Aki ismeri a felemelő szeretet örömét – Tóth Katalin kapta a Szent Erzsébet rózsája díjat

Hazai – 2023. november 13., hétfő | 22:07

Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke jótékonysági est keretében adta át a Szent Erzsébet rózsája díjat november 13-án Budapesten, a Magyar Zene Házában. A díjat Tóth Katalin, az abonyi karitászcsoport vezetője kapta.

Idén huszonharmadik alkalommal ítélték oda az elismerést, ezúttal Marton Zsolt váci megyéspüspök ajánlása alapján Tóth Katalin gyermekorvosnak, Abony díszpolgárának, az abonyi karitászcsoport vezetőjének. A jótékonysági est bevételét az MKPK a gyöngyösi Ferences Rendi Autista Segítő Központ javára ajánlotta fel.

A központ támogatására a következő számlaszámon keresztül is van lehetőség: MKPK Titkársága, CIB Bank Zrt., 11100104-90012347-10000001.

Az eseményen együtt ünnepeltek többek között: Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök, a Katolikus Karitász elnöke; Marton Zsolt, a Váci Egyházmegye püspöke; Tóth Tamás, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia  (MKPK) titkára; Berhidai Piusz, a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány tartományfőnöke; Zsódi Viktor, a Piarista Rend Magyar Tartományának tartományfőnöke; Kozma Imre, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító elnöke; Herczegh Anita, a Katolikus Karitász és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat jószolgálati nagykövete; Varga Zs. András, a Kúria elnöke; Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára; Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára; Tarlós István, Budapest korábbi főpolgármestere; a Pázmány Péter Katolikus Egyetem vezetőségének képviselői, valamint a Szent Erzsébet rózsája díj korábbi kitüntetettjei. 

A díjátadó kezdetén a Jazzation a cappella énekegyüttes a Zöld az erdő kezdetű moldvai népdalt adta elő, majd Veres András győri megyéspüspök, az MKPK elnöke mondott ünnepi beszédet. 

Veres András elmondta, egy tanulmányban arról olvasott, hogy napjainkban a hivatások közül leginkább azok hiányoznak, amelyek hálózatokat építve az emberekkel kapcsolatos gondoskodást veszik alapul. 

„Manapság az emberek nem akarnak tudomást venni arról, hogy őrzőik embertársaiknak, s csak akkor lehetnek boldogok, ha készek másokat segíteni a boldogulásukban" – hangsúlyozta. 

Talán mi felnőttek is hibásak vagyunk ebben  folytatta a püspök , sokszor hallom, hogy a gyermekek a szülőktől, nagyszülőktől pénzt kapnak azért, hogy otthoni munkát végeztek. Az ilyen gyermek felnőttként sem akar majd szolgálni. 

Tulajdonképpen a szeretethiányról van szó  mondta Veres András ,  hiszen a szeretet természete, hogy a másiknak segíteni akar, áldozatot is vállalva, s ez magától értetődik. Ez az, ami hiányzik. Most azonban – ahogyan a korábbi díjátadókon is – olyan embert köszöntünk, aki ismeri a szeretből fakadó szolgálat örömét. Általa és a korábbi díjazottak által is megerősödünk abban, hogy készek legyünk szolgálni másokat, nem csak a szeretteink körében – mutatott rá a főpásztor.

Albert Schweitzert idézte a püspök: „Időt kell szakítanod embertársaidra, tégy  valamit  másokért, akár mégoly apróságot is,  valamit, amiért fizetséget nem kapsz, csupán a kitüntető érzést, hogy megtehetted."

Veres András arról is beszélt, hogy a szeretet sohasem lesajnáló, mindig felemelő, „így végzik a szolgálatukat azok, akiket példaképül választottunk az elmúlt években, és idén is, olyan embereket, akik tartósan, évtizedeken keresztül élik ezt a szeretetteljes életformát". A püspök megköszönte mindazok szolgálatát, akik hasonlóan élnek, Jézus küldetésének szellemében, idejükből, energiájukból, szeretetükből áldozva mások számára.

„Meggyőződésem, hogy csak ez az életforma képes boldoggá tenni az embert, az életünket, s nekünk, Krisztus-hívőknek éppen az a feladatunk, hogy Isten országát építsük a szolgáló szeret jegyében"  mondta ünnepi beszédében a püspök

A beszédet követően Veres András átadta a Szent Erzsébet rózsája díjat Tóth Katalinnak, aki megköszönve azt a következőket mondta: „A díj nemcsak engem illet, hanem a munkatársaimat is, valamint Adony egyházi és önkormányzati vezetőit, akik támogatták a munkámat. Engedjék meg, hogy munkatársaim nevében (is) vehessem át az elismerést!" 

A jótékonysági est a Jazzation a cappella énekegyüttes műsorával folytatódott. Az ünnepi rendezvény keretében a Gyöngyösön működő Ferences Rendi Autista Segítő Központ volt gondozottja, Mészáros Árpád is előadott egy dalt az autizmusról, Angyalokkal játszó címmel. A rendezvényen a jelenlévők Tóth Gyuláné Ági intézményvezető által és két kisfilm segítségével ismerkedhettek meg a segítőközpontban folyó munkával. 

Az MKPK a Katolikus Szeretetszolgálat kezdeményezésére 1999. decemberében alapította a Szent Erzsébet rózsája díjat az irgalmasság és a szolgáló szeretet erényeinek elismerésére és a díjazottak személyes példájának felmutatására.

 *

Az idei díjazott, Tóth Katalin Jászfényszarun született, ott is nőtt fel három testvérével együtt. Általános iskolás volt, amikor szeretett osztályfőnöke meghívására részt vett egy elsősegélynyújtó tanfolyamon: itt döntötte el, hogy gyerekorvos lesz, s ettől fogva erre a hivatásra készült diákévei alatt.

Orvosi pályáját Szolnokon kezdte, majd miután megüresedett egy gyermekorvosi hely Abonyban, jelentkezett az állásra. Tette mindezt azért is, mert egykori osztályfőnöke abonyi volt. Orvosi hivatása emberszeretetében válik mindenki számára adománnyá Abony városában, ahol több mint négy évtizede végzi gyógyító szolgálatát. Gyermekgyógyászként immár több mint negyven éve ismerik őt gyermekek, szülők, nagyszülők.

Kati néni 2004 óta vezeti az Abonyi Karitászcsoportot, amely akkoriban alakult újjá. Önzetlen segítő szeretete a rászorulók és az egész város életét, mindennapjait áthatja. Emberségét, hitét, szeretetből fakadó gyógyító és segítő munkáját, sugárzó személyiségét nem csupán a karitász szolgálatában fáradozók, hanem minden ember számára méltán tekinthetjük követendő példának.

2009-ben Abony városa díszpolgári címet adományozott neki, majd 2013-ban a Magyar Katolikus Karitász Caritas Hungarica díjjal tüntette ki. Az abonyi karitászcsoport vezetését a mai napig ellátja. Orvosi hivatása mellett arra is nagy gondot fordított, hogy mély hitéből fakadó szeretetével több papi hivatást érző fiatalt biztasson, támogasson, hogy anyagi helyzetük ne legyen akadálya papi hivatásuk betöltésének. Egészségi állapotát és korát meghazudtolva önzetlenül segít mindenkinek, legyen az beteg gyermek, felnőtt, idős, elhagyott, családos vagy magányos ember. Elkötelezett segítő szeretetével evangelizál, hitelesíti az Egyház szolgálatát.

*

A díjazott – immár hagyományosan – több kiegészítő díjban is részesül. A korábbi években Márk Gergely rózsanemesítő a 2000-ben Rómában aranyéremmel jutalmazott Szent Erzsébet emléke elnevezésű rózsafajta töveit ajándékozta a díjazottaknak. Godzsák Zoltánnénak köszönhetően, aki Szeged-Szőregen továbbra is termeszti és forgalmazza a Szent Erzsébet rózsáját, folytatódik a kiváló kertészmérnök által megkezdett hagyomány.

Hermann István a Szent Erzsébet rózsája díj átadásának emléket állító bélyegív bekeretezett díszpéldányával kedveskedik a díjazottaknak. Orient Enikő textilművész és V. Andrejszky Katalin iparművész Szent Erzsébet rózsáiból összeállított virágcsokor-kompozíciójával is gazdagabbak lesznek a kitüntetettek, valamint a művészek egy Szent Erzsébetet ábrázoló aranyozott képpel is megajándékozzák a díjazottat. A Magyar Kurír egy Új Ember-kiadványokból álló csomaggal ismerte el a díjazott szolgálatát.

A Ferences Rendi Autista Segítő Központ

A Gyöngyösön található Ferences Rendi Autista Segítő Központ 1999-ben kezdte meg működését. Az intézmény fenntartója a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány.

Az intézmény négy tagintézményből áll, ebből három az alsóvárosi ferences kolostor épületében kapott helyet, míg a felnőttellátást biztosító lakóotthon Gyöngyöstől tizenkét kilométerre, Karácsondon található. Az általános iskolának jelenleg ötven tanulója van, itt gyógypedagógusok és gyógypedagógiai asszisztensek foglalkoznak a gyermekekkel, nyolc csoportban. Az intézmény célja a gyermekek egyéni megismerése és ez alapján történő fejlesztése. Autizmusspecifikus módszereket alkalmaznak, mint például a tér-idő szervezés, színkódok, viselkedésterápia, képcserés kommunikáció, folyamatábrák, szempontkártyák. Ezekkel a módszerekkel céljuk az önálló munkavégzés, valamint a feladattudat kialakítása.

A Fogyatékos Személyek Otthona és a Fogyatékos Személyek Gondozóháza egy harmincöt férőhelyes intézmény, ahol a tanköteles, de távolról érkező gyermekek bentlakását biztosítják, mivel az intézménynek országos az ellátási területe. Két-, három-, illetve négyágyas szobákban kapnak elhelyezést a gyermekek, barátságos, otthonos körülmények között.

A cél, az iskolával együttműködve, a gyermekek önellátásának fejlesztése. Ennek érdekében olyan egyszerű folyamatokat tanítanak itt nekik, mint például a fogmosás, az öltözködés, az étkezés. Az intézménynek saját konyhája van, így – egyénre szabott étrend biztosításával – gondoskodni tudnak az autizmusból fakadó étkezési zavarok kezeléséről is. A délutáni programok között szerepel a kézműveskedés, a sport, a zene és a kirándulások, a gyermekek igényeihez igazodva.

A karácsondi Lakóotthon 2009-ben kezdte meg a működését. Tíz férőhelyes az intézmény, ahol a tizenhatodik életévüket betöltött, autizmussal élő felnőttek ellátásáról gondoskodnak. A lakóotthon feladata, hogy az önellátásra részben képes, de felügyeletre szoruló, autizmussal élő felnőttek számára biztosítson életkoruk, egészségi állapotuk és önellátásuk mértékének megfelelő, egész életen át tartó ellátást, lakhatást és foglalkoztatást. Szabadidejüket az otthon lakói egyénre szabottan töltik el, kirándulnak, könyvtárba járnak, gyógytorna és zenefoglalkozás színesíti a mindennapjaikat.

A Ferences Rendi Autista Segítő Központ célja a szociális integráció elősegítése, az autizmussal élő családok támogatása. A központ mellett működik az Autisták Egyenlő Esélyeiért Alapítvány, amely elősegíti az intézményben folyó szakmai munkát.

Fotó: Merényi Zita

A Ferences Rendi Autista Segítő Központról készített korábbi riportjainkat alább, a kapcsolódó cikkeknél olvashatják.

Fotó: Lambert Attila

Körössy László/Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria