A doni hősöknek állít emléket a Jégbe zárt pokol című kiállítás Pákozdon

Hazai – 2020. január 14., kedd | 16:00

Emlékkiállításokkal, katonai tiszteletadással, beszédekkel és ökumenikus imádsággal emlékeztek meg az 1943. január 12-én, az urivi hídfőnél történt áttörés 77. évfordulójáról Pákozdon. Emléktüzet gyújtottak a 27 éve épült Don-kanyar Emlékkápolnánál a Mészeg-hegyen.

Több százan tisztelegtek a közel 120 ezer magyar katona emléke előtt, a rendezvényt a hagyományokhoz hűen idén is a Katonai Emlékpark Pákozd és a 457. Számú Cserkészcsapat szervezte meg a Doni Bajtársi és Kegyeleti Szövetség felkérésére.

„Lehajtott fejjel és összeszoruló szívvel emlékezünk minden magyar katonára és munkaszolgálatosra, halottainkra és az eltűntekre, a pergőtűzben megsebesültekre, a távoli hómezőkön megfagyottakra és a nagyon kevés hazatérőre.

Ma elsiratjuk és meggyászoljuk a nemzet halottait, és kimondjuk az évtizedekig kimondhatatlant: katonáink a hazájuk védelmében áldozták életüket – fogalmazott beszédében Vargha Tamás, Székesfehérvár országgyűlési képviselője, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára. – A nemzet egészének múlhatatlan feladata és kötelessége megvalósítani és megőrizni a nemzeti önrendelkezés alapelvét, eszményét és gyakorlatát, mert csak így lehetünk méltók a hősök áldozatára. Merítsük őseink hitéből, hazaszeretetéből erőt és bátorságot a jelen és a jövő kihívásaira.”

A megemlékezésen személyes hangú írások, versek és énekek hangzottak el a doni hősök emlékére. Bobory Zoltán fehérvári költő, a Doni Bajtársi és Kegyeleti Szövetség tiszteletbeli és ügyvezető elnöke saját írását olvasta fel, egy képzeletbeli levelet egy egykor ott harcolt és elesett hadnagyhoz. Albert Ferenc költő Csendes a Don című versét mondta el, katona édesapja emlékére.

A Magyarországi Evangélikus Egyház képviseletében Bencze András lelkész, püspökhelyettes; a Magyarországi Református Egyház képviseletében Oláh Pál Olivér, lelkész imádkozott a katonahősökért.

A Magyar Katolikus Egyház nevében Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök szólt az emlékezőkhöz: A katonákra „mint hősökre kell tekintenünk, akik a katonaerényeknek, az ezeréves magyar katonai hagyományoknak megfelelően becsülettel és tisztességgel helytálltak. Fejet hajtunk minden áldozatért, mindazokért, akik a háborúkban haltak meg. Adjon az Úr nekik a mennyben örök boldogságot!”

Küzdelmükért, hősiességükért és hazaszeretetükért jutalmazza meg őket Isten az ő el nem múló országában az igazak győzelmével – fohászkodott a főpásztor. „Akikért most imádkozunk, szerették hazájukat és családjukat, őértük adták életüket. Tekints rájuk kegyesen, Jézusunk, és részesítsd őket kereszthalálod titka által a feltámadás dicsőségében.”

A koszorúzás előtt Gyóni Géza Csak egy éjszakára című versét Kozáry Ferenc, a Vörösmarty Színház színművésze mondta el, egy hozzátartozója emlékére.

Az ismeretlen katona sírjánál koszorút helyezett el Spányi Antal püspök; Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke, Vargha Tamás államtitkár; Székesfehérvár Önkormányzatának nevében Viza Attila tanácsnok; Sándor Zsolt dandártábornok, a Magyar Honvédség Parancsnoksága törzsfőnök műveleti helyettese, a székesfehérvári helyőrség parancsnoka, továbbá a Székesfehérvárra települt katonai szervezetek parancsnokai. Az emlékezés virágait helyezte el Kardos Ádám, Pákozd polgármestere és több hagyományőrző civil szervezet képviselője.

A megemlékezésen részt vett a 97 esztendős Vitéz Smohay Ferenc magyar királyi zászlós, doni veterán, a Székesfehérvári Magyar Királyi „Szent István” 3. Honvéd Gyalogezred egykori katonája.

Az eseményhez kapcsolódóan nyílt meg a Doni emlékkiállítás, ez alkalomból Berdó Gábor Károly, a bajtársi szövetség elnöke mondott beszédet. A Jégbe zárt pokol című, magángyűjtőktől származó, katonai emléktárgyakat bemutató tárlatot Farkas Lajos, a Dunaújvárosi Intercisa Múzeum igazgatója méltatta.

 

A Doni emlékkiállítás és a Jégbe zárt pokol című tárlat 2020 márciusáig tekinthető meg a pákozdi Katonai Emlékparkban.

Forrás: Berta Kata/Székesfehérvári Egyházmegye

Fotó: Berta Gábor

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria