Ferenc pápa: Az ortodox diákok római tanulmányai a párbeszéd és a barátság hídjait építik

Ferenc pápa – 2024. január 16., kedd | 14:01

60 éves az a vatikáni katolikus bizottság, amit az ortodox és keleti ortodox egyházakkal való kulturális együttműködés előmozdítása érdekében hoztak létre. Ebből az alkalomból Ferenc pápa január 12-én fogadta az intézmény munkatársait, élükön a Keresztény Egység Előmozdításának Dikasztériuma prefektusával, Kurt Koch bíborossal.

Krisztus útját követni a Szentlélek támogatásával, aki erősíti az egységet, ahogyan azt az első tanítványok is tették, bármennyire is különböztek egymástól. Meghallgatni, megismerni a másikat, legyen az katolikus vagy ortodox, és fölfedezni, hogy ugyanaz a Krisztus-élmény köt össze bennünket.

Közös múltunk ugyanis sokkal nagyobb annál, mint ami elválaszt.

Az Úr dicsőségére a testvéri elfogadás és tisztelet járuljon hozzá minden keresztény javához, mert a világnak békére és szeretetközösségre van szüksége – erről beszélt Ferenc pápa az alapításának 60. évfordulóját ünneplő intézmény tagjainak. Hozzátette: ez a találkozó az ökumenikus imahét előtt jó alkalom arra, hogy végiggondoljuk, mi az, amivel katolikusok és ortodoxok segíthetik egymás megértését, építhetik az egységet.

Ferenc pápa háláját fejezte ki a nagylelkű jótevőknek, akiknek köszönhetően a bizottság lehetőséget tud nyújtani az ortodox és a keleti ortodox egyházakból érkező diákoknak arra, hogy római katolikus egyetemeken tanulhassanak, hogy majd hazatérve saját közösségeikben kamatoztassák a megszerzett tudást. Ezáltal a bizottság az egész Katolikus Egyház nevében konkrétan és önzetlenül támogatja a keleti testvéregyházakat, olyan papok és világiak képzését téve lehetővé, akik tanulmányaiknak köszönhetően Krisztus egyetlen testének küldetését szolgálják. Az egyetemi tanulmányok mellett a diákoknak lehetőségük nyílik megtapasztalni, hogy katolikus társaik milyen spirituális és liturgikus képzésen vesznek részt, és osztozhatnak az egyházi kollégiumok közösségi életében.

Ez az élő és közvetlen kapcsolat egy más felekezetű közösséggel, ahol mégis ugyanazt a Mestert, Jézus Krisztust követik és az ő Egyházát szolgálják, nemcsak az ortodox diákokat, hanem a katolikusokat is az előítéletek és akadályok leküzdésében, a párbeszéd és a barátság hídjainak építésében segíti.

Ferenc pápa kifejtette, hogy mindez az első tanítványokra emlékeztet, akikből apostolok lettek. Ha rájuk tekintünk, látjuk,

mennyire különböztek egymástól, mégis egységet alkottak: Jézusban találták meg a kapcsolódási pontot, őt követték, és így együtt haladtak.

Ezt a szeretetben való egységet erősítette meg a Szentlélek, mely mindenüvé elküldte őket. Ezt az utat ajánlotta a mai tanítványoknak is a pápa: együtt járni Jézust követve, ugyanannak a Léleknek a támogatásával. Óriási lehetőség, hogy római tanulmányaik során megoszthatják egymással, mit jelent számukra Krisztus: hol találkoztak vele, hogyan érintette meg szívüket, változtatta meg életüket, milyen hagyományok szerint dicsérik őt és ismerik el Uruknak. A Szentatya meggyőződése, hogy ha testvérként megosztják egymással istenélményüket, akkor a múltbeli hibák, meg nem értések, bűnök és sztereotípiák szép lassan meghaladhatók és gyógyíthatók. Akkor felismerjük, hogy

egy sokkal nagyobb történet részei vagyunk, Krisztus hűségének tanúi, aki úgy szerette az Egyházat, hogy feláldozta magát érte (vö. Ef 5,25).

„Az Úr dicséretére és dicsőségére ezek a római tanulmányévek a testvéri elfogadás és tisztelet, a meghallgatás és osztozás révén váljanak a szeretet próféciájává, és minden keresztény és az egész világ javára nőjön ki belőle az egység, melynek szüksége van a béke és a szeretetközösség új hajtásaira” – mondta a pápa, majd az egybegyűltek közösen – ki-ki a maga nyelvén – elimádkozták a Miatyánkot.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican.va

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria