Történelmi egyezményt kötött az Apostoli Szentszék a Kínai Népköztársasággal

Ferenc pápa – 2018. szeptember 22., szombat | 20:08

A Vatikán és Kína szeptember 22-én történelmi jelentőségű ideiglenes megállapodást kötött a kínai katolikus püspökök kinevezéséről – közölte a Szentszék szombaton, miután Ferenc pápa megkezdte négynapos baltikumi körútját.

A megállapodást Pekingben írta alá Vang Csao kínai és Antoine Camilleri vatikáni külügyminiszter-helyettes. A püspökök kinevezéséről szóló ideiglenes egyezményt abban a reményben kötötték meg, hogy kedvezően hat a kínai Egyház életére, és hozzájárul az ázsiai országban élők, illetve az egész világ békéjéhez.

Az ideiglenes egyezményről kiadott szentszéki közlemény teljes szövege a következő:

„Az Apostoli Szentszék és a Kínai Népköztársaság közötti kapcsolatok keretében – amelyek a közös érdeklődésre számot tartó egyházi kérdések kezelése és a jobb megértés előmozdítása érdekében már korábban megkezdődtek – szeptember 22-én Pekingben megbeszélésen vett részt Antoine Camilleri prelátus, a Szentszék államközi kapcsolatainak altitkára és Vang Csao, a Kínai Népköztársaság külügyminiszter-helyettese, a vatikáni és a kínai küldöttségek vezetői. A találkozón a két képviselő ideiglenes egyezményt írt alá a püspökök kinevezéséről. A megállapodás annak a fokozatos és kölcsönös közeledésnek az eredménye, amelyről hosszú és megfontolt tárgyalások után állapodtak meg, és amely bizonyos időszakonként felülvizsgálatot tesz lehetővé a megvalósítását illetően. A dokumentum a püspökök kinevezéséről szól, amely nagy jelentőséggel bíró kérdés az Egyház életében, és megteremti a feltételeket a szélesebb körű kétoldalú együttműködéshez. A felek osztoznak abban a reményben, hogy az egyezmény elősegíti az intézmények közötti párbeszéd gyümölcsöző és előretekintő folyamatát, valamint hogy kedvező hatással lesz a Katolikus Egyház életére Kínában, és hozzájárul a kínai nép közjavához, valamint a világ békéjéhez.”

A Szentszék szóvivőjének nyilatkozata az egyezményről

A Szentszék Sajtótermének igazgatója, Greg Burke az ideiglenes egyezményről szólva elmondta: „Ez nem a folyamat vége, hanem a kezdete. Ez a párbeszédről, a türelmes meghallgatásról szól mindkét oldalon, akkor is, ha az emberek nagyon eltérő álláspontokat képviselnek. Az egyezmény célja nem politikai, hanem pasztorális, vagyis lehetővé teszi a hívek számára, hogy olyan püspökeik legyenek, akik szeretetközösségben vannak Rómával, ugyanakkor a kínai hatóságok is elismerik őket.”

A pápa nyolc kínai püspököt visszahelyezett a teljes egyházi szeretetközösségbe

A Szentszék és a Kínai Népköztársaság között létrejött egyezmény napján „az evangélium Kínában való hirdetésének támogatása céljából Ferenc pápa úgy döntött, hogy visszahelyez a teljes egyházi szeretetközösségbe nyolc „hivatalos” kínai püspököt, akiket pápai engedély (mandátum) nélkül szenteltek fel: Joseph Guo Jincait, Joseph Huang Bingzhangot, Paul Lei Shiyint, Joseph Liu Xinhongot, Joseph Ma Yinglint, Joseph Yue Fushengot, Vincent Zhan Silut, Antony Tu Shihua ferencest (ő 2007-ben elhunyt és halála előtt kifejezte vágyát, hogy kiengesztelődjön az Apostoli Székkel). Ferenc pápa annak a reményének ad hangot, hogy a meghozott döntésekkel elindulhat egy új út, amely lehetővé teszi a múlt sebein való túllépést, megvalósítva minden kínai katolikus teljes szeretetközösségét. A katolikus közösség Kínában arra kapott meghívást, hogy testvériesebb együttműködésben éljen, és hogy megújult elkötelezettséggel hirdesse az evangéliumot. Valójában az Egyház azért létezik, hogy hirdesse Jézus Krisztust és az Atya megbocsátó és üdvözítő szeretetét – olvasható a kínai helyi katolikus egyházról kiadott tájékoztató jegyzékben.

Pietro Parolin bíboros államtitkár nyilatkozata az ideiglenes egyezmény aláírásáról

Parolin bíboros államtitkár a következő nyilatkozatot tette közzé az egyezményt illetően: „A Szentszék és a Kínai Népköztársaság közötti ideiglenes egyezmény aláírása a püspökök kinevezéséről nagy jelentőséggel bír, különösen is a Katolikus Egyház életére vonatkozóan Kínában és a Szentszék és az ország polgári hatóságai közötti párbeszédet illetően. Ugyanakkor fontos a béke nemzetközi távlatának megszilárdítása szempontjából is ebben a pillanatban, amikor világszinten sok feszültséget tapasztalunk.

A Szentszék célkitűzése pasztorális jellegű, vagyis segíteni a helyi egyházakat, hogy a nagyobb szabadság, autonómia és szervezés körülményeit élvezzék úgy, hogy az evangélium hirdetése küldetésének szentelhessék magukat, és hozzájárulhassanak a személy és a társadalom átfogó fejlődéséhez.

Hosszú évtizedek után most először minden kínai püspök szeretetközösségben van Róma püspökével. Ferenc pápa, mint közvetlen elődei is, különleges figyelemmel és gondoskodással tekint és fordul a kínai nép felé. Szükség van az egységre, a bizalomra és az új lendületre, valamint jó pásztorokra, akiket Péter utóda és országuk legitim polgári hatóságai elismernek. Az egyezmény ebben a távlatban helyezkedik el: eszköz, amely remélhetőleg segíteni tud ebben a folyamatban mindenki együttműködésével.

A kínai katolikus közösségre – a püspökökre, a papokra, a szerzetesekre, a szerzetesnőkre és a hívekre – bízza a pápa azt az elkötelezettséget, hogy megéljék a testvérek közötti kiengesztelődés hiteles lelkületét. Tegyenek konkrét gesztusokat, amelyek segítik a múlt és a közelmúlt meg nem értésein való túllépést. Ezáltal a hívek és a katolikusok Kínában tanúságot tudnak tenni hitükről, megélhetik a haza iránti igaz szeretetet, és megnyílhatnak a minden nép közötti párbeszéd előtt és a béke előmozdítása felé” – fogalmaz nyilatkozatában a vatikáni államtitkár.

Ferenc pápa létrehozta a csengdei egyházmegyét a kontinentális Kínában

Ferenc pápa a Szentszék és a Kínai Népköztársaság közötti egyezménnyel összefüggésben szeptember 22-én létrehozta a csengdei egyházmegyét a kontinentális Kínában.

Attól a vágytól vezettetve, hogy előmozdítsák az Úr nyájának pasztorális gondozását, valamint azért, hogy hatékonyabban odafigyeljen lelki javára, Ferenc pápa elhatározta, hogy létrehozza a kontinentális Kínában a csengdei egyházmegyét, Peking szuffragenseként, amelynek püspöki széke a Jézus Jó Pásztor-székesegyház Csengde városában, Shuangluan közigazgatási egységében.

Az új egyházmegye területének jelentős része korábban a kelet-mongóliai apostoli helynökséghez tartozott, amely 1883-ban jött létre és 1946-ban XII. Piusz pápa Quotidie nos kezdetű bullájával emelte jeholi/jinzhoui egyházmegye szintjére. Az új egyházkerület Hebei tartományban található. A terület Csengde város jelenlegi közigazgatási határain belül van, és magába foglal nyolc vidéki körzetet és három közigazgatási egységet. Ennek következtében módosítják a jeholi/jinzhoui és a csifengi egyházmegyék egyházi határait, és ennek értelmében a terület egy részét az új chengdei egyházmegyéhez csatolják. Ez egy közel 40 ezer négyzetkilométert és 3,7 millió lakost felölelő terület. A friss adatok szerint közel 25 ezer katolikus él itt, 12 plébániára elosztva, amelyeken hét pap teljesít szolgálatot, tíz szerzetesnővel és néhány szeminaristával.

Forrás és fotó: Vatican News/Vatikáni Rádió

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria