Adjunk tágas otthont Istennek lelkünkben – Elsőcsütörtöki Eucharisztia-ünnep Székesfehérváron

Hazai – 2023. szeptember 12., kedd | 10:35

Isten velünk akar lenni, keres bennünket, és nekünk is keresnünk kell, hol és hogyan találunk rá. Tárjuk ki a szívünket – buzdította a jelenlévőket Spányi Antal megyéspüspök a város papságával bemutatott elsőcsütörtöki Eucharisztia-ünnepen a ciszterci Nagyboldogasszony-templomban szeptember 7-én. A szentségimádáson új papi hivatásokért fohászkodtak a Prohászka Imaszövetség imájával.

A főpásztort Brückner Ákos Előd plébános köszöntötte, az augusztusi bodajki papi zarándoklat kegyelmi ajándékairól is megemlékezve.

A mai világban Isten nélkül élnek az emberek, és mi, keresztények is sokszor elfeledkezünk az Úrról – figyelmeztetett prédikációjában Spányi Antal püspök. – Megszoktuk bűneinket, és gyengeségeinkkel alkut kötöttünk, nem valljuk meg, amit Péter apostol a csodálatos halfogáskor, hogy bűnös emberek vagyunk.

Jézus pedig minket is szólít, és meghív, mint egykor a tanítványait, hogy vele legyünk, mert emberhalászokká akar tenni bennünket.

Egyszerre élünk elvilágiasodott környezetben és az Úr szent szeretetében. Istenre figyelésünket tudatosan kell megélnünk, értelemmel és szívvel kell imádkoznunk. Mert értelemmel látjuk meg Isten szándékát, és az Egyház világos tanítása szerint tudjuk megfogalmazni és megkülönböztetni, hogy mi a jó és mi a rossz – mondta a székesfehérvári megyéspüspök. – De vallásosságunkat nem lehet csak az értelem szintjén tartani, hanem a szívünkkel is meg kell élnünk a hitünket. Szeretettel kell befogadni Jézus szavait és az Egyház tanítását.

Szeretni kell az Egyházat, amely nem emberi találmány, hanem Krisztus testének közössége. Ő alapította, és ő akarta, hogy kovásza legyen a világnak. „A másik emberben nem pusztán egy embertársat kell látnunk, hanem egy mellénk rendelt testvért, akiért felelősséggel tartozunk. Isten felé kell terelnünk, hogy vele élje meg minden élethelyzetét. Mert vele vagyunk, amikor átjárják gondolatainkat a krisztusi gondolatok; vele vagyunk, amikor biztatjuk a fiatalokat, hogy vállaljanak egyházi küldetést, amelyben Istent hozzák közelebb közénk, és egy új világot építenek az Oltáriszentségben közöttünk élő Krisztus köré gyülekezve. Jézus megszólít bennünket, adjunk világos választ üzenetére” – buzdított szentbeszédében Spányi Antal püspök.

A szentségimádáson a főpásztor mint életünk királyát szólította meg Jézust, „aki velünk maradt az Oltáriszentségben, hogy vele lehessünk az élet megannyi pillanatában, a csendben meghalljuk szavát, és szólhassunk hozzá; akivel megélhetjük azt a békét, amire vágyunk, amit nem vehet el tőlünk a világ a keresztek súlya alatt, a szenvedések idején sem”.

A megyéspüspök imádkozott a papokért, akik „kiszolgáltatva a szentségeket az Örök Atyához vezetnek minket, hogy szolgálatuk szent és áldott legyen”, fohászkodott továbbá azért, hogy vonzóvá tegyék a fiataloknak a papi hivatást, az Istennek elkötelezett életet.

Az elsőcsütörtöki Eucharisztia-ünnep végén Spányi Antal megyéspüspök szeretettel hívta a jelenlevőket és hozzátartozóikat az ősi kegyhelyre, Bodajkra, ahol szeptember 17-én a fél 11-kor kezdődő főbúcsúi szentmisében Erdő Péter bíboros és Michael Wallace Banach apostoli nuncius jelenlétében megemlékeznek Mindszenty József hercegprímásról, aki 75 évvel ezelőtt több tízezer emberrel együtt imádkozott a Mária-ünnepen, és előttük mondta el utolsó nagy beszédét fogságba hurcolása előtt.

Szöveg: Berta Kata

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

Fotó: Kovács Marcell

Videó: Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria