Világi és ferences – A Ferences Világi Rend választókáptalant tartott Esztergomban

Megszentelt élet – 2019. augusztus 4., vasárnap | 14:36

A Magyar Ferences Világi Rend július 18. és 20. között választókáptalant tartott Esztergomban, a Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium épületében. Kenyeresné Pap Kinga beszámolóját szerkesztve közöljük.

A világi ferences testvéri közösség vezető testülete tanácskozott Esztergomban, melynek eredményeképpen felállt az új országos tanács: országos miniszternek Kerekes Lászlót, miniszterhelyettesnek Kenyeres Zsoltot, titkárnak Polgárné Katalint, képzési felelősnek Komáromi Máriát, gazdasági felelősnek Sventner Ágnest, nemzetközi tanácstagnak Beke Mártont és nemzetközitanácstag-helyettesnek Bognár Adriennt választották meg a káptalani küldöttek.

A választókáptalant a munka mellett előadások, prédikációk, csendes és közös imádságok, zsolozsma, szentmise, szentségimádás és éjszakába nyúló vidám esti beszélgetések színesítették.

„Nap mint nap annyi hatás ér bennünket, annyi evilági cél és ezzel összeforrva annyi új identitás kísért, hogy folyton vissza kell térnünk keresztségi fogadalmunkhoz, ahhoz a ponthoz, ahol Isten gyermekei lettünk, ahhoz a kúthoz, amiből inni egyedül érdemes. Ezt a forrásra találást, megenyhülést, Tábor-hegy-élményt éltük át a káptalan három napján” – fogalmaz beszámolójában Kenyeresné Pap Kinga.

Kauser Tibor miniszter generális, Danijela Rebac és Alfred Parangbakahtu, a nemzetközi elnökség tagjai világviszonylatban mutatták be a Ferences Világi Rend szervezetét, és beszéltek arról a lelkiségről, amelyet nyolcszáz évvel ezelőtt Szent Ferenc hagyott rájuk. 

A világi ferencesek a Ferences Család egyik ága. Ez a Család egy ma is növekvő világszervezet az Egyházon belül, melyhez egyaránt tartoznak szerzetesek és világiak, laikusok és klerikusok, férfiak és nők, akiket az köt össze, hogy a Szentlélektől indíttatva fogadalommal kötelezik el magukat az evangélium szerinti életre, Szent Ferenc példája szerint. Ferenc nem volt hitújító, reformátor, nem új Egyházat akart, hanem saját életének a megújítására törekedett, melynek útja a bűnbánaton keresztül vezetett. A ferences identitás bűnbánó identitás. Szent Ferenc a Regula nyitó mondatában e szavakkal buzdít: „Mindazok, akik szeretik az Urat teljes szívből, teljes lélekkel és elmével és minden erővel (…), és gyűlölik testüket bűneikkel és vétkeikkel együtt; és magukhoz veszik a mi Urunk Jézus Krisztus testét és vérét, és a bűnbánat méltó gyümölcseit termik: Ó, milyen boldogok és áldottak azok a férfiak és nők”.

Kell ennek megvalósításához az a máriás lelkület, amelyről Váradi Szabolcs és Papp Tihamér is beszélt, ami csak egy átadott élet árán valósulhat meg, de ez az út vezet el a békességhez és az örömhöz. Zatykó László prédikációja is ezt a gondolatot erősítette, jóllehet ő az evangéliumból kiindulva máshonnan közelített: a „megterheltetett” szóból jutott el a Jézusnak átadott életig. Milyen nehéz a magunk terhét Jézushoz vinni és letenni, az ő édes igájára cserélni. Gyakran ezt többlettehernek véljük, pedig nem más, mint megváltottságunk elfogadása, megélése; Jézus édes igája a megenyhítés, az, hogy leveszi a terhet. Ez talán a legmélyebb pont a ferences identitás megértésében.

A káptalan záróakkordjaként Fábry Kornél előadását hallgatták meg az eucharisztikus kongresszus várható eseményeiről, mely elsősorban buzdítás, meghívás volt a jelenlévők számára. A ferences karizmához nemcsak a máriás lelkület, de az Oltáriszentség tisztelete is szorosan kötődik. Minden világi ferences testvérnek egyénileg és közösségben is szerepe van e nagy eseményre való felkészülésben, főként a bűnbánattartásban és a megváltottságunkból fakadó derű, a mindenkori szolgálatkészség példájának megélésében. Szent Ferenc szavaival zárva: „Én megtettem a magam dolgát, ti is tegyétek meg a magatokét!”

Aki információkat szeretne kapni a Ferences Világi Rendről, illetve csatlakozni szeretne, ITT érdeklődhet

Forrás és fotó: Ferences Világi Rend

Fotó: Artbejo/Pixabay.com

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria