Ferenc pápa levele a vietnámi katolikusokhoz: A pápai képviselet legyen híd a felek közt

Ferenc pápa – 2023. október 2., hétfő | 15:54

A Szentatya levélben köszönti a vietnámi katolikusokat abból az alkalomból, hogy megállapodás született a Vatikán és a vietnámi kormány között a szentszéki állandó képviselet felállításáról.

Az utóbbi évek kölcsönös bizalommal teli tárgyalásai – elismerve a közös érdekeket és tiszteletben tartva a fennálló különbségeket – konkrét lépésre vezették a tárgyaló feleket, mégpedig állandó pápai képviselet felállítására Vietnámban – áll a levelében.

Ferenc pápa „abból a különleges alkalomból küldi levelét a vietnámi püspököknek, papoknak, szerzeteseknek és a híveknek, hogy elfogadták a Vietnámi Szocialista Köztársaság kormánya és a Szentszék között létrejött megállapodást a Szentszék vietnámi állandó pápai képviseleti hivatalának szabályzatáról”. A Vietnámban élő katolikus egyház sok-sok nemzedék során született meg a szeretetparancs jegyében: „Szeresd Uradat és Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből” (Mt 22,37–38), hiszen a szeretet a hit mértéke, a hit pedig a szeretet lelke, anélkül, hogy megfeledkezne arról, hogy az Isten és a felebarát szeretete ugyanannak az éremnek a két oldala.

Az elmúlt években kialakult jó kapcsolatok nyomán és annak reményében, hogy a pápai képviselet híd lesz a kölcsönös kapcsolatok előmozdításában, Ferenc pápa idén július 27-én örömmel fogadta a Vatikánban Vietnám köztársasági elnökét, Vo Văn Thưởngot, és ez a hivatalos látogatás különös jelentőségre tett szert a Szentszék és Vietnám közötti kapcsolatok megszilárdításának folyamatában. E kölcsönös bizalom jegyében, amely az évek során lépésről lépésre megerősödött a szentszéki küldöttség évenkénti látogatásainak és a közös vietnámi–szentszéki munkacsoport üléseinek köszönhetően, mostanra lehetővé vált, hogy a közös szempontok felismerése és a különbségek tiszteletben tartása mellett együtt haladjanak tovább, egymást mindig meghallgatva és a megértést mindig keresve, szem előtt tartva a legjobb utat a vietnámi nép és az Egyház javára.

Ősi hagyományuk jegyében a keresztények a világban élnek ugyan, de nem tartoznak ehhez a világhoz, mégis a felebaráti szeretet előmozdításának főszereplőiként megvalósítják az evangéliumot a nemzet szívében, miközben annak kiegyensúlyozott társadalmi és gazdasági fejlődéséért erőfeszítéseket tesznek. Ezért a katolikus hívek mind az Egyház építésében, mind pedig az e világi valóságok evangéliumi animálásában ismerik fel identitásukat mint jó keresztények és mint jó állampolgárok. E távlatban a vallásszabadság gyakorlása kedvező feltételeinek megteremtésével a katolikus hívek előmozdíthatják a párbeszédet és reményt adhatnak az országnak, ahogy XVI. Benedek pápa emlékeztette 2009-ben a vietnámi püspököket: „Az Egyház minden tagja lojálisan kötelezze el magát egy igazságos, szolidáris és méltányos társadalom építése mellett, a párbeszéd és a tisztelettel teljes együttműködés szellemében vegyen részt a nemzet életében és az egész nép szolgálatában.”

Ferenc pápa levele megállapítja, hogy nagy szükség van ma a karitász, a felebaráti szolgáló szeretet húsvétkor megvalósult és mindig megújított konkrét döntéseire. Ez a lelkület mindig arra ösztönözte a katolikus közösséget, hogy pozitív módon és jelentős mértékben járuljon hozzá az emberek szolgálatához, mint ahogy tette az a világjárvány idején. A vietnámi egyház a püspökeik bátorítása révén is a társadalom kovászának bizonyult azáltal, hogy elkísérte a fejlődésében, hűséges, felelősségteljes és hiteles hívőként segítette a haladását.

A vietnámi katolikus hívek hivatása Jézus tanítása jegyében, hogy legyenek „a világ világossága és a föld sója”, miközben mindig készek hatékonyan válaszolni a mindennapi élet szükségleteire és részt venni a közjó építésében, az ország társadalmi életének minden területén. Végül a Szentatya a vietnámi katolikus hívekhez intézett levelében arra kéri az Istent, hogy világosítsa meg és vezesse őket a Jézus Krisztus szeretetéről és az Isten dicsőségéről szóló tanúságtételükben, együtt a polgári hatóságokkal és minden emberrel való kapcsolatukban. Ferenc pápa a vietnámi hívekhez intézett levelét szeptember 8-án, a Boldogságos Szűz Mária születésének ünnepén írta alá, és szeptember 29-én, a Szent Főangyalok liturgikus ünnepén tették közzé.

A közel 100 millió lakosú Vietnám 8,5 százaléka keresztény, ebből 7 százalék, vagyis hétmillió katolikus. Vietnám Ázsiában az ötödik olyan ország, ahol a legnagyobb a katolikus hívők száma, a Fülöp-szigetek, India, Kína és Indonézia után. 27 egyházmegye, köztük három érsekség működik az országban, 2228 plébániával és 2668 pappal. A hivatások száma világviszonylatban is jelentős, ennek látható jele, hogy szerte a világon, így Magyarországon is számos vietnámi missziós pap és szerzetes működik.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria