Ferenc pápa a szüzek rendjéhez: Vigyetek szeretetet a magányos embereknek

Ferenc pápa – 2020. június 2., kedd | 17:03

Legyenek Krisztus jegyesének jelei, örömteli nők, akik mindig Mária felé fordítják az emberek tekintetét; szeretettel és gyengéden közelítsenek a fájdalommal küszködőkhöz – erre buzdítja a május 31-én, pünkösdvasárnap kelt üzenetében Ferenc pápa a szüzek rendje (ordo virginum) tagjait, akik felszentelési formájuk megújításának ötvenedik évfordulóját ünneplik.

1970. május 31-én VI. Pál pápa kérésére az Istentiszteleti Kongregáció közzétette a szüzek felszentelésének új rítusát, amellyel életre keltette a szüzek ősi rendjét és elindította virágzását. A tanúságtétel e formája az apostolok idejétől kezdve létezett a keresztény közösségekben. Ma már közel ötezer felszentelt szűz szolgál világszerte. A felszentelésben részesülő nők megmaradnak egyházmegyéjükben, ahol élnek és ahol megérlelődött ez a választásuk, illetve ahol elvégezték felkészülésüket.

Felszentelési formájuk megújításának ötvenedik évfordulója alkalmából május 28. és 31. között rendezték volna meg Rómában a szüzek rendje negyedik nemzetközi találkozóját, a Megszentelt Élet Kongregációja szervezésében. A találkozó programjai és célkitűzései között szerepelt Isten dicsőítése és a hálaadás az Úrnak, közös elmélkedés és gazdagodás a tapasztalatcserék által, tanúságtétel az Egyháznak és a világnak hivatásukról, Péter utóda megerősítésével. A tanácskozást, amelyen hétszáz felszentelt szűz vett volna részt, továbbá püspökök és más képviselők a világ 61 országából, a koronavírus-járvány miatt nem tarthatták meg, így az ima és az internet segítségével kapcsolódtak össze világszerte.

Ferenc pápa a remény jelének nevezi üzenetében az Atyához való hűségre kapott hivatásokat. Ma is sok nő szívében elülteti az Úr, hogy a szüzességet megtartva, saját társadalmi, kulturális és egyházi környezetében élje meg ezt az ősi, de egyben új és modern életformát. Hivatásuk – mely a Szentlélek ajándéka, és az Egyház szívében virágzik ki – a női testvériség szeretetközössége.

A Szentatya arra kéri a rend tagjait, hogy ne hagyják kihunyni hivatásuk próféciáját. Nem érdemeik, hanem Isten irgalma által kaptak meghívást arra, hogy életükben felragyogtassák az Egyház arcát. Krisztus jegyese szűz, mert bár tagjai bűnösök, épen őrzi a hitet, új emberiséget fogan és nevel.

Feladatuk, hogy tanúskodjanak Isten szeretetéről, mert ez képes a bűnösöket szentekké alakítani. A felszentelt szüzek ne vonuljanak ki környezetükből, hanem evangéliumi közelséggel éljenek benne, mert az a hivatásuk, hogy irgalmasok legyenek, az emberség szakértői – fogalmaz üzenetében a pápa. – Olyan nők, akik hisznek a gyengédség és a szeretet forradalmi erejében. Felszentelésük segítse az Egyházat abban, hogy szeresse a szegényeket, hogy felismerje az anyagi és lelki szegénységet; hogy felkarolja azokat, akik sebezhetőbbek, védtelenek, akik testi vagy szellemi betegségben szenvednek; a kicsinyeket és az időseket, akiket félő, hogy félretolnak, mintha selejt volnának.

Ma a koronavírus okozta világjárvány rányomja a bélyegét életünkre. Nem maradhatunk közömbösek. Itt az idő, hogy felszámoljuk az igazságtalanságot, ami gyökereiben ássa alá az egész emberiség egészségét! – figyelmeztet üzenetében a Szentatya. – Ne hunyjuk be a szemünket, ne meneküljünk, mert a házastársi szeretet jele vagyunk, amely összeköti Krisztust és az Egyházat.

Finoman közelítsenek a fájdalomhoz és a szenvedéshez; kitartóan hirdessék a teljes élet evangéliumát – buzdítja üzenetében a pápa az ordo virginium tagjait. – Szeretettel szőjenek valódi kapcsolatokat, melyek városnegyedeinket kiemelik a magányból és a névtelenségből. Nyíltan, őszintén beszéljenek, kerülve a pletykát. Legyenek bölcsek, kezdeményezők; a szeretet tekintélyével álljanak ellen az arroganciának, előzzék meg a hatalommal való visszaéléseket. Legyenek az Egyház, Krisztus jegyesének jelei, örömteli nők, akik mindig Mária felé fordítják az emberek tekintetét.

Ferenc pápa áldással zárta üzenetét: „Szeretnélek mindnyájatokat megáldani, mint ahogy minden nőt, aki erre a felszentelésre készül, vagy aki a jövőben ebben részesül majd. Az Egyház megkapta a Vigasztaló Lélek ajándékát, mint a megdicsőült Krisztus örvendő jegyesének kiapadhatatlan alapját. Ti is Krisztus jegyese, az Egyház jeleként örvendjetek mindig, éppúgy, ahogy a Názáreti Mária, a Boldogságos Szűz, aki hálaénekét zengi, az élő evangélium Édesanyjaként.” 

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria