Ferenc pápa a dél-szudáni vezetőkhöz: Elő kell segíteni a kiengesztelődést és a békét

Ferenc pápa – 2023. február 4., szombat | 12:00

A pápa első dél-szudáni beszédét január 3-án a hatóságok, a civil társadalom és a diplomáciai testület tagjaihoz intézte. Hangsúlyozta, hogy a kiengesztelődés jegyében érkezett ökumenikus békezarándoklatra Justin Welby anglikán prímással és Iain Greenshields tiszteletessel, a skót presbiteriánus egyház moderátorával. Beszédében áttekintette az ország problémáit és megoldási javaslatokat ajánlott.

Február 3-án, pénteken kora délután a pápa megérkezett Dél-Szudánba, a Kongói Demokratikus Köztársaságban tett háromnapos látogatása után. A dél-szudáni hatóságok, a civil társadalom és a diplomáciai testület képviselőihez intézett beszédében az országot átszelő Nílus folyó képéből indult ki. Az erőszak beszüntetésére, a demokrácia szavakon túli, konkrét megvalósítására hívott. Hangsúlyozta, hogy ebbe a folyamatba be kell vonni a nőket és a fiatalokat. Felszólított a korrupció, a fegyverkereskedelem felszámolására és a jó kapcsolatok, a találkozás kialakítására a szomszédos országokkal.

A péntek délután 17 órakor kezdődött eseményen az ország elnöke intézett beszédet az egybegyűltekhez, majd Justin Welby canterburyi érsek és Iain Greenshields tiszteletes, a skót presbiteriánus egyház közgyűlésének moderátora fordult a jelenlevőkhöz.

„A kiengesztelődés zarándokaként jöttem ide, abban a reményben, hogy elkísérjelek benneteket a béke útján” – kezdte beszédét Ferenc pápa. „Együtt, kezünket kinyújtva mutatkozunk be nektek és ennek a népnek Jézus Krisztus, a Béke Fejedelme nevében – utalt anglikán és skót útitársaira. – Ezt az ökumenikus békezarándoklatot egy egész nép könyörgésének meghallgatása után vállaltuk, amely nagy méltósággal szenved az erőszak, a tartós biztonság hiánya, a szegénység és az átélt természeti katasztrófák miatt. Az évekig tartó háborúk és konfliktusok úgy tűnik, soha nem érnek véget, és még tegnap is voltak keserű összecsapások” – jegyezte meg a pápa.

Összegezte az ország helyzetét: „a megbékélés folyamata megrekedtnek és a béke ígérete beteljesületlennek tűnik. Ne legyen hiábavaló ez az elhúzódó szenvedés! A dél-szudániak, ennek a fiatal, alázatos és bátor népnek a türelme és áldozatvállalása állítson mindenkit kihívás elé, és akárcsak a talajba vetett magvak, amelyek életet adnak a növényeknek, engedjék a békét virágozni és gyümölcsöt teremni”.

A világ leghosszabb folyójának, az országon áthaladó Nílusnak köszönhetően Dél-Szudán bővelkedik gyümölcsökben és a növényzetben – állapította meg a pápa. Az évszázadok során felfedezők utaztak ebbe a régióba, hogy a Fehér-Níluson felfelé haladva megkeressék a világ leghosszabb folyójának forrásait. „Közös életünk forrásainak keresésével szeretném megkezdeni veletek az utamat. Ez a föld, amely oly sok gazdagságban bővelkedik, arra vár, hogy újra megöntözzék termőföldjét, de mindenekelőtt az emberek szívét és elméjét a friss és éltető forrásokból” – mutatott rá a pápa. Az ország vezetői pedig arra kaptak meghívást, hogy megújítsák a társadalom életét, mint a jólét és a béke tiszta forrásait, amelyekre oly nagy szüksége van Dél-Szudán lakosainak.

Ferenc pápa az erőszak felszámolására szólított fel, ami visszafordítja a történelem menetét. Azt kérte, fogadják meg Jézus szavait, amelyeket a Getszemáni-kertben kardot rántott tanítványához intézett: „Hagyjátok, elég!” (Lk 22,51). Itt az ideje, hogy „ha” vagy „de” nélkül kimondjuk: „Soha többet!” Ne legyen több vérontás, konfliktus, erőszak és kölcsönös vádaskodás azzal kapcsolatban, hogy ki a felelős, ne hagyjátok többé magára a békére szomjazó népet! Ne legyen több pusztítás: itt az ideje építeni!

Hagyjátok magatok mögött a háborút és engedjétek, hogy felvirradjon a béke ideje!

– kérte a pápa.

A hatalom célja a közösség szolgálata. A gazdasági fellendülés terveit a bőséges erőforrások egyenlő elosztásával kell párosítani. A demokrácia feltételezi az emberi jogok tiszteletben tartását, különösen az önkifejezés szabadságához való jogot, amelyeket a törvénynyek és a jogalkalmazásnak is támogatnia kell. Szem előtt kell tartani, hogy igazságosság nélkül nincs béke – utalt a pápa Szent II. János Pál 2002-es béke világnapi üzenetére.

Ideje áttérni a szavakról a tettekre. Ideje lapozni: itt az ideje a sürgős és nagyon szükséges átalakulás iránti elkötelezettségnek. A béke és a kiengesztelődés folyamatához új kezdetre van szükség. A békemegállapodás megvalósítása érdekében szülessen egyetértés és történjen előrelépés! – hangsúlyozta Ferenc pápa.

A megosztottságtól és konfliktusoktól sújtott világban ez az ország otthont ad a béke ökumenikus zarándoklatának, ami ritkaság. Irányváltást jelent, lehetőséget Dél-Szudán számára, hogy nyugodt vizeken folytathassa a vitorlázást, párbeszédet folytatva, kettősség és opportunizmus nélkül. Legyen ez mindenki számára alkalom a remény újjáélesztésére.

Hadd értse meg minden állampolgár: eljött az ideje annak, hogy többé ne a gyűlölet, a törzsiség, a regionalizmus és az etnikai különbségek szennyezett vize sodorja őket. Ideje együtt vitorlázni a jövő felé!

– buzdított a pápa.

Az előrelépés a találkozásból származik. Ezen az úton kell járni: tisztelni, megismerni egymást és párbeszédet folytatni. Ez a hozzáállás, amely minden békefolyamathoz elengedhetetlen, a társadalom összetartó fejlődéséhez is nélkülözhetetlen. Az összeütközés barbárságától a létfontosságú találkozás kultúrája felé vezető átmenetben a fiatalok döntő szerepet játszanak. Ezért nyitott teret kell biztosítani számukra a találkozásra és a véleménycserére, hogy félelem nélkül vegyék kezükbe a jövőt, ami az övék! Egyre inkább be kell vonni a politikai életbe és a döntéshozatali folyamatokba a nőket, az anyákat is, akik tudják, hogyan keletkezik az élet és védik azt.

A nőket tisztelni kell, mert aki erőszakot követ el egy nővel szemben, az Isten ellen követi el azt, aki egy nő által öltött testet.

Ennek az országnak az etnikai összecsapásoktól szaggatott fiatal történelmének fel kell fedeznie a találkozás misztériumát, a teljesség kegyelmét – hangsúlyozta a pápa. Túl kell lépni a csoportokon és a különbségeken, hogy egy emberként haladhassunk előre. Egy évszázaddal ezelőtt érkeztek ezekre a partokra az első misszionáriusok, akiket idővel sok humanitárius munkás követett. A pápa megköszönte mindannyiuk értékes munkáját. Azokat a misszionáriusokat is megemlítette, akik itt haltak meg. Ne feledkezzünk meg róluk, és ne felejtsük el biztosítani a mai misszionáriusok és a humanitárius munkások számára azt a biztonságot és támogatást, amelyre szükségük van karitatív tevékenységeikhez, hogy a jóság folyója továbbra is áradjon – kérte a Szentatya.

A pápa lelki közelségét fejezte ki az áradások áldozatainak és arra hívott, hogy küzdeni kell a nyerészkedés okozta erdőirtás ellen. Ezt követően a korrupció problémájáról szólt. A társadalom megtisztítását a korrupció elleni harc jelenti. Szükség van a szegénység elleni küzdelemre, mert a szegénység talajként szolgál ahhoz, hogy a gyűlölet, a megosztottság és az erőszak gyökeret verjen. Minden civilizált ország sürgető szükséglete, hogy törődjön polgáraival, különösen a leginkább kiszolgáltatottakkal és a hátrányos helyzetűekkel. Itt a pápa utalt a Dél-Szudánban élő több millió kitelepítettre.

Ellenőrizni kell a fegyverek szállítását, amelyek a tilalmak ellenére továbbra is érkeznek a térség számos országába, így Dél-Szudánba is: itt sok mindenre van szükség, de több halált hozó eszközre biztosan nem! – hívta fel a figyelmet a pápa. Megfelelő egészségügyi rendszert, létfontosságú infrastruktúrákat kell teremteni. Szükség van az írástudás és az oktatás előmozdítására. Ez az egyetlen módja annak, hogy e föld gyermekei saját kezükbe tudják venni a jövőjüket.

Mint e kontinens és a világ minden gyermekének, nekik is joguk van úgy felnőni, hogy füzeteket és játékokat tartanak a kezükben, nem pedig fegyvereket és munkaeszközöket

– nyomatékosította. Pozitív kapcsolatok kialakítására van szükség más országokkal, kezdve a térség országaival. Ellen kell állni a kísértésnek, hogy előre meghatározott, a helyi valóságtól idegen modelleket erőltessenek az országra. Szent II. János Pál mondta harminc évvel ezelőtt Szudánban:

Afrikai megoldásokat kell találni az afrikai problémákra”

– emlékeztetett Ferenc pápa.

A dél-szudáni politikai és társadalmi vezetőkhöz intézett beszéde végén a pápa szívből jövő imáiról és támogatásáról biztosította őket, hogy az ország megtapasztalhassa a kiengesztelődést és az irányváltást. Ezt az életfontosságú folyamatot ne nyomja el tovább az erőszak áradata, a korrupció mocsaraiba süllyedve a szegénység áradatától akadályozva. „A menny Ura, aki szereti ezt a földet, adja meg nektek a béke és a jólét új időszakát. Isten éltesse a Dél-Szudáni Köztársaságot!” – zárta beszédét Ferenc pápa.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria