Ferenc pápa levele a súlyos belső válsággal küzdő német katolikus egyházhoz

Ferenc pápa – 2019. június 30., vasárnap | 16:01

A német katolikus egyház szinodális úton történő megreformálása és a Szentlélek középpontba állítása együtt vezet ki a jelenlegi mély válságból – írja Szent Péter és Pál ünnepén a Vatikánban kelt levelében Ferenc pápa.

A pápa tudatában van a német egyház drámai helyzetének, ezért segítséget szeretne nyújtani a német püspökök szinodális útjához, melyről a német katolikus püspöki konferencia márciusi közgyűlése hozott döntést. Világiak és külső szakértők segítségével akarja az egyház megvitatni a válság központi témáit. Ennek a szinodális útnak adott indítólökést a püspökök által kezdeményezett tanulmány, mellyel a papság részéről elkövetett szexuális visszaéléseket mérték fel. A problémák között szerepel a katolikus közösségek elöregedése, a hivatások hiánya, az egyház szexuális tanításának hiányos elfogadása és a papok életstílusának a kérdése is.

Ferenc pápa levelében nem válaszol ezekre a konkrét kérdésekre, ellenben lelki alapvetést ad a megbeszélésekhez. Nem nyújt megoldást, nem tiltja meg a vitákat, hanem az Evangelii gaudium kezdetű apostoli buzdítása jegyében emlékeztet a Szentlélek központi szerepére. Ferenc pápa célja az egyház egységének a helyreállítása. „Ám mindahányszor egy helyi egyház egymaga akart kijutni belső kríziséből, pusztán saját erejére, módszereire és értelmére hagyatkozva, csak a problémáit sokszorozta meg, ahelyett, hogy kiutat talált volna” – írja a pápa német nyelvű levele.

Elismerőleg szól a pápa a német egyházról, többek között felelősségérzetéről és nagylelkűségéről; a német egyház a kinyújtott kéz egyháza. Dicséri a német katolikus egyház hozzáállását az ökumenéhez. Ugyanakkor szól a negatív jelenségekről is, mint például a hit megfogyatkozása személyes és közösségi, szociális és kulturális szinten. E sokrétű hanyatlás olyan mély, hogy nincs rá gyors megoldás.

A szinodalitás útjának kettős jellegét hangsúlyozza a pápai levél: legyen az egyszerre felülről és alulról induló kezdeményezés, továbbá a hétköznapi és konkrét életnek legyen elsőbbsége az eszmékkel szemben. Vissza-visszatér a levél a hit, az evangelizálás és a Szentlélek központi szerepére. Ezek olyan folyamatokat indítanak el, melyek felépítik Isten népét, anélkül, hogy közvetlen eredményeket keresnének, ugyanakkor a pápa óva int a hamis reformoktól. A megkezdett úthoz bátorság kell, és szembe kell nézni a menet közben jelentkező kísértésekkel is.

Ferenc pápa óva int attól a kísértéstől, mely újra akarja szervezni a dolgokat, és egy bizonyos csoport logikája szerint szeretné azt újjáépíteni. Egy falat evangéliumra és annak frissességére van szükség. Az evangelizáció a legfontosabb, a döntő szempont, még akkor is, ha az ellentmondásokkal és zűrzavarral is együtt jár.

Konkrét javaslatként ajánlja a levél, hogy a német katolikus keresztények találkozzanak a peremre szorultakkal, a gyengékkel; a leselejtezés kultúrájában, ahol gyakran hangzik el idegengyűlölő beszéd. Járjunk együtt az úton, mint az apostolok, hallgassunk a Szentlélek vezetésére, még ha nem is gondolkodunk ugyanúgy. Az Úr nekünk a boldogmondások útját jelzi! – zárja a német katolikusoknak írt levelét Ferenc pápa.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria