Kurt Koch: Ferenc pápa szentföldi útja új lendületet ad az ökumenének

Ferenc pápa – 2014. május 17., szombat | 14:03

Mióta VI. Pál pápa 50 évvel ezelőtt találkozott Athenagorasz ökumenikus pátriárkával, sok minden történt az ökumené területén – mondta a Vatikáni Rádió német szerkesztőségének Kurt Koch bíboros, aki az ökumené vatikáni felelőseként elkíséri Ferenc pápát a Szentföldre.

                           Archív felvétel VI. Pál szentföldi útjáról

Számomra a remény forrása, hogy az, ami 50 évvel ezelőtt az ökumené érdekében elkezdődött, tovább mélyül, és újabb lépésekkel halad előre. Ahogy VI. Pál és Athenagorasz konstantinápolyi ortodox pátriárka találkozása új lendületet adott az ökumenikus párbeszédnek, úgy Ferenc pápa útja elsősorban zarándoklat, és a hála kifejezésének gesztusa – fogalmazott Koch bíboros, majd folytatta: a pápa útja szimbolikus jelentőségű, de az ökumenében a szimbolikus szintek nagyon fontosak. Különbséget teszünk a szeretet dialógusa és az igazság dialógusa között. Ez utóbbiban teológiai kérdésekről van szó, éppen ezért nehéz terület. Működése azonban a másik, a szeretet és a találkozás párbeszéde nélkül nem elképzelhető, ezért bír akkora fontossággal Ferenc pápa és Bartholomaiosz pátriárka találkozója.

Pater Bernd Hagenkord a Vatikáni Rádióban arról beszélt, Ferenc pápa és Bartholomaiosz pátriárka négyszer fognak találkozni, és közösen imádkozni Jeruzsálemben, a találkozókat követően pedig közös nyilatkozatot adnak ki. Mind Ferenc pápa, mind Bartholomaiosz pátriárka számára személyesen is fontos a közeledés. Mikor Bartholomaiosz pátriárka a pápaválasztást követően találkozott a Szentatyával, Ferenc „András testvérnek” szólította, kifejezve, hogy Péter utódja találkozik András apostol utódjával, Péter testvérével.


Bartholomaiosz pátriárka németországi útja során azt hangsúlyozta, a pápa és a pátriárka találkozása csak a kezdet. Szükségük van mindkét egyház püspökeinek támogatására, közreműködésére, a hívek imájára és erkölcsi támogatására. Bartholomaiosz pátriárka felidézte Athenagorasz és VI. Pál ötven évvel ezelőtti, történelmi találkozóját és rámutatott a két egyházfőben felismerhető hasonlóságokra. Bartholomaiosz pátriárka is megemlékezett Ferenc pápa megválasztását követő találkozásukról, amit szintén történelminek nevezett: soha nem vett még részt konstantinápolyi pátriárka azon az alkalmon, amikor egy pápa megkezdte péteri szolgálatát.

A pápa a Szentföldre nemcsak az ökumené jelentőségének hangsúlyával érkezik, útja a béke és kiengesztelődés üzenetét viszi az izraeliek és palesztinok számára – mondta Koch bíboros, aki egyben a zsidósággal folytatott párbeszéd felelőse is.

A zsidósággal ás Izrael képviselőivel folytatott találkozókat is két szinten kell értelmezni: Izrael állam képviselővel való megbeszélések célja a Szentszék és Izrael állam diplomáciai kapcsolatainak erősítése. Jeruzsálem főrabbijaival való találkozás során azt a párbeszédet kell építeni, melynek fenntartásáért a Keresztény Egység Előmozdításának Pápai Tanácsa dolgozik. A dialógus alkalmai segítenek elmélyíteni a kapcsolatokat.

Magyar Kurír
(té)

Kapcsolódó fotógaléria