„Megújítjuk őseink hitét” – Püspöki szentmisével ünnepelték a fekedi katolikus templom megújulását

Hazai – 2022. november 16., szerda | 14:35

A Baranya megyei Feked település 1765-ben épült, idén felújított római katolikus templomáért adtak hálát a hívek november 12-én. A Szentháromság-templomot, melynek belső terét újrafestették, Felföldi László pécsi megyéspüspök ünnepi szentmise keretében áldotta meg. A liturgián koncelebrált Kovács József püspöki titkár, Schraub Ádám véméndi plébános és Kammerer Sándor lelkipásztor.

A községet német telepesek alapították az 1700-as években. A Véménd közelében fekvő falu közepén kezdetben fatemplom állt, amelynek helyére 1765-ben emelték a mai is álló Szentháromság-templomot, amelyet a 19. század közepén kibővítettek, 1958 óta pedig műemléki védelem alatt áll. A külső felújítás 2013-ban történt meg, mostanra pedig a templomtér belső festését is elvégezték.

A Fekeden háromszáz évvel ezelőtt letelepült német családok látták a jelent, és hittek a jövőben – mondta az ünnepi szentmisén Felföldi László püspök. – Templomot építettek: a szeretet, a hit, a remény tanítóhelyét. A templom épülete ezt a belső üzenetet hordozta egykor és hordozza ma is. Napjainkban látjuk és tapasztaljuk: ahogyan kiürülnek a templomok, úgy ürülnek ki az otthonok, úgy üresednek ki a családok, és úgy válik reménytelenné a jövő. Márpedig a család és a jövő, otthonok és templomok elválaszthatalanok egymástól.

Egy templom felújítása üzenetet hordoz a világ számára, amely mindent veszni hagy, és tehetetlenül nézi az otthonok ürességét, a családok lelketlenségét, a zavarodott gyermekek szenvedését. Ezt az üzenetet kiáltja hangosan: élni akarok!

„Most itt, Fekeden megújítjuk őseink hitét – fogalmazott szentbeszédében a főpásztor. – Összeadjuk, amink van, mint háromszáz évvel ezelőtt. Amikor betérünk ebbe a templomba, megerősödhet a szívünk szeretetben, lélekben, az egységben.

Ez a hely a mi hazánk, a mi otthonunk, a mi jövőnk. Feked főutcáját végigjárva az evangélium egy mondata visszhangzott bennem: »Mester, milyen szép ez a templom.« (vö. Lk 21,5)”

Az ember kezdettől fogékony a szépre, szépet szeretne alkotni. Használati tárgyait is ezért díszíti. A szépség orvosolja a hétköznapok szürkeségét, elkísér minket, és megszólít. Szép család, szép kapcsolat, szép közösség. Ne engedjük, hogy a mai világ szörnyűségei elvegyék tőlünk a reményt, a jövőbe tekintés útját – buzdított a főpásztor.

Szentbeszéde zárásaként Szent Ágostont idézte a pécsi megyéspüspök, aki így írt Isten szépségéről: „Örök-új Szépség, későn, jaj későn kezdtelek szeretni! Bennem voltál, én meg künn! Künn kerestelek, s torz mivoltommal berohantam ékes teremtett világodba. Velem voltál, s én nem voltam veled. Teremtmények szakítottak el messze tőled, amik nélküled egyáltalán nem is volnának. Azután fölharsant hívó szózatod;

megtörted lelkem siket csendjét, kigyulladt bennem ragyogó világosságod, s elűzted rólam a vakoskodó homályt. Illatod kiáradt, beszívtam, s most utánad lelkendezek. Ízleltelek, éhezlek, szomjazlak; megérintettél, s íme, áttüzesedtem a vágyakozástól békéd után!”

A liturgián jelen volt Ritter Imre, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának országgyűlési képviselője és Tillmann Péter, Feked község polgármestere.

A templom megújulását ünneplő szentmise szeretetvendégséggel zárult.

Forrás: Pécsi Egyházmegye

Fotó: Asztalos Lívia

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria