Párbeszéd a liturgiáról: A Lélek tesz bennünk tanúságot

Nézőpont – 2022. november 13., vasárnap | 12:00

Gérecz Imre OSB liturgikus jegyzetét olvashatják.

A vasárnapi liturgia evangéliuma szerint Jézus tanítványainak tanúságot kell tenniük, és erre a feladatra ő maga készít fel bennünket. A szeretet tanúságtétele ez arról, aki életét adta értünk. Ez a tanúságtétel szükséges ahhoz, hogy az igehirdetés valóban evangelizáljon, az ünneplés pedig elvezessen a feltámadt Úrral való találkozáshoz (vö. Desiderio desideravi 37).

Ferenc pápa Desiderio desideravi kezdetű levelét áthatja az a meggyőződés, hogy  a Szentlélek a liturgián keresztül formál bennünket Krisztus hiteles tanúivá. A liturgia nem a sok beszédről szól, inkább azt kívánja meg tőlünk, hogy tudjunk befogadók lenni. „A többi a Lélek munkája” (DD 47).

A teremtő Lélek jelen van minden ünneplésben (DD 49). Ő merít bele bennünket a halál és a feltámadás húsvéti misztériumába (DD 12), hogy életünk valamennyi dimenzióját átalakítsa (DD 21). Ahhoz, hogy ez megtörténhessen, nyitottá kell válnunk a Lélek működésére. Ferenc pápa hangsúlyozza, hogy sokkal többről van itt szó, mint elméleti tudásról vagy valamiféle erkölcsi rend elfogadásáról: a Lélek kapcsolat közöttünk és Isten között (DD 39), aki mindaddig tevékenykedik, amíg Krisztus ki nem alakul bennünk (DD 41).

Különösen igaz ez a papokra, akiket a Lélek készít fel a szolgálatra (DD 56), a liturgia szavai és gesztusai által folyamatosan formálja őket, amíg be nem fejezi a munkát, amit felszentelésükkor megkezdett bennük (DD 59).

Ferenc pápa szerint az imádságos csend a Szentlélek jelenlétének és működésének szimbóluma. A közösen tartott csendnek ereje van, ami az eucharisztia során a bűnbánattól a megtérés vágya felé mozdít, ráhangol az Ige befogadására, és szavakba nem foglalható módon imádkozik szívünk sóhajaiban. Így készít fel „Krisztus Testének és Vérének imádására. Mindenkinek a szentáldozás bensőségében sugallja azt, hogy mit akar a Lélek elérni az életünkben, hogy a megtört Kenyérhez hasonlóvá tegyen bennünket. Mindezen okok miatt arra vagyunk hivatottak, hogy különös gondossággal végezzük a csend szimbolikus gesztusát. Általa ad nekünk formát a Lélek” (DD 52).

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria