A jézusi szeretetet tanulni kell – Marton Zsolt püspök mutatta be a házasság hete záró szentmiséjét

Hazai – 2023. február 20., hétfő | 18:20

„Az idei házasság hete mottója: »A szeretetbe kapaszkodva«. A házaspár akkor képes boldog házasságban élni, ha szüntelenül tanulja ezt a szeretetet” – emelte ki Marton Zsolt váci megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) Családügyi Bizottságának elnöke a házasság hetét lezáró szentmisén, melyet a budapest-belvárosi Nagyboldogasszony-főplébánia-templomban tartottak február 19-én.

A központi programok fővédnöke Novák Katalin köztársasági elnök és férje, Veres István volt.

A szentmise elején a Házas Hétvége mozgalom nemzeti felelősei, Körmendi Zsófi és Gábor, Jeney Gábor atyával köszöntötték a családmozgalmak megjelent képviselőit. A házasság hete záró szentmiséje hagyományosan a családdal foglalkozó lelkiségi mozgalmak közös ünneplése.

Az ünnepi szentmisén Marton Zsolt, az MKPK Családügyi Bizottságának elnöke mondott homíliát.

„A hegyi beszéd úgy mutatja be Jézust mint az új Mózest. Az Ószövetségben Mózes, miután átvette a Tórát, lejön a hegyről, és így hirdeti ki a törvényt a népnek. Jézus azonban fent marad a hegyen, és ő maga hirdeti ki az új szövetség szeretettörvényét. A hegyi beszéd az Újszövetség alkotmánya, nem véletlen, hogy a ma olvasott szakasz is alkalmazható a házasságra” – kezdte szentbeszédét Marton Zsolt püspök.

A lélektan által használt „rózsaszín szemüveg” és a „pszichológiai csomag” kifejezéseket a házasságra is lehet vonatkoztatni. Az első azt jelenti, hogy a házasság elején mindkét fél jobbnak látja a másikat, hajlamos szemet hunyni a másik hibái felett. Az utóbbi pedig arra utal, hogy egy kapcsolatba teljes személyiségével lép be az ember. Amikor pedig lekerül a rózsaszín szemüveg, könnyen idegenné, akár ellenséggé is válhatnak egymás számára a házastársak – mondta a főpásztor. –

A kapcsolat rendezéséhez, a megfelelő látásmód kialakításához szükség van a jézusi szeretetre, mely túlmutat az érzelmeken. Tudatos elköteleződést kíván, hogy gondolatainkat, tetteinket evangéliumivá tegyük.

A krisztusi szeretet, az evangéliumi beszéd és cselekedet még az ellenségszeretetre is képessé tesz. De a jézusi szeretetet tanulni kell. Az idei házasság hete mottója: „A szeretetbe kapaszkodva”. A házaspár akkor képes boldog házasságban élni, ha szüntelenül tanulja ezt a szeretet – hangsúlyozta a szónok.

„Ferenc pápa azt mondja, hogy a házasságra már gyermekkorban fel kell készülni. A tavaly nyáron Rómában megrendezett Családok X. Világtalálkozójának szép gyümölcse lett az a pápai dokumentum, mely a házasságra való felkészülésnek katekumenátusi jelleget ad – emelte ki a családreferens püspök. – Eszerint

a házasság előtt többéves felkészülési folyamatra van szükség, melynek csúcsa a jegyesoktatás.

A Katekumenális felkészítés a házasságra című dokumentum immár magyarul is olvasható. Ebben Ferenc pápa kifejezi, hogy új katekumenátusra van szükség a házasságra való felkészítésben, és sürgősen át kell ültetni a gyakorlatba azt, amit már a Familiaris consortio, Szent II. János Pál pápa apostoli buzdítása javasolt. »Amiként a katekumenátus a felnőtt keresztség szentségi folyamatának része, úgy a házasságra való felkészítésnek is a házasság teljes szentségi folyamatának szerves részévé kell válnia mint ellenszernek a semmis vagy hamar kudarcot valló házasságkötések elszaporodásának megelőzésére.«”

A Szentatya ezt így indokolja: „Az Egyház anya, és egy anya nem tesz különbséget gyermekei között… az Egyház sok időt, több évet szentel a papságra vagy a szerzeteséletre készülők felkészítésére, de kevés időt, csak néhány hetet a házasságra készülőkre. A papokhoz és a megszentelt személyekhez hasonlóan a házasok is az Anyaszentegyház gyermekei. Tehát az Anyaszentegyháznak igazságosságból fakadó kötelessége, hogy időt és energiát szenteljen azok felkészítésére, akiknek az Úr olyan nagy küldetést ad, mint a család.”

Miért kell ennyire komolyan készülni a házasságra? – tette fel a kérdést Marton Zsolt püspök. – Mert

a házasság a megszentelődés helye. Egyedül Isten az abszolút szent, de az embernek is törekednie kell a szentségre, meg kell próbálnia úgy szeretni, ahogyan Isten szeret.

 

A szentté válásra törekvés a legcsodálatosabb feladat, ami a házastársak előtt áll.

Ez azt jelenti, hogy újból és újból ki tudunk lépni önmagunk önző ragaszkodásaiból, és képesek vagyunk a másik felé fordulni. Isten szentté akar bennünket tenni. A házasságkötésben két szent, két élő templom köt szövetséget (vö. 1Kor 3,15–16).

„Kedves házasok! Amikor elhatároztátok, hogy összekötitek az életeteket, tudatos döntést hoztatok a szeretetbe kapaszkodva, Istenben és egymásban bízva. Amikor a házasság hetét ünnepeljük, akkor a ti Istentől megáldott szent kapcsolatotokat mint kincset szeretnénk felmutatni a világnak. Arra hívjuk a fiatalokat, hogy merjék választani a házasságot mint a párkapcsolat igazi, boldog útját” – zárta szentbeszédét Marton Zsolt váci megyéspüspök, az MKPK Családügyi Bizottságának elnöke.

A szentmise végén köszönetet mondtak azoknak, akik a házasság hete szervezési és lebonyolítási munkájában részt vettek.

Szerző: Baranyai Béla

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria