Online tanulás a piarista iskolákban járvány idején

Megszentelt élet – 2020. március 18., szerda | 18:15

Március 18-án 8 óra 45 perckor közel háromszáz diák kapcsolódott egyszerre a YouTube-csatornára. A budapesti Piarista Gimnázium tanulói reggeli imával, közösségben indították a napot. Ezen a héten fokozatosan feláll a piarista intézményekben is a digitálisan támogatott tanulás rendszere.

Add, hogy ma egész nap jókedvű és tiszta legyek. Jó akarok lenni, hogy örömöd teljék bennem – imádkozták virtuálisan összekapcsolódva a reggeli imában a piarista diákok, amikor a Molnár Lehel SchP streamelte reggeli elmélkedéssel az otthon légkörében kezdődött a munkanap. „Hiszünk a közösségi ima sajátos erejében. Az elszakítottságban az tud adni összetartozást, hogy az imában is támogatjuk egymást” – fogalmazta meg a hivatásgondozásért felelős szerzetes.

A reggeli imát követően a diákok meghallgatták a napi evangéliumot, melyet Molnár Lehel a jelen helyzethez kapcsolt. Arról beszélt, miért kellenek a törvények és szabályok, hogy ezeket Jézus is fontosnak tartotta, de nem egyszerűen csak követte az ószövetségi törvényeket, hanem be is teljesítette azokat. Ezzel ráirányította a figyelmet arra, hogy a törvénynek kell szolgálni az embert, nem az a cél, hogy minden áron teljesítsük.

A szerzetes ezt a diákok élethelyzetére vonatkoztatva hangsúlyozta, az iskolában szabályrendszer határozza meg az életünket, váltogatva a koncentrált tanulás és a pihenést adó szünetek rendjét. Itthon eredendően nincsenek meg ezek a keretek, nekünk kell kialakítani egy rendszert, ami struktúrát ad, és lehetővé teszi a hatékony munkát. Annak átgondolását kérte minden diáktól: Milyen feladatok várnak rám? Hogyan tudom ezeket megoldani? A diákok a tanítás előtti imával és Lehel atya áldásával megerősödve – „Adj kedvet, szorgalmat és kitartást, ahhoz a munkához, amire meghívtál” – foghattak a napi munkába.

Horváth Bálint, a budapesti gimnázium igazgatója, Mikulás Domonkos kecskeméti igazgató, az „online piarista iskola projekt” vezetője, Márkus Roland SchP, a kommunikációért felelős munkacsoport tagja mutatták be a digitálisan támogatott tanulás fokozatosan felálló rendszerét.

„Elkezdődött. Új a helyzet, most nagy a lelkesedés. A gyerek várja, hogy elkezdődjön az óra, ha korábban nem is szerette az adott tárgyat. Hogyan jelentkezik be a tanár, van-e kedves üzenet, személyes hang, hogyan lehet ehhez kapcsolódni... Nyitott és motivált a diákság” – írja le Horváth Bálint a hangulatot.

Ezt meg is alapozták, derül ki a beszélgetésből. A budapesti Piarista Gimnázium igazgatója ugyanis a 9. és 12. osztályban médiaismeretet tanít. Egy olyan tantárgyat, ami közel van a valósághoz, és lehetővé teszi a gyors és könnyű reagálást az aktuális helyzetre. Ezzel élt is: óráin a járvány kezdete óta rendszeresen beszélgettek a fennálló helyzetről. A tanár látta, sok a nem értés, a bizonytalanság és a félelem a diákokban. „Szabadon kérdezhettek, pozíciómból fakadó informáltságom, egyéni tájékozódásom alapján néhány kérdésre választ tudtam adni. Úgy érzem, sikerült nekik megérteniük, milyen helyzetben van most a világ. Bár a megbetegedés nem őket veszélyezteti elsősorban, arra el tudtunk közösen jutni, mégis fontos, hogy ők is tartsák magukat a hozott korlátozásokhoz. Megértették a dolgok összefüggését, hogyan érinti a járvány egész világunkat, és nekik miért, kivel és mivel kell szolidaritást vállalniuk.”

Mikulás Domonkos a piaristák által is használt Google „Osztályterem” alkalmazást mutatta be. Ezt az alkalmazást úgy lehet elképzelni, mint egy zárt csoportot a közösségi médián. Minden tantárgyhoz külön csoport van, ahol csak iskolai tartalmak érkeznek, reklámok, figyelmet elterelő tartalmak nélkül. Kiadhatók egyénekre, csoportokra szabott feladatok, azok visszakérhetők, s ha nem zárt kérdések szerepelnek benne, a gép automatikusan értékeli. Mindehhez csatlakozik a Google sok szolgáltatása, ami alkalmassá teszi a közös munkára, prezentáció készítésére és még sok másra. Az „Osztályterem” integrálja a levelező rendszert, lehetséges a csetelés, a videokonferencia. Használható asztali gépről, laptopról, tabletről, akár telefonról is. Minden telefonszolgáltató ingyenesen adott jelentős mobilinternet-csomagot az ügyfeleinek, segítve a tanulást.

A projektvezető elmondta, a piarista rendszer sajátossága, hogy a fenntartó összefogja az egész piarista iskolarendszert. Munkacsoportok álltak fel – általános koordinációs, pedagógiai, kommunikációs, üzemeltetési, munkajogi munkacsoport – és együtt néznek rá az egyes intézményekre. Így az iskolákban keletkező tudás és problémahalmaz összegyűlik, és egységesen próbálnak ajánlásokat kidolgozni, hogy egymás tapasztalatából tanuljanak és támogassák egymást.

Horváth Bálint mindehhez hozzátette: a pedagógiai munkacsoport megfogalmazta a legfontosabb alapelveket. Így például kimondták, hogy „fenntartható, biztonságos, minden közösségi tagra figyelő, a helyzet korlátait tudatosan vállaló és elismerő intézményi-pedagógiai munkára” törekszenek, ami figyelembe veszi valóságunkat, érzékenységeinket, kapacitásainkat. Úgy gondolják, a kapcsolat, a személyes figyelem, a szeretetteli együttműködés fontosabb, mint bármikor. Törekednek arra, hogy ne boruljon fel a családok mindennapi élete, maradjon energia, tér, levegő gyermekben, felnőttben egyaránt. Tudatában vannak ugyanis, hogy az online tanórai körülmények odahaza komoly stresszt, szorongást is kiválthatnak, a családok nincsenek felkészülve az intenzív, sokszor párhuzamos tanulási folyamatokra. Ezért párbeszédbe kerülve az adottságokkal próbálnak fenntartható működést keresni – fogalmazza meg a pedagógia munkacsoport. Ezt egészíti ki, hogy a piarista igazgatók minden reggel videokonferenciát tartanak, ahol megosztják gondjaikat, segítve, hogy az egyes iskolák jó válaszokat adjanak a helyzetre.

Mindannyian hangsúlyozták, hogy már az új rendszer elnevezése – digitálisan támogatott tanulás – is jelzi, nem oktatásról, tanításról van szó. A hangsúly azon van, mit csinálnak otthon a gyerekek. Az iskola ezt a virtuális világból csak támogatni tudja, nagy a felelősség, ami a diákokra terhelődik saját tanulási folyamatukkal kapcsolatban. Mindhárman hangsúlyozták, nagyon oda kell figyelni a visszajelzésekre, ennek mentén alakulhat ki a tanulás rendszere.

Horváth Bálint arra is figyelmeztetett, az első két hét a lelkesedés korszaka, amikor a tanárnak és diáknak is újdonság az új élethelyzet, de jelentkezni fog elfáradás. Ezért úgy gondolja, a kevesebb több, nem az a lényeg, hogy elárasszuk a gyerekeket tananyaggal, hanem figyeljünk, mit tud befogadni. Egyre fontosabbak lesznek a közösségfejlesztő osztályfőnöki kezdeményezések, valamint a segítő szakemberek, iskolai pszichológusok által kínált beszélgetések a lelki terhek hordozásában. Türelemre, kitartásra és odafigyelésre intett az igazgató ebben a napról napra változó helyzetben.

Fotó: Lambert Attila, Trauttwein Éva

Trauttwein Éva/Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria