Ferenc pápa hétfő reggeli homíliája: Valljuk meg nyomorúságunkat és kérjük a szégyenérzet kegyelmét!

Ferenc pápa – 2020. március 9., hétfő | 19:50

Tekintettel a koronavírus okozta helyzetre Ferenc pápa úgy döntött, hogy a Szent Márta-ház kápolnájában a hétköznapokon reggel hét órakor bemutatott magánszentmiséjét élő internetes adásban, video streaming formájában közvetítsék, amit kérésre a különféle médiumok és tévétársaságok is sugározhatnak. A közvetítés révén szeretné kifejezni közelségét mindazokhoz, akik a járvány miatt szenvednek.

A Szentatya március 9-én, hétfőn reggel a Szent Márta-ház kápolnájában bemutatott szentmiséjén a napi olvasmány, Dániel próféta könyvének egy részletét (Dán 9,4b–10) elemezte homíliájában. Emlékeztetett: el kell ismernünk, hogy bűnösök vagyunk.

A napi olvasmány Dániel próféta könyvéből a bűnök megvallásáról szól. A nép elismeri, hogy vétkezett. Uram, te hűséges maradtál hozzánk. „Vétkeztünk, gonoszságot követtünk el, istentelenül cselekedtünk, eltávoztunk, és elfordultunk parancsaidtól és végzéseidtől. Nem engedelmeskedtünk szolgáidnak, a prófétáknak, akik nevedben szóltak királyainkhoz, fejedelmeinkhez, atyáinkhoz és az ország egész népéhez” – szól a próféta.

Itt a bűnök megvallásáról és elismeréséről van szó. Amikor a kiengesztelődés szentségének vételére készülünk, lelkiismeret-vizsgálatot kell tartanunk, és át kell tekintenünk Isten előtt, hogy mit is cselekedtünk. Elismerjük, hogy vétkeztünk.

Ez nem merülhet ki abban, hogy elsoroljuk intellektuális bűneinket az Atyának, aki pedig megbocsát nekünk. Ez nem helyes. Olyan ez, mintha listát készítenék arról, ami a teendőm, vagy mire van szükségem, vagy mit rontottam el, de mindez megmarad gondolati szinten.

A bűnök valódi megvallása a szívben történik.

A gyónás nemcsak annyit jelent, hogy a papnak felsorolom, amit elkövettem, aztán hazamegyek feloldozva – fogalmazott a pápa. Egy lépéssel többre van szükség: nyomorúságunk szívünkből fakadó megvallására, vagyis arra, hogy az elkövetett rossz dolgok listája eljusson a szívünkbe. Így tesz Dániel próféta: „Az igazság a tied, Uram, az arcpirulás pedig, miként a jelen mutatja, a miénk.”

Amikor elismerem, hogy vétkeztem, például, hogy nem imádkoztam, és ezt érzem a szívemben, szégyenkezem. Szégyellem magam emiatt, és szégyenkezve bocsánatot kérek. Ez a szégyenérzet kegyelem, amit kérnünk kell: „Uram, hadd szégyenkezzek”. Az, aki nem érez szégyent, elvesztette az erkölcsi tekintélyt és mások tiszteletét. Szégyentelen. Ez történik Isten szemében is – jegyezte meg a pápa. Miénk a szégyenérzet, övé az igazság. „Uram, az arcpirulás a miénk, királyainké, fejedelmeinké és atyáinké, akik vétkeztek” – szól a próféta. Urunkhoz, Istenünkhöz fordulva először elmondta az igazságot, majd irgalmasságot kér.

Amikor nemcsak bűneink emléke él bennünk, hanem a szégyenérzet is, az megérinti Isten szívét, és ő irgalommal válaszol. Az isteni irgalmasság felé haladó út az, amikor szégyenkezünk az elkövetett rossz cselekedetek miatt. Tehát amikor elmegyek gyónni, nemcsak a bűnöket sorolom fel, hanem a zavar és a szégyen érzését is megvallom, hogy egy ilyen jó, irgalmas és igazságos Istennel szemben ezt tettem. Kérjük a szégyenkezés kegyelmét, hogy szégyenkezzünk bűneink miatt. Az Úr adja meg mindannyiunknak ezt a kegyelmet – zárta hétfő reggeli homíliáját Ferenc pápa a Szent Márta-ház kápolnájában.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria