„Testvéri szeretettel viseljük gondját egymásnak!” – Érseki szentmise a betegek világnapján Egerben

Hazai – 2021. február 12., péntek | 11:14

A betegek világnapján, a Lourdes-i Szűzanya jelenéseinek emléknapján, február 11-én szentmisét mutatott az egri bazilikában Ternyák Csaba érsek.

A szertartás elején Árvai Zoltán kórházlelkész köszöntötte a jelenlévőket: a járványhelyzet miatt korlátozott számban összegyűlt híveket, idős és beteg testvéreket, egészségügyi dolgozókat, a paptestvéreket és mindazokat, akik a Szent István Rádió közvetítésén keresztül kapcsolódtak be a szertartásba. Árvai Zoltán köszönetet mondott a főpásztornak, hogy együtt imádkozhatnak a betegekért, különösen a koronavírusban szenvedőkért.

Ternyák Csaba egri érsek szentbeszédében elmondta: a Lourdes-i Szűzanya emléknapja a betegek világnapja, mely napot Szent II. János Pál pápa választotta ki. Azért, mert amikor a betegségről hittel gondolkodunk, hamar eljutunk Szűz Máriához, aki közbenjárásával csodálatos gyógyulásokat is képes kieszközölni. Eljutunk az isteni Gondviselés titkához, mellyel az ember betegsége során óhatatlanul szembesül. Ez a nap jó alkalom arra, hogy kiemelt figyelmet fordítsunk a betegekre és ápolóikra. Az elmúlt év során valamiképpen mindannyian megtapasztaltuk és megtapasztaljuk a betegség közelségét. Korábban a betegséget talán öntudatlanul is összekötöttük az időskorral és a krónikus betegségekkel, most azonban a járvány megtanított arra, hogy a betegség váratlanul is utolérhet bennünket, kortól és egészségi állapottól függetlenül.

Ez ráébreszt saját sérülékenységünkre és a másoktól való függésünkre. Teremtményi mivoltunk ezáltal lesz még nyilvánvalóbb, mert megtapasztaljuk Istentől való egyértelmű függésünket – mondta a főpásztor; majd Ferenc pápa gondolatait idézve kiemelte: a betegség felveti az élet értelmének kérdését, amelyet hittel Isten elé hozunk. Ez a létezésre és a létezés értelmére irányuló kérdés; előfordulhat, hogy erre nem kapunk azonnal választ.

Ebben a helyzetben a hívő ember erős hittel és bizalommal fordul Máriához, aki a kánai menyegzőről szóló evangéliumban mint hatékony közbenjáró mutatkozik meg. Sok ember éppen a betegségében talál rá, talál vissza Istenhez. Titokzatos dolog a betegség, s ez a járvány is az: nem tudjuk, kit ér, kire hogyan hat. Ha betegek vagyunk, bajban vagyunk, buzgóbban tudunk imádkozni. Ez a mai nap legyen alkalom a köszönetre, a hálaadásra, ha betegek voltunk, a gyógyulásért, ha nem voltunk betegek, azért, hogy elkerült bennünket a baj – buzdított Ternyák Csaba.

A főpásztor emlékeztetett: rendszerint ezen a napon kiszolgáltatják a betegek szentségét. A pap imája kifejezi, hogy az Egyház a betegeket a szenvedő és megdicsőült Krisztusra bízza. Az olaj pedig az Olajfák hegyén tusakodó Jézusra emlékeztet, aki arra készült, hogy magára vegye a világ fájdalmát és szenvedését. Erősítsen meg bennünket ez a szentség – mondta az érsek. A világjárvány rávilágít az egészségügyben dolgozó alkalmazottak, önkéntesek, lelkipásztorok, szerzetesek elkötelezettségére és nagylelkűségére, akik felelősségtudattal, felebaráti szeretettel szolgálják és vigasztalják a betegeket.

A betegekkel való kapcsolat kiapadhatatlan erőforrást talál Krisztus szeretetében. Halálának és feltámadásának misztériuma forrása annak szeretetnek, amely képes értelmet adni a betegek és ápolóik élethelyzetének. Az evangélium sokszor bemutatja, hogy Jézus gyógyítása nem varázslat, hanem egy találkozás, személyes kapcsolat eredménye, melynek során a Jézus által felkínált isteni ajándék válaszra talál azok hitében, akik képesek ezt befogadni. Erre utalnak Jézus szavai: „A hited megmentett téged.” Ez ma is így van. És az örök haláltól menekülhetünk meg.

Ferenc pápa szavaival zárta szentbeszédét az egri érsek: „A bizalmi viszony a betegekkel való törődés alapja. Máriára, az irgalmasság és a betegek anyjára bízom a betegeket, egészségügyi dolgozókat és mindazokat, akik nagylelkűen segítik szenvedő testvéreiket. A lourdes-i barlangból és szerte a világon számos más szentélyből ő támogassa hitünket és reménységünket, és segítsen abban, hogy testvéri szeretettel viseljük gondját egymásnak!”

A főpásztor és a jelen lévő lelkipásztorok a szentmisében kiszolgáltatták a betegek szentségét a híveknek, akik megújították keresztségi fogadalmukat. A fertőtlenítés után a szentség kiszolgáltatását ezúttal csupán a kéz megkenésével végezték.

Forrás: Egri Főegyházmegye

Fotó: Birincsik Márton

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria