek volt, az ünnepi beszédet Kerekes László segédpüspök mondta.

Koncelebrált László Attila kolozsvári főesperes-plébános, Sárközi Sándor piarista szerzetes, Molnár Lehel piarista egyetemi lelkész és Kovács Szabolcs érseki titkár.

A ház lakói, egyben a házigazdák közül Tomka Magdolna segítőnővér köszöntötte a jelenlevőket a szentmise elején, kiemelten is a fiatalokat, akik már „belakták” a házat, és otthonosan mozognak benne, bár működése hivatalosan csak most indul.

Tomka Magdolna köszöntötte a főegyházmegye vezetőit, és megköszönte a meghívást Kolozsvárra, a munkalehetőséget és a bizalmat a főesperesnek. A két itt tevékenykedő nővérhez az ünnepen – ami egyben a rend alapításának 167. évfordulója is – csatlakozott néhány nővértársuk és a rendtartomány elöljáróját képviselő Kerekes Izabella nővér is, akik segítették a kolozsvári munka elindulását.

Kerekes László segédpüspök beszédében többek között a Bibliában is sokszor szereplő igáról szólt, mely a munkát jelképezi – mégpedig a csapatmunkát, hiszen az iga legalább két húzóerőt igényel, és akkor megy jól a munka, ha mindkettő egy irányba, egymásra figyelve dolgozik. Hiszen a lendület önmagában nem elég, az erőt jól kell beosztani, hogy a feladat elvégzéséig kitartson, és egy irányba kell haladni ennek érdekében.

A szentmise végén Kovács Gergely érsek kifejezte örömét a ház létrejöttével kapcsolatban és amiatt, hogy itt lelkes fiatalokat lát, hiszen valójában ez az Egyház jövője. Felidézte személyes emlékeit a nemrég elhunyt XVI. Benedek pápáról, aki Kovács Gergely akkori munkahelye, a Kultúra Pápai Tanácsa egyik megbeszélésén hozzászólásában elmondta: a tömegek helyett az elkötelezett kisközösségekben van az Egyház jövője. Ezért is örömteli, hogy egy hitében erősödő kisközösség kezd el itt épülni.

Bereczki Silvia segítőnővér a szentmise végén ismertette a ház nevének eredetét és jelentését. Megbeszélések és közös ima segítette a névadást, amiben nemcsak a nővérek, de a fiatalok is részt vettek. Egy 18 éves, elsőéves egyetemisra ötlete volt a 3D, a mai világra való utalásként, amit kiegészítettek a transzcendens dimenzióval, a divinitással – így lett 4D.

A név egyben a ház életében fontos fogalmakat is jelöli: divinitás (isteni dimenzió); döntés (amely a megkülönböztetéssel együtt a jezsuita lelkiségben gyökerezik és a házban folyó ima és munka célja); dialógus (a ház működésének, de az imának, segítő beszélgetésnek is kulcsfogalma); valamint dinamika.

Zárásként Bereczki Silvia megköszönte a felújítást vezető Márton Juditnak és a közreműködő Bartalis Botondnak a szép munkát.

Végül arra hívta fel a figyelmet, hogy a kápolnában mindenkinek lehetősége nyílik a csendes imára, de be lehet kapcsolódni a segítőnővérek imádságába is. Emellett minden csütörtök este 7 órától be lehet kapcsolódni az úgynevezett szerető figyelem imájába, majd csendes szentségimádáson részt venni – ez az imaalkalom nagyböjtben imaiskolává alakul, amit bárki vizsgakötelezettség nélkül elvégezhet.

Szöveg: Bodó Márta

Forrás és fotó: Romkat.ro

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria