Ferenc pápa újévkor délben: Jézus Isten áldása minden embernek, az egész világnak!

Ferenc pápa – 2020. január 1., szerda | 18:59

Újév napján a szokásos déli Angelus elimádkozásakor a Szentatya azt hangsúlyozta, hogy Jézus minden embernek áldást jelent, engednünk kell, hogy a mi életünkben is változást hozzon, és közösen kell dolgoznunk egy békésebb világért.

Ferenc pápa beszédének fordítását teljes terjedelmében közöljük.

Kedves testvérek, jó napot kívánok! És boldog újévet!

Tegnap este befejeztük a 2019-es évet, megköszöntük Istennek az idő ajándékát és az ő összes jótéteményét. Ma ugyanazzal a hálával és dicsőítéssel kezdjük a 2020-as esztendőt. Nem magától értődő, hogy bolygónk új kört kezdett meg a nap körül, és hogy mi, emberek továbbra is itt élhetünk. Nem magától értődő, sőt mindig „csoda”, melyért ámulva köszönetet kell mondanunk.

Az év első napján a szentmisében Isten szent anyját, Máriát, a Názáreti Szent Szüzet ünnepeljük, aki világra hozta Jézust, az Üdvözítőt. Ez a gyermek Isten áldása minden férfinak és nőnek, az emberiség nagy családjának és az egész világnak. Jézus nem távolította el a rosszat a világból, hanem a gyökerénél győzte le. Az ő üdvözítő műve nem varázsütésre megy végbe, hanem „türelmes” üdvözítés, vagyis magában foglalja a szeretet türelmét, amely magára veszi a bűnt, és elveszi annak hatalmát. A szeretet türelme: a szeretet türelmessé tesz bennünket. Sokszor elveszítjük türelmünket; én is, és elnézést kérek, amiért tegnap rossz példát mutattam [valószínűleg a pápa arra utal, ahogyan egy őt rángató nővel szemben viselkedett a Szent Péter téren]. Ezért amikor a betlehemet nézzük, a hit szemével a megújult világot látjuk, mely megszabadult a gonosz uralmától, és Krisztusnak, a jászolban fekvő gyermeknek a királyi uralma alá került.

Ezért ma Isten anyja megáld bennünket. És hogyan áld meg a Szűzanya? Úgy, hogy megmutatja nekünk a Fiút. Karjába veszi, és megmutatja nekünk – így áld meg bennünket. Az egész Egyházat megáldja, az egész világot megáldja. Jézus, amint az angyalok énekelték Betlehemben, „öröm az egész nép számára”, Isten dicsősége, és békesség az embereknek (vö. Lk 2,14). Ezért akarta Szent VI. Pál pápa az év első napját a békének – a béke világnapja! –, a békéért mondott imának, a béke iránti tudatos felelősségvállalásnak szentelni. A 2020-as évre szóló üzenet azt mondja, hogy a béke a remény útja, amelyen a párbeszéd, a megbékélés és az ökológiai megtérés által haladunk előre.

Szegezzük hát szemünket az anyára és a Fiúra, akit ő mutat nekünk! Az év elején engedjük, hogy megáldjon bennünket! Engedjük, hogy a Szűzanya megáldjon bennünket az ő Fiával!

Jézus az áldás azok számára, akik elnyomás alatt élnek, akik rabságban, erkölcsi vagy anyagi rabságban szenvednek. Ő szeretettel szabadít meg. Azoknak, akik elveszítették önbecsülésüket, mert függőség rabjává váltak, Jézus azt mondja: az Atya szeret téged, nem hagy el, rendíthetetlen türelemmel várja visszatérésedet (vö. Lk 15,20). Azok számára, akik igazságtalanság és kizsákmányolás áldozatává váltak, és nem látnak kiutat, Jézus megnyitja a testvériség ajtaját, ahol befogadó arcokat, szíveket és kezeket találhatnak, ahol megoszthatják keserűségüket és kétségbeesésüket, és valamelyest visszanyerhetik méltóságukat. Azokhoz, akik súlyosan betegek, elhagyottnak érzik magukat, csüggedtek, Jézus odalép, gyengéden megérinti sebeiket, rájuk önti a vigasz olaját, a gyengeséget jó erővé alakítja, és kibogozza a rendkívül összegubancolódott csomókat. A bebörtönzötteknek, és akik magukba akarnak zárkózni Jézus újból megnyitja a remény horizontját, egy kis fénysugárral kezdve.

Kedves testvéreim, szálljunk le gőgünk magasából – a gőg mindannyiunkat megkísért –, és kérjük Isten szent anyjának, Isten alázatos anyjának áldását. Ő megmutatja nekünk Jézust: engedjük, hogy megáldjon, nyissuk meg szívünket jósága előtt! Így a most kezdődő év a remény és a béke útja lesz, nem szavakkal, hanem a párbeszéd, a megbékélés és a teremtésvédelem mindennapi tetteivel.

A Szentatya szavai az Angelus elmondása után:

Kedves testvérek!

Szeretnék békés és áldásos új esztendőt kívánni mindnyájatoknak, akik itt vagytok a Szent Péter téren, és akik a médián keresztül követtek bennünket!

Köszönöm az Olasz Köztársaság elnökének, tiszteletreméltó Sergio Mattarella úrnak az év végi üzenetében nekem szentelt gondolatot, és szeretném viszonozni azzal, hogy Isten áldását kérem felelősségteljes küldetésére.

Szeretettel köszöntöm a „Békét minden országban” rendezvény résztvevőit. Ezt a rendezvényt a Szent Egyed közösség szervezi Rómában és a világ számos városában. Nekik iskolájuk is van, mely kimondottan a békére nevel. Csak így tovább! Üdvözlöm az Amerikai Egyesült Államokból, az Új-Zélandról és Spanyolországból jött zarándokokat; az olasz, albán és máltai fiatalokat; a Szeretet Nővéreit; valamint a „Fraterna Domus” barátait és önkénteseit.

Üdvözlöm és bátorítom a részegyházaknak, társulatoknak és egyházi mozgalmaknak a béke világnapjához kapcsolódó összes kezdeményezését: az ima- és testvériségtalálkozókat, melyeket a legszegényebbekkel való szolidaritás tettei kísértek. Külön is megemlékezem a Ravennában tegnap délután tartott felvonulásról.

Arra a sok önkéntesre is gondolok, akik olyan helyeken, ahol a békét és az igazságosságot veszély fenyegeti, bátran azt választják, hogy erőszakmentesen és fegyvertelenül legyenek jelen; ugyanígy azokra a katonákra is gondolok, akik békefenntartó missziókban tevékenykednek sok háborús övezetben. Nagyon köszönöm nekik!

Mindenkinek, hívőknek és nem hívőknek, mivel mind testvérek vagyunk, kívánom, hogy soha ne adjuk fel reményünket egy békés világban, melyet nap mint együtt kell építenünk.
Kérlek benneteket, ne feledkezzetek el imádkozni értem! Jó étágyat az ebédhez! Viszontlátásra!

Fordította: Tőzsér Endre SP

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria