A szegény keze az Isten bankja – Karitászönkéntesek és -munkatársak találkoztak Pécsen

Hazai – 2022. november 10., csütörtök | 17:08

A Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitász önkénteseinek találkozóját rendezték meg november 5-én Pécsen. A szentmisére, valamint a Magtár Látogatóközpontban megtartott előadásokra épülő találkozóra az egyházmegye mintegy 30 karitászcsoportja képviseletében 140 önkéntes érkezett.

A találkozó szentmisével kezdődött a székesegyházban, melyet Bacsmai László kerületi esperes, mohácsi plébános celebrált. Prédikációjában a helytállásra, a tevékeny és alkalmas szeretetre buzdította az önkénteseket és munkatársakat. „Ha Jézusra akarunk hasonlítani, akkor nem cselekedhetünk másként, mint ő. Igaz, hogy nem tudunk minden nyomorúságot megszüntetni, talán úgy érezzük, hogy a mi segítségünk egy csepp a tengerben, de annak az embernek, akin segítünk, az a minden.”

Az irgalmas szamaritánusról szóló példabeszédhez kapcsolódva az Egyház szeretetszolgálatának gyakorlásáról Bacsmai László kiemelte, hogy „a kereszténység nem elmélet csupán, hanem a hitből fakadó élet. Mi is akkor teljesítjük keresztény hivatásunkat, amikor meghalljuk Krisztus küldését, amit a példabeszéd végén mond: »Menj és te is hasonlóképpen cselekedjél!«”

A szentmise után a további programoknak a Magtár Látogatóközpont adott helyet. Felföldi László megyéspüspök személyesen nem tudott részt venni a programon, ezért videoüzenetben köszöntötte a Karitász önkénteseit. Biztatta a csoportokat, az önkénteseket, hogy figyeljenek egymásra és arra, hogy befogadó közösségek legyenek, mert nagyon nagy szükség van az élő közösségekre. „A kézzelfogható adományok mellett óriási szükség van a lelki adományokra, hogy erősítsük egymást és a rászorulókat is” – hangsúlyozta üzenetében a főpásztor.

Az első előadást Cselik Beatrix, a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye karitászigazgatója tartotta, aki bemutatta a szervezet tevékenységét és programjait. A Karitász 165 országban működik, Magyarországon 800 településen közel 10 ezer önkéntessel vannak jelen. Az igazgató kiemelte az öngondoskodás jelentőségét, ami abban áll, hogy abban is segíteni kell a rászorulókat, hogy képessé váljanak tenni önmagukért.

Bacsmai László a szeretet sok-sok arcát mutatta be a jelenlévőknek előadásában, a nehéz témákat többnyire humorba, vidámságba csomagolva.

A mai időkben sokszor talán az a benyomásunk, hogy a szeretet szó tartalmatlan fogalommá vált, olyan szóvá, amelynek a mai világban igazából nincs fedezete. S mégis olyan sokszor használjuk – mutatott rá, több megoldást és kézzelfogható gyakorlatot adva arra, hogyan lehet jól szeretni. – Törekednünk kell rá, hogy legalább közöttünk, keresztények között a szeretet maradjon meg a legnemesebb értelemben vett szeretetnek, ami nem múló érzésből áll, hanem feltétlen jóakaratból a másik felé. A segítségnyújtás, a másokért végzett szolgálat elnyeri a jutalmát.

Ne felejtsük el, hogy a szegény keze az Isten bankja: ez a bank soha nem jut csődbe és óriási kamatot fizet.

A délutáni program első előadója Szücs Attila András, a Szent Lőrinc Gondozóotthon igazgatója, a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola tanára volt.

A szakember a szociális munka alapjait és a gyakorlati szociális munkát mutatta be, kiemelve, hogy a Karitász hálózatában tevékenykedő önkéntesek az Egyház szeretetszolgálatát végzik. Hangsúlyozta, hogy a lelki és a gyakorlati munkának együtt kell működnie, ezért törekedni kell minél jobban összekapcsolni a kettőt. A karitászszolgálat és az ehhez kapcsolódó tevékenységek teljesen a szociális gondoskodáson alapszanak. Olyan fontos alapelvekre hívta fel a figyelmet előadásában Szücs Attila András, mint a kompetenciahatárok, a hitelesség, az előítélet-mentesség, a megfelelő kommunikáció, a segítő és segített közötti határok meghatározása és tiszteletben tartása, a visszajelzés szükségessége, illetve a megfelelő önismeret, melyek betartásához türelemre, bizalomra, hűségre és alázatra van szükség.

Végül Besenczi Zsolt egyházmegyei karitászigazgató köszöntötte azokat az önkénteseket, akik a Katolikus Karitász által alapított Caritas Hungarica díjban részesültek 2022-ben a Pécsi Egyházmegyében.

A nap zárásaként a komlói karitászcsoport vezetője, Tamás Gyuláné beszélt a közösséghez, mindenkit helytállásra buzdítva a nehéz időkben.

Forrás: Pécsi Egyházmegye

Szöveg és fotó: Besenczi Zsolt / Pécsi Egyházmegyei Karitász

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria