Ferenc pápa: Reméljük, a „világ nagyjai” meghallják az IVT üzenetét egy testvéries világról

Ferenc pápa – 2023. augusztus 9., szerda | 16:22

Ferenc pápa augusztus 9-én a vatikáni VI. Pál teremben tartotta az általános kihallgatást. Elmélkedésének középpontjában a lisszaboni ifjúsági világtalálkozó (IVT) állt.

Ferenc pápa teljes katekézisének fordítását közreadjuk.

Kedves testvéreim, jó napot!

Az elmúlt napokban Portugáliába utaztam, a 37. Ifjúsági Világtalálkozóra. A világjárványt követően Lisszabonban megrendezett IVT-t mindenki Isten ajándékának érezte, amely mozgásba hozta a világ fiataljainak szívét és lépteit, sok fiatalét a világ minden részéről, sokakét, akik elmentek oda, hogy találkozzanak egymással és találkozzanak Jézussal.

A világjárvány, mint jól tudjuk, súlyosan rányomta bélyegét a szociális viselkedésre: az elszigeteltség gyakran bezárkózássá fajult, és ez a fiatalokat különösen érintette. Az ifjúsági világtalálkozóval Isten adott egy ellenkező irányú „lökést”: új kezdetét jelentette ez a találkozó a fiatalok kontinenseken át vezető nagy zarándoklatának Jézus Krisztus nevében. És nem véletlen, hogy Lisszabonban, az óceánra néző városban történt ez meg, abban a városban, amely a nagy tengeri felfedezések szimbóluma.

És az ifjúsági világtalálkozón az evangélium Szűz Máriát állította példaként a fiatalok elé. A számára legválságosabb pillanatban Mária elmegy unokatestvéréhez, Erzsébethez. Azt mondja az evangélium: „Felkelt, és sietve elindult” (Lk 1,39). Nagyon szeretek Máriára ebből a szempontból tekinteni: a „siető” Szűzanya, ami mindig sietve elvégzi a dolgokat, soha nem várakoztat minket, mert ő mindenki anyukája. Így aztán Mária még ma, a harmadik évezredben is vezeti a fiatalok zarándoklatát Jézus követésében. Ahogyan egy évszázaddal ezelőtt éppen Portugáliában, Fatimában tette, amikor három gyermekhez fordult, rájuk bízva a hit és a remény üzenetét az Egyház és a világ számára. Ezért tértem vissza a világtalálkozó idején Fatimába, a jelenések helyszínére, és néhány beteg fiatallal együtt

imádkoztam, hogy Isten gyógyítsa meg a világot a lélek betegségeiből: a gőgből, a hazugságból, az ellenségeskedésből, az erőszakból.

És megújítottuk felajánlásunkat, Európa és a világ felajánlását Mária Szívének, Mária Szeplőtelen Szívének. Imádkoztam a békéért, mert sok háború dúl a világ sok részén, nagyon sok.

A világ fiataljai nagy számban és nagy lelkesedéssel jöttek Lisszabonba. Kis csoportokban is találkoztam velük, és néhányan sok problémával küszködnek; az ukrán fiatalok csoportja fájdalmas történeteket is hordozott. Nem vakáció, nem turistaút volt, és nem is öncélú lelki esemény.

Az ifjúsági világtalálkozó találkozás az élő Krisztussal az Egyházon keresztül.

A fiatalok azért jöttek, hogy Krisztussal találkozzanak. Igaz, hogy ahol fiatalok vannak, ott öröm van, és egy kicsit minden ott van.

Az ifjúsági világtalálkozó alkalmából Portugáliában tett látogatásom a fiatalok áradatának ebben az ünnepi hangulatában zajlott. Köszönetet mondok ezért Istennek, különösen a helyi egyházra gondolva, amely a szervezés és a befogadás érdekében tett nagy erőfeszítésért cserébe új energiákat kap, hogy folytassa útját, hogy újra apostoli szenvedéllyel vesse ki a hálókat. A fiatalok Portugáliában már eleve életerős módon vannak jelen, és a világ egyházaitól kapott „vérátömlesztés” után még inkább életerős jelenlétté válnak. Hazafelé menet sok fiatal Rómán keresztül utazott, itt is látjuk őket, itt vannak néhányan, akik ott voltak az ifjúsági világtalálkozón. Itt vannak! Ahol fiatalok vannak, ott lárma van, ők ezt nagyon jól csinálják.

Miközben Ukrajnában és a világ más pontjain harcok dúlnak, és miközben egyes eldugott termekben a háborút tervezik – milyen csúnya dolog ez, eltervezik a háborút! –,

az IVT mindenkinek megmutatta, hogy lehetséges egy másik világ: testvérek világa, ahol minden nép zászlaja együtt lobog, egymás mellett, gyűlölet nélkül, félelem nélkül, bezárkózás nélkül, fegyverek nélkül!

A fiatalok üzenete világos volt: meghallgatják-e „a föld nagyjai”? Ez egy példabeszéd korunk számára, és Jézus ma is azt mondja: „Akinek van füle, hallja meg! Akinek szeme van, lássa meg!” Reméljük, hogy az egész világ meghallja ezt az ifjúsági világtalálkozót, és látja, milyen szép ez, hogy a fiatalok előrefelé mennek.

Még egyszer köszönetemet fejezem ki Portugáliának, Lisszabonnak, a köztársasági elnöknek, aki minden szertartáson ott volt, és a többi civil vezetőnek; a lisszaboni pátriárkának, aki nagyon ügyes volt; a püspöki konferencia elnökének és az ifjúsági világtalálkozót koordináló püspöknek; minden munkatársnak és önkéntesnek. Gondoljatok bele, a találkozón 25 ezer önkéntes volt! Köszönet mindenkinek! Szűz Mária közbenjárására az Úr áldja meg a fiatalokat az egész világon, és áldja meg a portugál népet. Imádkozzunk együtt a Szűzanyához, mindannyian együtt, hogy áldja meg a portugál népet.

Fordította: Thullner Zsuzsanna

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria