Ferenc pápa: Adjunk hangot és adjunk testet a reménynek!

Ferenc pápa – 2016. december 25., vasárnap | 13:35

December 25-én délben a szentatya a szokásnak megfelelően elmondta karácsonyi üzenetét a Szent Péter-bazilika középső erkélyéről, az úrangyala elimádkozása után pedig „Urbi et Orbi” áldás adott Rómára és az egész világra. Beszédét teljes terjedelmében közöljük.

Kedves testvéreim, boldog karácsonyt!

Az egyház ma újra átéli Szűz Mária, Szent József és a betlehemi pásztorok ámulatát, akik a megszületett és jászolban fekvő gyermeket, Jézust, az Üdvözítőt szemlélik.

Ezen a fényességes napon újra felhangzik a prófétai üzenet: „Gyermek születik, fiú adatik nekünk, s az ő vállára kerül az uralom. Így fogják hívni: csodálatos tanácsadó, erős Isten, örök Atya, béke fejedelme” (Iz 9,5).

Ennek a gyermeknek, Isten Fiának és Mária Fiának a hatalma nem e világi hatalom, mely erőn és gazdagságon alapul, hanem a szeretet hatalma. Az a hatalom, amely megteremtette az eget és a földet, és amely életet ad minden teremtménynek: az ásványoknak, a növényeknek, az állatoknak; az a hatalom, amely egymáshoz vonzza a férfit és a nőt, s egy testté, egyetlen létezéssé teszi őket; az a hatalom, amely újrakelti az életet, megbocsátja a vétkeket, kibékíti az ellenségeket, a rosszat jóvá alakítja. Ez Isten hatalma. A szeretetnek ez a hatalma késztette Isten Fiát arra, hogy levesse dicsőségét és emberré legyen; és ez fogja arra késztetni Jézus Krisztust, hogy odaadja életét a kereszten és feltámadjon a holtak közül. Ez a szolgálat hatalma, amely bevezeti a világba Isten országát, az igazságosság és a béke országát.

Ezért kíséri Jézus születését az angyalok éneke, akik hirdetik: „Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön az embereknek, akiket szeret” (Lk 2,14).

Ez az üzenet ma bejárja az egész földet, és el akar jutni minden néphez, különösen azokhoz, amelyeket háborúk és kemény összetűzések sújtanak, s amelyeket erősebb békevágy tölt el.

Béke a halálra gyötört Szíriában élő férfiaknak és nőknek, ahol rengeteg vért ontottak ki. Különösen Aleppó városában, mely az elmúlt hetekben a legádázabb csaták színtere volt, minden korábbinál sürgősebb, hogy – tiszteletben tartva a humanitárius jogokat – biztosítsák a segítségnyújtást és a támogatást a végsőkig kimerült polgári lakosságnak, amely még mindig siralmas helyzetben van, nagy szenvedések között és nyomorban él. Ideje, hogy végleg elhallgassanak a fegyverek, és a nemzetközi közösség tevékenyen közreműködjön abban, hogy a tárgyalásokon alapuló megoldás szülessen, és helyreálljon a polgári együttélés az országban.

Béke a szeretett, Isten által kiválasztott és különösen kedvelt Szentföldön élő nőknek és férfiaknak. Az izraelieknek és a palesztinoknak legyen bátorságuk és elszántságuk arra, hogy új fejezetet nyissanak a történelemben, ahol a gyűlölet és a bosszú átadja helyét a kölcsönös megértésen és egyetértésen alapuló jövő közös felépítésére irányuló akaratnak. Találjon vissza az egységhez és az egyetértéshez Irak, Líbia és Jemen, ahol a lakosság háborútól és barbár terrorcselekményektől szenved.

Béke az Afrika különböző térségeiben élő férfiaknak és nőknek, különösen a Nigériában élőknek, ahol a fundamentalista terrorizmus a gyermekeket is felhasználja arra, hogy rettegést keltsen és halált okozzon. Legyen béke Dél-Szudánban és a Kongói Demokratikus Köztársaságban, hogy begyógyuljanak a szakadások sebei, és minden jóakaratú ember azon munkálkodjon, hogy elinduljanak a fejlődés és az egymással való osztozás útján, az összetűzés logikájával szemben a párbeszéd kultúráját részesítve előnyben.

Béke azoknak a nőknek és férfiaknak, akik mindmáig a kelet-ukrajnai konfliktus következményeit szenvedik, ahol sürgős szükség van a közös akaratra, mely arra irányul, hogy a lakosság nehéz helyzete enyhüljön, és teljesítsék a vállalt kötelezettségeket.

Egyetértést kérünk a szeretett kolumbiai népnek, amely azt a célt tűzte ki maga elé, hogy végigjárja a párbeszéd és a megbékélés új és bátor útját. Ez a bátorság vezesse a szeretett Venezuelát is, hogy megtegye a szükséges lépéseket a jelen feszültségek megszüntetésére és az egész lakosság számára reményteljes jövő közös építésére.

Béke mindazoknak, akiket – különböző helyeken – szenvedés sújt a szüntelen veszélyek és a nem múló igazságtalanság miatt. Mianmar legyen képes fokozni erőfeszítéseit a békés együttélés megteremtése érdekében, és a nemzetközi közösség segítségével megadni a szükséges védelmet és humanitárius segítséget mindazoknak, akik súlyos és sürgető szükséghelyzetben vannak. A Koreai-félszigeten az együttműködés megújított szellemében küzdjék le a félszigetet átszövő feszültségeket.

Béke mindazoknak, akik megsebesültek vagy elvesztették szeretteiket az embertelen terrorcselekmények miatt, amelyek félelmet keltettek és halált okoztak számos ország és város szívében. Béke – nem szavakban, hanem konkrét tettekben – magukra hagyott és kirekesztett testvéreinknek, mindazoknak, akik éheznek, és akik az erőszak áldozatai. Béke a menekülteknek, a migránsoknak és a menedékkérőknek, mindazoknak, akik napjainkban az emberkereskedelem tárgyai. Béke a népeknek, amelyek kevesek gazdasági nagyravágyása és az istenített pénz utáni mohósága miatt szenvednek, ami rabszolgaságot eredményez. Béke mindazoknak, akik szociális és gazdasági csapásoktól szenvednek, és akik földrengések vagy más természeti csapások következményeit szenvedik.

Békét a gyermekeknek ezen a kivételes napon, amikor Isten gyermekké lesz, különösen azoknak, akik az éhség, a háborúk és a felnőttek önzése miatt meg vannak fosztva a gyermekkor örömétől.

Békesség a földön minden jóakaratú embernek, aki azon dolgozik nap mint nap, csöndben és türelemmel, családjában és a társadalomban, hogy egy emberibb és igazságosabb világot építsen, és akinek meggyőződése, hogy csakis a békével lehetséges kedvezőbb jövő mindenki számára.

Kedves testvéreim, „gyermek születik, fiú adatik nekünk”: a „béke fejedelme”. Fogadjuk be!

Elimádkozzák az úrangyalát.

A protodiakónus bíboros kihirdeti a teljes búcsút:

A szentatya, Ferenc pápa teljes búcsút ad az egyház által meghatározott formában az összes jelenlévő híveknek, továbbá mindazoknak, akik rádión, televízión vagy újabb technikai eszközön keresztül fogadják áldását. Kérjük a mindenható Istent, hogy hosszú időn át őrizze meg a pápát az egyház vezetésében, s adjon békét és egységet az egyháznak az egész világon.

A szentatya Urbi et Orbi áldása:

– A szent apostolok, Péter és Pál, kiknek hatalmában és tekintélyében bízunk, járjanak közben értünk az Úrnál!

– Ámen.

– A Boldogságos mindenkor Szűz Mária, Szent Mihály arkangyal, Keresztelő Szent János, Szent Péter és Pál apostolok és az összes szentek érdemeiért és közbenjárására irgalmazzon nektek a mindenható Isten, bocsássa meg bűneiteket, és vezessen el Jézus Krisztus az örök életre!

– Ámen.

– Minden bűneitek elengedését és feloldozását, az igazi és gyümölcsöző bűnbánat lehetőségét, a megtérésre kész szívet és életetek megjobbítását, a Szentlélek vigasztaló kegyelmét s végül a jó cselekedetekben való végső állhatatosságot adja meg nektek a mindenható és irgalmas Isten!

– Ámen.

– És a mindenható Istennek: az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok, és maradjon rajtatok mindenkor!

– Ámen.

A szentatya szavai az áldás után:

Szeretném kifejezni jó kívánságaimat nektek, testvéreim, akik a világ minden részéről egybegyűltetek ezen a téren, és mindazoknak, akik a különböző országokban rádión, televízión és már kommunikációs eszközökön keresztül kapcsolódtok hozzánk.

Ezen az örömnapon mindannyian arra kaptunk meghívást, hogy szemléljük a kisded Jézust, aki visszaadja a reményt minden embernek a föld színén. Kegyelme segítségével adjunk hangot és adjunk testet ennek a reménynek, tanúságot téve a szolidaritásról és a békéről. Boldog karácsonyt mindenkinek!

Fordította: Tőzsér Endre SP

Fotó: Vatikáni Rádió angol és spanyol nyelvű oldala

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria